Viatel a Destia spojují své síly

Společnosti Viatel, Inc. (Nasdaq: VYTL) a Destia Communications, Inc. (Nasdaq: DEST) dnes oznámily, že se dohodly na podmínkách akciové transakce, v níž Viatel koupí veškeré nesplacené akcie společnosti Destia. Jako součást transakce uzavřeli držitelé více než 50 procent akcií Destia s hlasovacím právem dohody, podle nichž budou svými akciemi hlasovat ve prospěch této transakce. Kromě toho představenstva společností Viatel a Destia jednomyslně schválila doporučení akcionářům, aby transakci schválili. Sloučená společnost bude mít tržní kapitalizaci zhruba dvě miliardy USD a konsolidované tržby za poslední čtvrtletí v přepočtu na celý rok asi 576 miliónů USD.

Podle podmínek navržené transakce vymění Viatel 0,445 své kmenové akcie za každou kmenovou akcii Destie. Na základě včerejší (čtvrteční) závěrečné ceny kmenové akcie Viatelu ve výši 41,875 USD tato výměna ocení každou z akcií Destie na 18,63 USD.

Michael J. Mahoney, předseda představenstva, prezident a generální ředitel Viatelu, uvedl: "Jsem velmi potěšen, že se Viatel a Destia dohodly na spojení sil. Výsledkem tohoto sloučení bude, že budeme moci plněji využít schopností a efektivnosti globální sítě Viatelu, která zahrnuje vychvalovanou Circe Pan- European Network, a dále odstartovat náš vstup na lukrativní trh Spojeného království a Švýcarska, rozšířit naši základnu koncových uživatelů a pokročit se zaváděním našich datových a internetových služeb. Pevné distribuční kanály a vysoce kvalitní péče o zákazníky a fakturovací systémy urychlí naše pronikání na trhy koncových uživatelů. Provozní synergické účinky sloučené společnosti nás kromě toho posílí a zvýší naši konkurenceschopnost na trhu."

Alfred West, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Destia dodal: "Kombinace strategií Destie zaměřených na koncového uživatele s moderní sítí Viatelu z optických vláken nám dá obrovskou sílu v oblasti evropských telekomunikací. Sloučením s Viatelem budeme schopni nabízet našim zákazníkům z řad malých a středních podniků širokou škálu služeb včetně služeb internetového protokolu (IP) a služeb na bázi širokého pásma ATM, vysokorychlostní přístup na internet a služby virtuální soukromé sítě."

Očekává se, že tato transakce přispěje pozitivně k výsledkům činnosti Viatelu, počítáme s tím, že bude považována za nezdaňovanou reorganizaci a bude zaúčtována jako nákup. Realizace fúze, která podle očekávání bude dokončena do konce roku, podléhá určitým podmínkám, k nimž patří přijetí souhlasu každého z akcionářů, obdržení určitých schválení ze strany úřadů a splnění dalších obvyklých podmínek pro uzavírání transakcí tohoto druhu.

Společnosti dospěly k závěru, že jejich činnosti se ve velké míře doplňují a že ze sloučení vyplyne široká škála přínosů v oblasti ekonomiky, strategie a provozu, k nimž patří: geografická expanze, zvýšená kapacita sítě, pružnost a výkonnost, větší a zkušenější prodejní personál, podstatné úspory kapitálových výdajů, snížení provozních nákladů a synergie z provozního růstu a konečně urychlený vývoj strategií obou společností v oblasti datových služeb.

Sloučené společnosti budou mít:

- Tržní kapitalizaci zhruba dvě miliardy USD

- Podle posledního čtvrtletí konsolidované tržby v přepočtu na celý rok ve výši zhruba 576 miliónu USD

- Více než 500.000 zákazníků v západní Evropě

- Prodejní kanceláře ve 22 evropských městech se zhruba 380 odborníky na prodej a marketing

- Podstatné zvýšení manažerských schopností

- Mocná přítomnost v celé západní Evropě:

- Poskytovatel telekomunikačních služeb s plnou licencí v 10 evropských zemích (Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko a Spojené království).

- Licence k vlastnění a provozu infrastruktury v sedmi evropských zemích (Belgie, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko a Švýcarsko)

- Provozní propojitelnost s devíti existujícími poskytovateli telekomunikačních služeb (British Telecom, Cable and Wireless, KPN, Belgacom, Telecom Italia, France Telecom, Deutsche Telekom, Swisscom a Telekom Austria).

