Gilat zavádí satelitní službu na ochranu před Y2K

Společnost Gilat Satellite Networks Ltd. (Nasdaq: GILTF) prostřednictvím své divize Gilat Global Services v pondělí zavedla svou službu na odstraňování katastrof spojených s problémem roku 2000 (Y2K) pod názvem Y2K Advantage. Tato služba je nabízena společnostem na celém světě jako krátkodobé řešení pro zálohování kriticky důležitých dat v případě výpadků pozemní sítě. Služba je dostupná na základě šestiměsíční smlouvy. Gilat Global Services nyní přijímá objednávky na Y2K Advantage a předpokládá zahájení služby v říjnu 1999.

Y2K Advantage je speciální služba, která je založená na satelitní komunikační síti VSAT (Very Small Aperture Terminal) s produktem Skystar Advantage(TM) společnosti Gilat. Skystar Advantage je osvědčený produkt VSAT, který spolehlivě spravuje interaktivní data, video a audiokomunikaci na více než 100.000 místech po celém světě. Skystar Advantage byl testován a modernizován s ohledem na schopnost řešení problému Y2K. K dispozici jsou také další produkty, jako například Single Channel Per Carrier (SCPC) a Demand Assignment Multiple Access (DAMA), které využívají osvědčené produkty společnosti Gilat pro požadavky s větší šířkou pásma nebo jiné unikátní aplikace.

"Společnosti se sídlem v rozvojových zemích zjistí, že Y2K Advantage je schůdnou alternativou, která zajistí funkce v roce 2000 téměř v jakémkoli místě," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Gilat, Yoel Gat.

Gilat nabízí Y2K Advantage na základě smlouvy s minimálně šestiměsíční platností a bez požadavků na finanční výdaje. Měsíční poplatek zahrnující všechny výdaje za toto speciální řešení se pohybuje od 6000 do 20.000 USD za jedno stanoviště v závislosti na velikosti sítě, kapacitě sítě, aplikacích a používaných produktech Gilat.

Y2K Advantage je určen k provozu ve spojení s pozemní sítí, aby zajistil zálohování dat v případě závady na jednom nebo více vzdálených místech v síti typu WAN.

Se službou Y2K Advantage je možné nynější pozemní směrovací zařízení na každém odlehlém místě nakonfigurovat tak, aby automaticky poslalo data přes síť VSAT prostřednictvím rozbočovací ústředny Gilat, buď pozemním spojením z jiného nosného kanálu nebo přes satelit. Y2K Advantage bude provozována z rozbočovacích ústředen ve Spojených státech, Jižní Americe, Evropě a Asii.

Společnosti na celém světě, které se chtějí dozvědět víc o službě Y2K Advantage, mohou kontaktovat zástupce Gilat Global Services v příslušném regionu:

* Spojené státy a Latinská Amerika: Troy Steckler, 770-514- 3300 nebo ggs.americas@spacenet.com;

* Evropa a Blízký Východ: Mathias Voigt, 49-7191-971-122 nebo info@spacenet.gilat.com;

* Asijsko-pacifická oblast a Afrika: Rafi Ben Kely, 972-3- 9252920 nebo ggs_asia@gilat.com.

Doplňující informace o společnosti

Gilat Satellite Networks Ltd. je celosvětovou přední společností v oblasti technologie, výroby a služeb VSAT. Společnost poskytuje kompletní řešení na poli telekomunikací a datových sítí zákazníkům na šesti kontinentech a má řadu strategických podílů a vztahů na celém světě. Akvizicí společnosti Spacenet od GE Americom v prosinci 1998 Gilat nyní nabízí kompletní škálu síťových služeb, včetně přístupu ke kapacitě satelitního transpondéru, instalace vybavení, monitoringu a kontroly sítě a údržby a oprav. Gilat nabízí síťová řešení VSAT na těchto trzích:

