Level 3 vybral Nortel pro Optical Network

Společnost Nortel Networks (NYSE/TSE: NT) ve středu oznámila, že byla vybrána společností Level 3 Communications, Inc. (Nasdaq: LVLT), aby dodala přepravní a optické zařízení pro první ucelenou mezinárodní síť optimalizovanou pro technologii Internet Protocol.

"Level 3 a Nortel Networks sdílejí vizi optické sítě budoucnosti na bázi internetového protokolu," uvedl John Roth, místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Nortel Networks. "Spolu umožníme globální elektronický obchod, elektronickou zábavu, elektronické učení a další elektronické služby, které si teprve teď začínáme představovat. Jsme potěšeni, že jsme spojeni s takovým do budoucna orientovaným poskytovatelem služeb, jako je Level 3, a že nám byl přidělen tento velmi žádaný kontrakt."

"Vytváříme nový druh sítě - sítě, která bude průběžně modernizovatelná, která se bude moci přizpůsobovat změnám v technologiích a která využije předností této technologie," uvedl James Q. Crowe, prezident a generální ředitel Level 3. "Naším cílem je docílit takového zlepšení ve vztahu ceny a výkonu, které jsme zažili v jiných oblastech vyspělých technologií, jako u osobních počítačů a v komunikacích," uvedl Crowe. "Těšíme se na spolupráci s Nortel Networks jako jedním za našich dodavatelů technologií."

"Internet zahrne více než polovinu rozkvétajícího světového obchodu a širokopásmový přístup na síť bude kriticky důležitý," uvedl George Gilder, předseda představenstva Gilder Technology Group v Massachusetts. "Nortel Networks je významným aktérem při vytváření širokopásmových sítí - jejich nejnovější systém WDM je schopen přenosu 160krát většího množství bitů po jednom vlákně, než bylo maximum před pouhými čtyřmi roky."

Level v současné době poskytuje služby prostřednictvím kombinace propůjčených a vlastněných zařízení v 21 městech USA a na čtyřech evropských trzích. Společnost má v plánu rozšířit svou vlastní síť na 50 měst v USA a 21 trhů v Evropě a Asii. Pro připojení vysokokapacitních sítí v USA na Evropu a Asii použije Level 3 transatlantické a transpacifické kabelové systémy, u nichž se očekává, že budou v provozu do září 2000.

Level 3 využije špičkové zařízení optických sítí společnosti Nortel Networks včetně platformy pro přenos 10 Gigabitů za sekundu, systémů Dense-Wavelength Division Multiplexing (D-WDM) a balíku OPTera(x) otevřených optických produktů. Síť bude řízena v celém rozsahu programem Integrated Network Management (INM) společnosti Nortel Networks, který na celém světě slouží více než 400 poskytovatelům služeb. Optické systémy INM zajišťují a aktivují sítě D-WDM. Umožňují použití takových inovací, jako jsou Managed Wavelength Services, které zákazníkům společnosti Level 3 poskytují v reálném čase pohled na jejich pronajaté služby a schopnost monitorovat tyto služby podle dohod Service Level Agreements (SLA).

O společnosti Nortel Networks

Nortel Networks dodává hodnotné systémy zákazníkům po celém světě prostřednictvím Unified Networks, které zahrnují telefonii v kritických místech a sítě optimalizované pro internetový protokol. K zákazníkům patří soukromé osoby a podniky a instituce, poskytovatelé internetových služeb, společnosti zajišťující místní, meziměstské, mobilní a PCS telefony, poskytovatelé kabelové televize a společnosti zajišťující veřejně prospěšné služby.

Kmenové akcie společnosti Nortel Networks jsou kótovány na burzách v New Yorku, Torontu, Montrealu, Vancouvere a Londýně. Nortel Networks měl v roce 1998 tržby 17,6 miliardy USD a má po celém světě zhruba 75.000 zaměstnanců.

O společnosti Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. je společnost poskytující služby v oblasti komunikací a informací, která buduje první mezinárodní síť optimalizovanou pro technologii internetového protokolu. Síť Level 3 slučuje místní, meziměstské a podmořské sítě a spojuje zákazníky po celých USA a v Evropě a Asii. Společnost očekává, že dokončí plánovanou výstavbu sítě ve fázích, počínaje prvním čtvrtletím roku 2001. V přechodné době nabízí Level 3 služby v USA a v Evropě s použitím zařízení vlastněných společností a pronajatých síťových spojení. Kmenové akcie Level 3 jsou obchodovány na trhu The Nasdaq National Market (USA) pod označením LVLT. Webová adresa spollečnosti je http://www.Level3.com.

Výhledová tvrzení

Tvrzení, která Level 3 uvádí v tomto sdělení pro tisk, mohou svou povahou být výhledová. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od výsledků, uváděných v takových výhledových tvrzeních. Level 3 se domnívá, že k primárním rizikovým faktorům patří například: podstatné požadavky na kapitál, vývoj efektivních interních procesů a systémů, schopnost přilákat a udržet si vysoce kvalitní zaměstnance, změny v celkové ekonomice, technologie, počet a velikost konkurentů na jejích trzích, legislativa a regulační politika, a směs produktů a služeb nabízených na cílových trzích společnosti. Další informace týkající se těchto a jiných potenciálně významných faktorů je možné najít ve zprávách, které společnost Level 3 podává americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC). Tvrzení v tomto sdělení pro tisk je třeba posuzovat s ohledem na tyto důležité informace.

Určité informace obsažené v tomto sdělení pro tisk jsou výhledové a podléhají významným rizikům a nejistotám. Výsledky nebo události předvídané v těchto tvrzeních se mohou významně lišit od skutečných výsledků nebo událostí. K faktorům, které mohou způsobit, že výsledky nebo události se budou lišit od současných očekávání, patří kromě jiného: vliv cenové a výrobkové konkurence, závislost na vývoji nových produktů, dopad rychlých technologických a tržních změn, schopnost společnosti Nortel Networks účinným způsobem začlenit operace a technologie koupených podniků, všeobecné podmínky v odvětví a na trhu a míry růstu, mezinárodní růst a globální ekonomické podmínky, zejména na nově vznikajících trzích a včetně úrokových sazeb a fluktuací směnného kursu, neočekávaný dopad problémů spojených s přechodem do roku 2000 a dopad konsolidací v telekomunikačním odvětví. Další informace o některých z těchto faktorů a dalších faktorech najdete ve zprávách, které společnost Nortel Networks předkládá americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC). Nortel Networks se zříká jakéhokoli úmyslu či povinnosti aktualizovat či revidovat jakékoli výhledové tvrzení, a to ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí, nebo v důsledku něčeho jiného.

ots Original Text Service: Nortel Networks

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Business Media: Jeff Ferry, Nortel Networks, +1 (703) 712-8339, jferry(at)nortelnetworks.com; Media Relations: Steve Ingish, Level 3 Communications, +1 (303) 926-3363; Trade Media: Shelley Grandy, Nortel Networks, +1 (905) 863-2105, sgrandy(at)nortelnetworks.com; Investors Relations: Julie Stangl, Level 3 Communications, +1 (303) 926-3575;

Nebo navštivte webovou stránku Nortel Networks na adrese www.nortelnetworks.com/

Klíčová slova Nortel Networks-Level 3 Commmunica

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.