Microsoft Windows 2000 Server - první úspěšné nasazení

Společnost EXPERT & PARTNER engineering oznamuje, že dne 19.8.1999 úspěšně uvedla do ostrého provozu na vlastní síti 200 osobních počítačů produkt Microsoft System Management Server 2.0 (Service Pack 1) na platformě Microsoft Windows 2000 Server (BETA3 Release Candidate 1 Build 2031) a tak se stala první českou společností provozně využívající tento systém.

Toto nasazení do rutinního provozu navazuje na dlouhodobé testování výše uvedených produktů, které probíhalo ve společnosti EXPERT & PARTNER engineering již od roku 1998.

Provedená plošná instalace umožňuje společnosti EXPERT & PARTNER engineering získávání dalších praktických zkušeností z vlastního prostředí, které jsou nenahraditelné jak při implementacích u zákazníků, tak i při prezentacích, a dává potencionálním dalším uživatelům možnost konzultovat všechny aspekty nasazení a provozu.

Česká společnost EXPERT & PARTNER engineering spol. s r.o. byla založena v prosinci roku 1991. Zabývá se informačními technologiemi a budováním komunikačních infrastruktur na úrovni světových standardů. Mezi významné klienty patří Česká národní banka, Česká spořitelna, Eurotel a Ministerstvo obrany ČR. V roce 1998 se výrazně zvýšil podíl manažersko-konzultačních služeb na celkovém obratu, který dosáhl výše 670 miliónů korun, a tak společnost EXPERT & PARTNER engineering zaujala 20. místo v žebříčku TOP 100 IT firem za rok 1998. Ve společnosti Expert&Partner engineering pracuje 200 zaměstnanců.

Pro další informace kontaktujte prosím EXPERT & PARTNER engineering, spol. s r.o. Na Lysinách 852/41, Praha 4 Ing. Miloslav Linhart, tel.: 02/44017 111, e-mail: miloslav.linhart@epe.cz

Klíčová slova PROTEXT-Expert&Partner

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.