Sdělení společnosti B.I.G. Public Relations

100 nejvýznamnějších firem České republiky.

Již popáté uspořádala letos společnost CZECH TOP 100 žebříček sta nejvýznamnějších firem působících na území České republiky. V základním žebříčku podle tržeb za rok 1998 bylo hodnoceno více než 600 společností v jednadvaceti oborových skupinách. Kromě žebříčku 200 nejvýznamnějších firem dle tržeb byly dále sestaveny rozšiřující žebříčky podle exportu, přidané hodnoty, produktivity, rentability, zisku, ztráty či počtu zaměstnanců a k nim příslušné růstové žebříčky.

Novinkou v jubilejním, pátém ročníku je žebříček více než 80 finančních institucí, který je tvořen čtyřmi nezávislými obory - banky a spořitelny, pojišťovny (zvlášť hodnocené v životním i neživotním pojištění), leasingové společnosti a penzijní fondy. Tyto společnosti byly hodnoceny dle specifických kritérií - výnosů, předepsaného pojistného, tržeb či spravovaných příspěvků.

Slavnostní vyhlášení "stovky nejvýznamnějších" proběhne ve čtvrtek 17. června 1999 odpoledne v zahradách Trojského zámku v Praze Tróji. Jednadvacet oborových skupin, do nichž byly v seznamu hodnocených firmy roztříděny, vychází věcně z oficiální klasifikace ČR (OKEČ). Výčet 200 nejvýznamnějších firem ČR vznikl prostým řazením všech zúčastněných společností dle celkových tržeb za zboží, vlastní výrobky a služby bez ohledu na odvětví či kraj, ve kterém působí.

V dalších oborově a krajově členěných žebříčcích byly společnosti děleny právě podle oborů, ve kterých převážně podnikají nebo krajů, ve kterých působí. Jedním z doplňujících žebříčků je také žebříček 100 firem, v nichž působí v top managementu ženy. Sběr dat pro vytvoření žebříčku začal koncem března t.r. rozesláním formulářů na více než 1400 unikátních adres, dalších 1000 formulářů distribuoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Do ukončení sběru dat začátkem června bylo vráceno 720 dotazníků. Metodologický dohled nad analýzou došlých dat zajišťovala Vysoká škola ekonomická v Praze.

TOP 10 Nejvýznamnějších firem ČR

Pořadí 1998 Společnost Obor

1 ŠKODA AUTO, a.s. Strojírenství

2 ČEZ, a.s. Energetika

3 UNIPETROL, a.s. Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl

4 TRANSGAS, s.p. Energetika

5 SPT Telecom, a.s. Telekomunikační a poštovní služby

6 České dráhy, s.o. Doprava

7 Nová huť, a.s. Hutnictví a zpracování

kovů

8 Česká rafinérská, a.s. Chemický, farmaceutický

a gumárenský průmysl

9 Škoda, a.s. Strojírenství

10 OKD, a.s. Dobývání nerostných surovin

Klíčová slova Czech Top 100

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.