Vignette získá Diffusion

Společnost Vignette Corporation (Nasdaq:VIGN) oznámila, že podepsala definitivní smlouvu o akvizici Diffusion Inc., předního poskytovatele řešení pro vícekanálový přenos informací, což dále posiluje pozici Vignette jakožto předního poskytovatele řešení v oblasti Internet Relationship Management (IRM).

Tato akvizice připojuje důležitý komponent v rozšiřování schopností technologie StoryServer(TM) společnosti Vignette tím, že umožňuje podnikům vyměňovat si informace s jejich zákazníky prostřednictvím jakéhokoli média, kterému dávají přednost, včetně webu, emailu, faxu, telefonu a pageru. Výsledkem je komunikace po uzavřeném okruhu mezi společnostmi a jejich zákazníky, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků a zlepšené rentabilitě online investic společností.

Vignette získá 100 procent nesplacených akcií a přijme všechny akciové opce společnosti Diffusion výměnou za zhruba 400.000 akcií kmenových akcií Vignette. Vignette transakci zaúčtuje jako nákup a očekává se, že akvizice bude završena do 30.června 1999 v závislosti na získání souhlasu akcionářů Diffusion a dalších obvyklých podmínkách. Vignette očekává, že vzniknou jednorázové akviziční náklady a náklady spojené s transakcí, které zahrnují výdaje související s integrací výrobků, vzájemnou kvalifikaci a další náklady spojené s fúzí. Kromě toho Vignette očekává, že část nákupní ceny bude vložena do výzkumu a vývoje a utracena po uskutečnění transakce.

"Provádíme aktivní strategii, kterou jsme si stanovili, abychom dále urychlili náš růst tím, že získáme kriticky důležité technologie, které jsou komplementární k naší vizi," uvedl Greg Peters, prezident a generální ředitel společnosti Vignette. "Prostřednictvím integrace StoryServer společnosti Vignette a serveru firmy Diffusion pro dodávání informací zvyšujeme schopnost našich zákazníků interagovat v reálném čase s jejich online zákazníky. Mocná kombinace těchto technologií umožňuje zákazníkům společností Vignette and Diffusion zvyšovat jejich vlastní konkurenční výhody při jejich snaze dosáhnout onlineového vítězství."

Technologie firmy Diffusion umožní zákazníkům Vignette spravovat distribuci a dodávání personalizovaných informací po jakémkoli distribučním kanále, včetně webu, emailu, faxu, pageru a telefonu, bez ohledu na kanál, z něhož komunikace pochází nebo přes který je směrována. Výsledkem je vícekanálové dodávání informací pro personalizovanou interakci v uzavřeném okruhu mezi podnikem a jeho zákazníkem. Díky této integraci tak například může společnost poskytující finanční služby ihned a aktivně upozornit klienta prostřednictvím způsobu preferovaného klientem, při výskytu obchodních událostí, jako například potvrzení blokových obchodů rozhodnutí o koupi/prodeji, oznámení o první veřejné nabídce akcií a změny cen akcií. Pokud není možné zákazníka dostihnout primárním kanálem, přesune se komunikace na další úroveň až dokud zákazník nedostane zprávu. Společnost pak obdrží potvrzení o dodání informace, což je další výhodou v situacích, kdy jsou informace nezbytné pro splnění nějakého úkolu.

"Diffusion má první komplexní řešení pro dodávání informací, které je dostupné na trhu," uvedl Jim Gagnard, prezident a generální ředitel Diffusion. "Utvořením týmu s Vignette budeme schopni umocnit účinnost jejich existujících produktů a organizace a rozšířit dosah a penetraci našeho řešení v jejich rychle rostoucí základně zákazníků."

