Vishay zvýšil čistý zisk ve 2. čtvrtletí o 20 procent

Dr. Felix Zandman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Vishay Intertechnology, Inc. (zkratka na newyorské akciové burze: VSH), ve čtvrtek oznámil, že za tři měsíce do 30. června 1999 dosáhly tržby 425,323.000 USD ve srovnání s 412,844.000 ve 2. čtvrtletí předchozího roku. Čistý zisk za čtvrtletí do 30. června 1999 byl 20,181.000 neboli 0,24 USD na akcii ve srovnání s 16,766.000 čili 0,20 USD na akcii ve druhém čtvrtletí předešlého roku. V důsledku toho se čistý zisk (před jednorázovým odpisem v prvním čtvrtletí) při prakticky stejných tržbách zvýšil o 31 procent.

Za šest měsíců do 30. června 1999 činily tržby 848,381.000 USD ve srovnání s 761,588.000 v období předchozího roku. Čistý zisk před neprovozními položkami za šest měsíců do 30. června 1999 byl 35,561.000 USD neboli 0,42 USD na akcii ve srovnání s 37,226.000 neboli 0,44 USD na akcii ve stejném období předešlého roku. Po započtení neprovozních nákladů ve výši 14,562.000 čili 0,17 USD na akcii dosáhl čistý zisk za šest měsíců do 30. června 1999 hodnoty 20,999.000 neboli 0,25 na akcii ve srovnání s 33,302.000 čili 0,39 na akcii v předchozím období po neprovozních nákladech 3,924.000 USD neboli 0,05 USD na akcii. Neprovozní ztráta v roce 1999 byla hlavně důsledkem už dříve oznámeného prodeje společnosti Nicolitch, S.A., francouzského výrobce tištěných obvodů, což nepatřilo k hlavním činnostem Vishay. Tento prodej byl dokončen 26. března 1999.

UVedené částky zisku na akcii odrážejí rozdělení akcií v poměru 4:5, které bylo proplaceno 22. června 1999.

V komentáři k výsledkům za druhé čtvrtletí Dr. Zandman uvedl: "Podstatné zvýšení zakázek o 27 procent během tohoto čtvrtletí ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku se ještě neodrazilo v tržbách v tomto uplynulém čtvrtletí vzhledem ke změně složení výrobků, což mělo za následek kapacitní omezení v určitých oblastech. Přes pouze tříprocentní růst tržeb zvýšila společnost čistý zisk proti čtvrtletí v předchozím roce o 20 procent a dosáhla hrubé marže 25,6 procenta, nejvyšší od prvního pololetí roku 1996. Objem zakázek od začátku roku stoupl o 55 miliónů USD čili 18 procent. Podnikatelské klima je dobré a objednávky nadále rostou svižným tempem, což prodlužuje naše dodací lhůty a tím se stabilizují a dokonce u určitých výrobků i zvyšují ceny. Trend solidních zakázek pokračuje i v červenci."

"Jsme svědky významného zlepšení u našich zakázek na kondenzátory (tantalové kondenzátory se vzestupem o 61 procent a vícevrstvé keramické kondenzátory o 22 procent proti předešlému roku) a dosáhli jsme v tomto čtvrtletí hrubé marže 19,3 procenta, což je podstatně lepší než ekvivalentní hrubé marže u našich konkurentů. Optimalizujeme naši výrobu kondenzátorů tak, abychom byli schopni větších dodávek bez výraznější kapitálové investice. Naše podnikání v oboru odporů je nadále slabé, ale jak to bylo obvyklé v minulosti, růst u odporů by měl následovat po růstu u polovodičů a kondenzátorů, protože odpory se používají ve stejných obvodech jako kondenzátory a polovodiče."

"Také nás velmi těší výsledky působení Siliconixu, který vykázal ve čtvrtletním zisku už druhý rekord po sobě. Jejich hrubé marže se podstatně zvýšily v důsledku lepšího využití kapacit, zlepšeného složení výrobků a vyšší produktivity. Poptávka po polovodičích, které Siliconix vyrábí, zůstává silná na všech důležitých trzích, zejména v oblasti telekomunikací a přenosných počítačů. Výrobní kapacita výroby Siliconixu bude podstatně zvýšena využitím subdodavatelů křemíkových plátků a investováním do kompletačních provozů."

"Bylo zavedeno hodně nových výrobků, což také přispívá k pozitivnímu podnikatelskému klimatu a mělo by vytvořit další přírůstky obratu. Rád oznamuji, že naše tvorba hotovostních toků je silná, což se odráží v tom, že náš dlouhodobý dluh se od 31. prosince 1998 snížil o 63,000.000 USD. Kromě toho se od 31. prosince 1998 snížily naše zásoby o hodnotu 27,000.000 USD."

"Pokud jde o budoucnost odvětví a Vishay, jsem docela optimistický," uzavřel Dr. Zandman.

Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), společnost zařazená do 1000 nejvýznamnějších společností v seznamu časopisu Fortune s ročními tržbami 1,6 miliardy USD, je největším americkým a evropským výrobcem pasivních elektronických součástek (odporů, kondenzátorů, indukčních cívek) a významným výrobcem diskrétních polovodičů (diod, optoelektroniky, tranzistorů), infračervených komunikačních zařízení, silnoproudých a analogových integrovaných obvodů. Součástky společnosti jsou nezbytné pro elektronické operace a je možné je najít ve výrobcích vyráběných ve velmi široké škále odvětví po celém světě. Vishay s ústředím v Malvernu ve státě Pennsylvánie zaměstnává více než 20.000 osob ve více než 69 výrobních závodech, které jsou v USA, Mexiku, Německu, Rakousku, Spojeném království, Francii, Portugalsku, České republice, Maďarsku, Izraeli, Japonsku, Tchaj-wanu (ROC), Číně a na Filipínách. Na internetu je možné najít Vishay na adrese http://www.vishay.com.

Prohlášení v tomto sdělení pro tisk mohou obsahovat "výhledové" informace ve smyslu Oddílu 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933 a Oddílu 21E Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934. Taková tvrzení zahrnují celou řadu rizik a nejistot. Tyto faktory zahrnují především pokles poptávky po výrobcích společnosti, konkurenční tlaky, tendence k recesi, fluktuace měny, změny zákonů, zrušení vládních grantů nebo daňových výhod, nepokoje zaměstnanců, nedostatečné využití kapacit anebo kapacitní omezení. Podrobnější výčet těchto faktorů je uveden ve zprávě společnosti z 31. března 1999 na formuláři 10-Q, který společnost předkládá americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).

POZNÁMKA: Konferenční hovor pro investory se konal ve čtvrtek 5. srpna od 11.00 východního času. Účastníci se mohli k hovoru připojit vytočením 800-288-9626 (pouze USA a Kanada). Zájemci mimo USA a Kanadu pak museli použít číslo 001-612-332-7515. Replay hovoru bude k dispozici až do půlnoci východního času v neděli 8. srpna. Pokud chcete záznam slyšet, vytočte 800-475-6701 (v USA a Kanadě) nebo 001-320-365-3844 (pokud jste mimo USA a Kanadu). Voláte-li abyste slyšeli záznam, uveďte přístupový kód 462971.

ots Original Text Service: Vishay Intertechnology, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Robert A. Freece, Senior Vice President, nebo Richard N. Grubb Executive Vice President and Chief Financial Officer of Vishay Intertechnology, (USA) 610- 644-1300

Webová stránka: http://www.vishay.com

Klíčová slova Vishay

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.