Dánská společnost předstihuje Microsoft ve WAP

Dánská společnost Time/system zavádí na celosvětový trh senzační výrobek. Nový plánovací systém společnosti pod názvem Task Timer 5.0 je nyní použitelný na mobilním telefonu prostřednictvím protokolu WAP (Wireless Application Protocol). Time/system se novým produktem TimeWap ujímá čelní pozice a vytváří novou oblast podnikání.

Nejnovější technologická novinka společnosti Time/system předčí Microsoft Exchange. Time/system je první softwarová společnost, která je celosvětově schopná nabízet plánovací software na základě sítě, který funguje na budoucích mobilních telefonech WAP. Podpora WAP je nejnovějším doplňkem celé řady softwarových platforem tam, kde je použitelný mezinárodně schválený nástroj Task Timer pro plánování a řízení projektů.

"Naše zavedení rozhraní WAP do plánovacího systému na bázi počítače poskytuje zlepšenou možnost mobilním zaměstnancům pokud jde o efektivnější koordinaci úkolů, plánování schůzí a schůzek. Náš nový výrobek TimeWAP umožňuje získávat informace o zákaznících, dojednávat schůze a synchronizovat schůzky online s kolegy v kanceláři prostřednictvím mobilního telefonu WAP. S produktem TimeWap se můžete spojit s celou společností v jakékoli situaci a kdykoli, a spojení je rychlé a přímé," uvedl Soren Bauer, vedoucí oddělení International Software ze společnosti Time/system.

Uživatelé TaskTimer mohou získat informace z databáze TaskTimer společnosti prostřednictvím celé řady různých platforem, jako Windows, WWW, PDA (počítače do ruky) a nyní i prostřednictvím mobilních telefonů WAP.

"TaskTimer není závislý na Windows, což je velká přednost pro naše zákazníky ve srovnání s konkurenčními produkty, jako jsou Microsoft Exchange Server a Outlook. Náš plánovací software je použitelný téměř z jakékoli počítačové platformy umožňující přístup na web. Díky neomezenému počtu přístupů se TaskTimer stává tržním vůdcem na poli softwarových plánovacích nástrojů. Jiné plánovací systémy fungují pouze na počítačích PC nebo Mac, avšak TaskTimer je možné používat na široké škále platforem," uvedl Soren Bauer.

TaskTimer je možné snadno spojit s MS Outlook a je proto schopný vyměňovat data s uživateli jiných plánovacích systémů. Navíc databázi TaskTimers je možné uložit na řadě odlišných platforem, tj. IBM DB/2, Microsoft SQL, Oracle a Sybase.

Operátoři mobilních telefonů mohou použít TimeWAP jako službu navíc pro své předplatitele, přičemž TimeWAP je možné objednat podobně jako jiné nabídky prostého předplatného, jako je například záznamník hovorů mobilního telefonu. Operátoři mobilních telefonů mohou nabídnout soukromým uživatelům službu WAP, která jim umožní plánovat a koordinovat schůzky navzájem. Nový produkt společnosti Time/system otevírá nový trh, protože uživatelé mobilních telefonů si mohou navíc kupovat prostor pro kalendář na síti operátorů.

"Zisky mobilních operátorů ze standardních mobilních hovorů se nezvýšily v souladu s růstem počtu mobilních telefonů. TimeWAP je nová služba navíc, nabízená mobilním operátorům. Nový produkt poskytne koncovým uživatelům vyspělý plánovací nástroj, který je nyní nezávislý na fyzické poloze uživatelů." uvedl Soren Bauer.

Time/system zaměstnává 150 osob v ústředí v Allerodu v Dánsku a má více než jeden milión věrných uživatelů papírového a softwarového plánovacího systému společnosti v 26 zemích.

Time/system vyvíjí koncepční produkty a řešení vysoké kvality s cílem zvýšit osobní a organizační efektivnost. Portfolio výrobků společnosti Time/system zahrnuje kromě toho tři různé systémy papírového kalendáře, nástroje pro záznamy as softwarová řešení pro osoby i organizace. Time/system také zavedl celou řadu příslušenství, např. praktické kožené vazače s vyjmutelnými složkami PDA/Phone, které kombinují produkty Time/system International na bázi tradičního papíru se zařízeními PDA/Phone na bázi softwaru a ručních počítačů.

Doplňující informace o Time/system a TaskTimer 5.0

Produkt TaskTimer 5.0 polečnosti Time/system je nejnovější plánovací software společnosti. Program je na bázi Microsoft Windows a je kompletním plánovacím systémem, který integruje cíle společnosti, projekty a zdroje s denním plánováním, kterým je kalendářním systémem. Každý zaměstnanec si tak může plánovat své denní činnosti a projekty (spotřeba času) a koordinovat je s dalšími zaměstnanci. Management může souběžné vést projekt a hlavní cíle společnosti. TaskTimer 5.0 může používat buď jen jeden uživatel anebo na síti, kde své systémy propojí několik uživatelů. Tímto způsobem může každý zaměstnanec koordinovat všechny své činnosti, zdroje, kontaktovat osoby a projekty.

TaskTimer 5.0 je dále užitečným nástrojem pro mobilního zaměstnance, protože program je možné spojit se sítí společnosti prostřednictvím modemu nebo přenosu dat do malých počítačů typu PDA (Personal Digital Assistant) a nejnověji prostřednictvím mobilních telefonů WAP. Poslední verze TaskTimer pracuje online (WWW) prostřednictvím browseru, tj. Netscape Navigator nebo Microsoft Internet Explorer. TaskTimer je schopen si snadno vyměňovat data s Microsoft Outlook a Exchange a tímto způsobem je možné kalendářní údaje vyměňovat mezi různými systémy v podniku.

Protokol WAP (Wireless Application Protocol) je de facto novým mezinárodním standardem pro beztrátové informační a telefonní služby po digitálních mobilních telefonech. Telefon WAP umožňuje surfovat po webu a provádět peněžní převody nebo aktualizovat informace v kalendáři. Mobilní operátoři mohou usnadnit nabízení služeb mobilním zákazníkům, protože telefon WAP používá jazyk stejný jako HTML we WWW. Stávající služby na základě HTML je proto možné snadno přeložit do jazyka WAP Markup Language (WML), používaný telefony WAP.

Tři čtvrtiny firem ve světě, které se zabývají mobilní komunikací, mají v úmyslu vyvíjet produkty s použitím WAP. Celá řada telekomunikačních společností, které dohromady představují více než 100 miliónů předplatitelů na celém světě, se rozhodla připojit se ke standardu WAP.

Standard WAP je vyvíjen a řízen fórem WAP, které se skládá z řady výrobců a operátorů mobilních telefonů a softwarových společností. Technologie WAP je kromě jiného použitá ve vyspělém mobilním telefonu Nokia 7110 - prvním telefonu WAP na světě.

Další informace o WAP a více podrobností o spolupráci najdete na stránce http./www.wapforum.org.

ots Original Text Service: Time/system

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Soren Bauer, International Software Manager

+45-48-10-88-10 nebo Jonathan W.Lowth, Software Development Consultant, +45-48-10-88, oba ze společnosti Time System International

Webová stránka: http://www.wapforum.org

e-mail: NA global@newsaktuell.de

Klíčová slova Time/system

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.