Akvizice zdůrazňuje odhodlání Vignette stát se předním poskytovatelem řešení na bázi Internet Relationship Management. Vignette má dnes více než 225 zákazníků na celém světě. Diffusion, která je uvedena v seznamu časopisu UPSIDE "Hot 100" ("100 podniků o nichž se mluví") v roce 1998, má přes 35 zákazníků, k nimž patří BankAmerica, BankOne, First Union Bank, SmithKline Beecham a GTE TSI. O společnosti Diffusion Diffusion, Inc. byla založena v roce 1995 s cílem vyvíjet a uvádět na trh řešení pro vícekanálové dodávání informací na bázi internetu pro automatizovanou personalizovanou interakci v uzavřeném okruhu mezi podnikem a jeho zákazníky. Systém Diffusion je software, který funguje jako mechanismus komunikace v uzavřeném okruhu a který rozšiřuje možnosti webové stránky tím, že dodává příslušné informace konkrétním osobám prostřednictvím médií, které preferují. Každá dodávka může být interaktivní, což umožňuje příjemci buď provést nějakou činnost anebo se vrátit na "kontaktní místa" zákazníka organizace, od níž informace vzešla, jako například volací střediska nebo webové stránky. Systém Diffusion je zaměřen speciálně na organizace, které jsou nuceny vyvíjet užší, individuální vztahy se svými zákazníky. K současným zákazníkům společnosti Diffusion patří include Bank of America (NationsBank), GTE, BankOne, WIT Capital, WorldCom, SmithKline-Beecham, BASF, Diamond Multimedia a Princeton University. Diffusion sídlí na adrese 321 Castro Street, Mountain View, CA 94041.

O společnosti Vignette

Vignette Corporation, přední společnost v oblasti softwarových produktů a služeb na základě Internet Relationship Management (IRM), poskytuje podniková řešení pro společnosti, které vytvářejí svá zastoupení online. Řešení společnosti Vignette používá více než 225 globálních společností, například First Union National Bank, U S West, National Semiconductor, DaimlerChrysler, Nokia, Qualcomm, CNET, Bertelsmann a ZDNet společnosti Ziff- Davis jako součást své onlineové strategie. Vignette získal četná uznání v daném odvětví, například Crossroads A-list Award, ocenění Nejlepší soukromá společnost v roce 1998 časopisu Red Herring a ocenění Nejlepší produkt roku 1998 za StoryServer. V dubnu 1999 byl produkt StoryServer(TM)4 společnosti zahrnut do Trvalé výzkumné sbírky informačních technologií při Národním museu americké historie.

Vignette byla průkopníkem iniciativy Výměna informací a obsahů (Information & Content Exchange - ICE), jíž se účastní více než 80 členských společností, například Microsoft, National Semiconductor a Sun Microsystems. ICE 1.0 na základě jazyka Extensible Markup Language (XML), je první protokol na světě, který umožňuje tzv. syndikaci, tj. publikování obsahů současně na více stránkách. K produktům Vignette patří Vignette StoryServer(TM) 4, Vignette Development Center(TM) (VDC(TM)), a Vignette Syndication Server(TM) (VSS(TM)), první produkt kompatibilní s protokolem ICE. Společnost Vignette Corporation s ústředím v texaském Austinu má pobočky po celé Evropě a v Austrálii a můžete ji najít na webu na adrese http://www.vignette.com.

POZNÁMKA: StoryServer, Vignette Syndication Server, VSS, Vignette Development Center, VDC a Vignette jsou ochranné známky společnosti Vignette Corporation. Všechny ostatní názvy a termíny v tomto sdělení pro tisk jsou ochrannými nebo registrovanými známkami příslušných společností.

Prohlášení uvedená v tomto sdělení, která nejsou čistě historická, ale výhledová ve smyslu části 21E Zákona o obchodech s cennými papíry z roku 1934, včetně prohlášení týkajících se očekávání, víry, naděje, záměrů nebo strategií pro budoucnost. Výhledová tvrzení zahrnují tvrzení týkající se budoucího prodeje, růstu trhu a konkurence. Všechna výhledová tvrzení obsažená v tomto sdělení pro tisk jsou založena na informacích dostupných společnosti k datu sdělení a společnost na sebe nebere žádnou povinnost aktualizovat jakékoli z těchto výhledových tvrzení. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od současných očekávání společnosti. K faktorům, které mohou způsobit takové rozdíly nebo k nim přispět, patří například budoucí ztráty, omezený provoz, kolísání čtvrtletních výnosů a provozních výsledků, konkurence, závislost na malém počtu velkých objednávek, zdlouhavý prodejní cyklus a implementace produktů, tržní povědomí o našem produktu, rychlé změny v technologii Internet Relationship Management technology a v nových výrobcích a další faktory a rizika, uváděná v Registrační zprávě společnosti na formuláři S-1, tak jak je předkládán se změnami Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).

ots Original Text Service: Vignette Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Joel G. Katz, Chief Financial Officer, 512-306-4622, nebo Jkatz@vignette.com, nebo Kala Raganathan, PR Manager, 512- 306-4369, nebo Kala@vignette.com, oba Vignette Corporation

Webová stránka:

http://www.diffusion.com

http://www.vignette.com

e-mail: NA_global@newsaktuell.de

Klíčová slova Vignette-Diffusion

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.