Henkel získal ocenění za ekologii

V komparativním hodnocení ekologického chování, které zveřejní "manager magazin" v pátek, obsadila Henkel Group první místo s jasným předstihem. Studie s názvem "Ekologická kompatibilita 50 největších světových chemických společností" byla letos potřetí zpracována hamburským ekologickým ústavem Hamburger Umweltinstitut e.V. a časopisem "manager magazin". V předchozích studiích v roce 1993 a 1996 obsadil Henkel vždy druhé místo.

Ve své studii hamburský ekologický ústav hodnotí ekologické chování společností s použitím fixních měřítek v deseti ekologických sektorech, např. ekologická politika, snesitelný vývoj produktů a vyhýbání se selhání výrobního procesu. Zatímco v roce 1996 Henkel získal 288 bodů, nyní dosáhl 398 z maximálních 500 bodů.

"Učinili jsme značný pokrok v Henkelově manažerském systému ochrany životního prostředí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí," zdůraznil Dr. Wolfgang Gawrisch, který je viceprezidentem firmy pro výzkum a technologii a je mezinárodně odpovědný za další rozvoj bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí, "který jsme v Henkel Group uplatňovali v posledních dvou letech a již se projevuje jeho vliv. Je vysoce uspokojivé, je-li to zaznamenáno a oceněno také mimo Německo. Jsme proto velmi potěšeni naším uvedením ve studii."

Henkel uplatňuje princip snesitelného rozvoje od roku 1991 a usiluje o zlepšování svého ekologického, ekonomického a sociálního vystupování. "Pouze ekonomicky úspěšné společnosti," vysvětluje Gawrisch, "budou schopny praktikovat efektivní ochranu životního prostředí a dosahovat sociální rovnováhy."

Za podstatný prvek své úspěšné ekologické politiky Henkel považuje rozsáhlé používání obnovitelných surovin. A využívání obnovitelných zdrojů má být dále rozšiřováno. S inovativními - a stejnou měrou efektivními, příznivými pro uživatele a ekologicky slučitelnými - výrobky a systémy hodlá Henkel zostřit konkurenční převahu a vytvářet zisky.

Henkel má vrcholové postavení na mnoha trzích a v mnohých výrobkových skupinách. Henkel Group provozuje více než 340 společností ve více než 70 zemích a zaměstnává více než 56.000 lidí. Se svými podnikatelskými sektory Chemické produkty, Lepidla, Povrchové technologie, Detergenty a domácnostní čistidla, Kosmetika a toaletní potřeby a Institucionální a průmyslová hygiena skupina dosáhla v roce 1998 obratu 10,9 miliardy EUR (21 miliardy DEM). ots Original Text Service: Henkel KGaA Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt Henkel KGaA Corporate Communications Ernst Primosch, telefon +49-211-797-3533

Klíčová slova PROTEXT-Henkel

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.