Výsledky společnosti Vishay za 1. čtvrtletí

Dr. Felix Zandman, předseda a hlavní výkonný manažer společnosti Vishay Intertechnology Inc. (NYSE: VSH) dnes oznámil, že za poslední tři měsíce ukončené 31. březnem 1999 dosáhl obrat společnosti 423,058.000 USD proti 348,744.000 USD za první čtvrtletí minulého roku. Čistý zisk před připočtením neprovozních položek za 1. čtvrtletí tohoto roku činil 15,380.000 USD, čili 0,23 USD na akcii, ve srovnání se 16,536.000 USD, čili 0,24 USD na akcii za stejné období minulého roku. Zisk na akcii před odečtením neobvyklých poplatků činil ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku 0,21 USD. Po započtení neprovozních výdajů v celkové částce 14,562.000, která představuje 0,22 USD na akcii, činil v prvním čtvrtletí roku 1999 čistý zisk v 818.000 USD, to je 0,01 USD na akcii.

Neprovozní ztráta byla v prvé řadě výsledkem již dříve oznámeného prodeje Nicolitch, S.A., francouzského výrobce tištěných obvodů, společnosti Leonische Drahtwerke AG z německého Norimberka. Prodej Nicolitch se uskutečnil 26. března 1999. Společnost Vishay se rozhodla prodat Nicolitch, protože tištěné obvody nejsou součástí jejích hlavních zájmů.

V komentáři k provozním výsledkům za první čtvrtletí Dr. Zandman prohlásil, "provozní výsledky 0,23 USD na akcii pramení z výsledků za předchozí uplynulé čtvrtletí a naznačují lepší kontrolu nákladů navzdory krutému cenovému rozkladu a také předesílají začátek lepšího podnikatelského klimatu. Obzvláště jsme potěšeni výkonem Siliconix (Nasdaq: SILI), naší dceřiné společnosti, která je hlavním výrobcem a dodavatelem výkonných čipů MOSFETS, výkonných integrovaných obvodů, infračervených komunikačních zařízení a analogových signálních procesorových zařízení pro počítače, mobilních telefonů, pevných komunikačních sítí, automobilových a dalších elektronických systémů. Poměr mezi objednávkami a fakturami Siliconix byl v tomto čtvrtletí 1,34 ku 1,0 a vyústil v potřebu rozšířit kapacity s cílem uspokojit pokračující rostoucí poptávku. Proto zvyšujeme výrobu v našich továrnách v Číně a rozhodli jsme se postavit výrobní závod v Beersheva v Izraeli. Náklady na tento závod, který bude vyrábět MOSFETS, budou činit přibližně 35.000.000 USD. Stále čekáme na souhlas izraelské vlády a doufáme, že jej obdržíme. Zisk z této nové továrny bude osvobozen od daní po dobu patnácti let a vláda nám poskytne dotaci 3,000.000 USD na vyškolení 500 zaměstnanců."

"Obrat divizí polovodičových komponentů (Siliconix, Telefunken a LPSC) dosáhl za první čtvrtletí k 31. březnu tohoto roku 171,526.000 USD a čistý zisk na jednu akcii byl 0,10 USD. Obrat divizí pasívních komponentů (bez Nicolitch, S.A.) dosáhl za první čtvrtletí k 31. březnu tohoto roku 245,959.000 USD a čistý zisk na jednu akcii před započtením neprovozních položek byl 0,13 USD. Objednávky našich divizí pasívních komponentů se během března začaly také zlepšovat, zvláště co se týče tantalu a keramických kondenzátorů, a vykázaly zlepšení i za duben 1999. Naše finanční pozice je silná. Za toto čtvrtletí jsme snížili náš dlouhodobý dluh o 24,258.000 a zásoby se snížily o 20,564.000 USD. Nebýt redukce zásob, naše provozní výsledky by byly o pár centů vyšší."

Jsme povzbuzeni úspěchem naší akvizice TEMIC a věříme, že nás to staví do role lídra v oblasti technologií jemných polovodičových komponentů, které by zase naopak měly povzbudit naši divizi pasívních komponentů, protože pasívní a jemné polovodiče se prodávají na ty samé aplikace."

Společnost Vishay Intertechnology Inc. (NYSE:VSH), která se svým obratem 1,6 miliardy USD řadí mezi Fortune 1000, je největším americkým a evropským výrobcem pasívních elektronických komponentů (rezistorů, kondenzátorů, induktorů) a je hlavním výrobcem jemných polovodičů (diod, optické elektroniky, tranzistorů), IrDC (Infračervená Komunikační Zařízení - Infrared Communication Devices) a silových a analogových spínacích integrovaných obvodů. Komponenty společnosti jsou důležité pro elektroniku a lze je najít u výrobků mnoha průmyslových odvětví na celém světě. Vishay má ředitelství v Malvern v Pensylvánii a zaměstnává 20.000 lidí ve více než 69 továrnách ve Spojených státech, Mexiku, Německu, Rakousku, Spojeném království, Francii, Portugalsku, České republice, Maďarsku, Izraeli, Japonsku, Tchaj- wanu, Číně a na Filipínách. Společnost Vishay lze najít na internetu na adrese: http://www.vishay.com. Sdělení obsažená v této tiskové zprávě mohou obsahovat "do budoucna se dívající" informace ve smyslu Oddílu 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933 a ve smyslu Oddílu 21E zákona o Cenných papírech a obchodu s nimi z roku 1934. Takováto prohlášení v sobě obsahují určité množství rizik a nejistot. Tyto faktory se v prvé řadě týkají poklesu poptávky po produktech společnosti, konkurenčních tlaků, recesních trendů, fluktuace měnových kursů, změn zákona, zrušení vládních grantů či daňových výhod, nedostatku pracovní síly a snížení kapacity továrny či jejího provoz pod hranicí kapacity. Prosíme Vás, abyste se seznámili se Zprávou společnosti z 31. prosince 1998 na Formuláři 10-K, ve které je podrobnější seznam všech těchto faktorů, založené u Komise pro cenné papíry. NEPŘEHLÉDNĚTE: Konference pro investory se uskutečnila ve středu 5. května v 11:00 východního času. Zájemci se mohli zúčastnit po telefonátu na 800-230- 1074 (jen USA a Kanada). Magnetofonový záznam bude k dispozici v neděli 9. května o půlnoci východního času. Telefonní číslo pro poslech záznamu je 800-475-6701. Odvolejte se na přístupový kód 447747, když si bude chtít záznam poslechnout. ots Originální Textový Servis: Vishay Intertechnology, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Robert A. Freece, senior viceprezident, nebo Richard N. Grubb, výkonný viceprezident a hlavní finanční manažer společnoti Vishay Intertechnology, 610-644-1300 Webová stránka: http://www.vishay.com

Klíčová slova Vishay Intertechnology

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.