DODÁVKY DAT PŘES SATELIT

Skystar Advantage(TM) umožňuje interaktivní na transakce orientované aplikace, včetně tzv. míst prodeje (ověřování kreditních karet), kontroly zásob, obchodování s akciemi po síti a školení na dálku. ISAT(R) usnadňuje komunikaci dat a hlasu v systému frame relay, včetně videokonferencí a prezentací na internetu. OneWay(TM) VSAT vysílá zprávy a finanční informace. TwoWay(TM)-Ready Receiver, což je produkt pro pagingové služby Skydata, zajišťuje služby osobní komunikaci v úzkém pásmu (NPCS) a může být přestavěn na plně interaktivní systém. SkyWay(TM) představuje řadu vysokovýkonných RF kombinovaných vysílačů a přijímačů.

SATELITNÍ TELEFONIE

DialAway(R) VSAT umožňuje jeden až tři telefonní kanály - včetně faxu a emailu - pro aplikace jako jsou veřejné telefonní ústředny ve venkovských oblastech na bázi satelitu. FaraWay(TM) VSAT nabízí vícekanálovou telefonní infrastruktur pro hlasovou, faxovou a datovou komunikaci v odlehlých oblastech.

SATELITNÍ IP (INTERNET)

Produkty Satellite IP firmy Gilet jsou v souladu s DVB a na bázi PC a jsou určeny k zefektivnění firemní komunikace výměny sdíleného obsahu. SkySurfer(TM) VSAT dodává širokopásmové video a data přímo do sítě LAN nebo do stolního počítače s využitím existující pozemní návratové trasy zákazníka. SkyBlaster(TM) VSAT zavádí unikátní satelitní návratový kanál, který vytváří interaktivní síť kompletně na bázi satelitu.

Y2K Advantage(SM), Skystar Advantage(TM), ISAT(R), OneWay(TM), TwoWay(TM)- Ready Receiver, SkyWay(TM), DialAway(R), FaraWay(TM), SkySurfer(TM) a SkyBlaster(TM) jsou ochranné známky nebo registrované známky společnosti Gilat Satellite Networks Ltd. nebo jejích dceřiných společností.

Určitá prohlášení v tomto sdělení, která nejsou historická, jsou výhledová ve smyslu Zákona o reformě soukromých obchodů s cennými papíry z roku 1995. Slova "odhadovat", "předpovídat", "zamýšlet", "očekávat", "věřit" a podobné výrazy mají identifikovat výhledová tvrzení. Tato výhledová tvrzení zahrnují známá a neznámá rizika a nejistoty. Je mnoho faktorů, které mohou způsobit, že skutečné výsledky, výkony nebo úspěchy společnosti Gilat se budou významně lišit od budoucích výsledků, výkonů či úspěchů, které mohou být vyjádřeny v takových výhledových tvrzeních nekteré z nich mohou vyplývat, a patří k nim například změny ve všeobecných hospodářských a podnikatelských podmínkách, neschopnost uchovat přijetí produktů Gilat trhem, neschopnost včas vyvinout a zavádět nové technologie, produkty a aplikace, rychlé změny na trhu s produkty Gilat, ztráta tržního podílu a tlak na ceny vyplývající z konkurence, zavádění konkurenčních produktů jinými společnostmi, neschopnost zvládnout růst a expanzi, ztráta klíčových partnerů, výrobců originálních zařízení, neschopnost přilákat a udržet si kvalifikovaný personál, neschopnost ochránit patentem chráněné technologie Gilat a rizika spojená s mezinárodní činností společnosti Gilat a jejím usídlením v Izraeli. Další informace o těchto a dalších rizicích a nejistotách spojených s činností společnosti Gilat najdete ve zprávách, které Gilat čas od času zasílá Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC). Navštivte Gilat na adrese http://www.gilat.com .

ots Original Text Service: Gilat Satellite Networks Ltd.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Stan Schneider, Schneider Communications Tel.: (v USA) 954-435-3310 nebo stan@schneidercom.com, za Gilat Satellite Networks Ltd.

Web site: http://www.gilat.com

Klíčová slova Gilat

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.