- Více než 3000 kilometrů vysokokapacitní širokopásmové sítě z optických vláken (Circe Pan-European Network), která je už v západní Evropě v komerčním provozu, spolu s dalšími 5700 kilometry, které mají podle plánu být uvedeny v provozu do poloviny roku 2000.

- Globální síť, která zahrnuje:

- 29 ústředen Nortel DMS včetně redundantních propojovacích poboček v New Yorku a Londýně,

- Majetkové podíly v podstatném rozsahu po celých USA, Kanadě a v Atlantickém oceánu

- Více než 200 míst síťového propojení v Evropě, USA a Kanadě - Široké portfolio obchodních a na zákazníka orientovaných telekomunikačních služeb.

Pan Mahoney bude nadále ve funkci předsedy představenstva, prezidenta a generálního ředitele sloučené společnosti a pan West bude zastávat funkci místopředsedy představenstva Viatelu. West ve své funkci místopředsedy bude napomáhat a řídit strategii společnosti v oblasti výrobků a služeb. Alan L. Levy, prezident a provozní ředitel společnosti Destia, se stane členem představenstva Viatelu a bude zastávat funkci provozního ředitele.

Finančním poradcem Viatelu je společnost ING Barings, finančním poradcem Destie je společnost Morgan Stanley Dean Witter.

Informace o společnosti Viatel: Viatel, Inc. je integrovaný poskytovatel telekomunikačních služeb pro celou řadu koncových uživatelů, k nimž patří individuální zákazníci, podniky a zprostředkovatelé telekomunikačních služeb ve více než 230 zemích a teritoriích po celém světě. Také poskytuje vysokorychlostní, vysokokapacitní a vysoce kvalitní široké pásmo společnostem, zprostředkovatelům telekomunikačních služeb a poskytovatelům internetu.

Co do trhů se Viatel zaměřuje na západní Evropu a Severní Ameriku. Společnost je poskytovatelem telekomunikačních služeb s licencí v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Švýcarsku, Spojeném království a ve Spojených státech. V současné době provozuje největší panevropskou širokopásmovou síť s mezinárodními propojovacími ústřednami v New Yorku a Londýně, s mezinárodními provozními středisky v Eghamu v Anglii a v Somersetu v New Jersey, místy síťového propojení ve více než 57 evropských městech, týmy pro přímý prodej ve 12 západoevropských městech a kancelářemi pro nepřímý prodej ve více než 1180 dalších místech po celé západní Evropě.

Kromě toho Viatel investuje více než 700 miliónů USD do rozvoje, výstavby a provozu své sítě Circe Pan-European Network, která má 8700 kilometrů trasy, překračuje hranice, je z optických vláken a spojuje více než 40 měst v západní Evropě. První a druhá fáze sítě Circe Network, které mají více než 3000 trasových kilometrů a spojují Londýn v Británii, Amsterdam a Rotterdam v Nizozemsku, Brusel a Antverpy v Belgii, Paříž, Amiens, Nancy a Strasbourg ve Francii a Düsseldorf, Frankfurt a Mannheim v Německu, jsou v komerčním provozu.

Informace o společnosti Destia: Destia je rychle rostoucí mezinárodní poskytovatel telekomunikačních služeb Evropě a Severní Americe. Základna klientů Destii se skládá z místních zákazníků, malých a středních podniků a jiných zprostředkovatelů telekomunikačních služeb. Destia v současné době nabízí široký sortiment telekomunikačních služeb, k nimž patří mezinárodní a státní dálkové hovory, telefonní a předplacené karty a přístup na internet.

Další informace najdete na webové stránce společnosti Viatel na adrese www.Viatel.com a na webové stránce společnosti Destia na adrese www.Destia.com.

Určité záležitosti uváděné v tomto sdělení pro tisk jsou výhledová tvrzení, která zahrnují rizika a nejistoty, k nimž patří rizika výstavby a další rizika, která jsou čas od času podrobně probírána v registračních prohlášeních a zprávách společnosti, které zasílá americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC) včetně těch, které jsou uváděny v příslušných výročních zprávách obou společností na formuláři 110-K za rok do 31. prosince 1998.

ots Original Text Service: Viatel, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Glenn K. Davidson, Vice President, Corporate Communications & External Affairs, nebo Cindy Glynn, Director of Investor Relations, oba ze společnosti Viatel, (USA) 212-350- 9200; Joe Mansi, KCSA Public Relations, (USA) 212-896-1205, za společnost Destia; nebo Bob Juneta, Vice President, Corporate Development, Destia, (USA) 201-226-4500

Webová stránka: http://www.Destia.com

Webová stránka: http://www.Viatel.com

Klíčová slova PROTEXT-Viatel-Destia Communications

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.