Jediným zástupcem České republiky v organizaci CRT se

V letošním roce přijalo prestižní sdružení Caux Round Table svého zatím nejmladšího člena. Stal se jím sedmatřicetiletý generální ředitel české pobočky společnosti Microsoft ing. Jan Mühlfeit. Návrh na jeho přijetí podala správní rada Nadace Pangea na výzvu sekretariátu Caux Round Table v Nizozemsku.

"Přijetí našeho zástupce v prestižní organizaci přinese pozitivní výsledky i pro Českou republiku," uvedl Allan Gintel, předseda správní rady Nadace Pangea. "Již v příštím roce přijede několik členů CRT na zasedání Mezinárodního měnového fondu, které se bude konat v Praze. Další členové sdružení, kteří dosud naši zemi nikdy nenavštívili, tu hodlají v roce 2000 uspořádat seminář pro české podnikatele a manažery. Ředitel české pobočky společnosti Microsoft se stal nejen jediným zástupcem České republiky, ale celé střední a východní Evropy. Zároveň reprezentuje největšího světového výrobce počítačových programů."

Kulatý stůl v Caux (Caux Round Table) je světová organizace sdružující významné podnikatele, manažery, politiky a další osobnosti zaujímající důležitá místa v ekonomické a sociální oblasti ve své zemi, či podílející se na humanitární činnosti a ochraně životního prostředí. Náplň pravidelných schůzek je dána hlavním zaměřením, jímž je zejména etika v podnikání. Letošní rok byla jednání věnována problematice udržení zaměstnanosti.

Sdružení CRT bylo založeno v roce 1986 dvaceti osmi manažery pocházejícími z Evropy, Japonska a Severní Ameriky v čele s Frederikem Philipsem, majitelem nizozemské firmy na spotřební elektroniku. V současné době jej tvoří asi šedesátka osobností, jako je např. Dominic A. Tarantino, bývalý ředitel firmy Price Waterhouse, nebo Ryuzaburo Kaku, ředitel společnosti Canon.

Nadace Pangea byla ustavena v roce 1991. Svými programovými záměry a činností se hlásí k myšlenkám a odkazu J. A. Komenského, zejména k jeho celoživotnímu úsilí o spojení vzdělání, humanismu, reformované víry a světoobčanství v jeden systém.

Kontakt: Jozef Belvončík, tel.: (02) 61197111, email: jozef@microsoft.com

Klíčová slova PROTEXT-Caux Round Table-Microsoft

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.