Občané proti diskriminaci: Posvátný kámen vrácen

Charles Merrill, ochránce životního prostředí, si zprvu neuvědomil, jak uctívaný a mocný pro domorodou skupinu je ve skutečnosti kámen churinga. Rozhodl se jej vrátit, aby mohl být prodán pro vytvoření fondů na ochranu ostrova v Torresově průlivu. Ostrov je zasvěcen tradičním domorodým ženám a byl ohrožen rozvojem rekreační oblasti. Jakmile však byla zahájena jednání s repatriačním úřadem Rady Střední země v Alice Springs v Austrálii, došel k názoru, že kámen churinga je příliš posvátný a příliš mocný, aby mohl být za jakýchkoliv okolností prodán.

Merrill předmět zdědil a hledání právoplatných majitelů kamene zahájil tím, že kontaktoval Australský institut pro studia domorodců a ostrovanů z Torresova průlivu. Byl odkázán na Radu Střední země v Alice Springs. Nakonec byl Merrill požádán, aby předmět zaslal poštou. Obdržel pečlivé a specifické pokyny ohledně jeho zabalení, nejen kvůli ochraně před poškozením, ale také kvůli ochraně těch, kteří by manipulovali nebo otevřeli balík, obsahující předmět potenciálně nešťastný nebo dokonce nebezpečný pro ty, kterým tradice nedovoluje předmět vidět.

Pro Merrilla je navrácení posvátného předmětu domorodcům velmi důležité a má duševní vztah k jeho práci ochránce životního prostředí. Vysvětlil: "Léčení našeho životního prostředí nespočívá pouze v ochraně panenské země proti rozvoji. Spočívá také v respektování tradiční kultury lidských tvorů a obchodování posvátnými rituálními předměty pod nálepkou "primitivního umění" je neslýchaný čin přízemnosti."

Rada Střední země, která má nyní kámen v opatrování, konzultuje se staršími domorodými vůdci a tradičními domorodými majiteli o vhodné oblasti a lidech, kterým bude vrácen.

Merrill je zakladatel Občanů proti diskriminaci, což je skupina, která oslavuje a respektuje kulturní rozdílnosti. ots Original Text Service: Citizens Against Discrimination Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Kevin Robert Boyle, viceprezident z Citizens Against Discrimination (USA) 828-685-9673

Klíčová slova PROTEXT-Austrálie-domorodci

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.