PVZP: cizinci v ČR se proti Covidu očkují, náklady na jejich covidovou léčbu překročily 10 milionů Kč

Pojišťovna VZP (PVZP) uhradila letos cizincům dlouhodobě usazeným v České republice očkování proti nemoci Covid-19 v hodnotě 3,4 milionu korun. Náklady na jejich léčbu, které pojišťovna zaplatila zdravotnickým zařízením v souvislosti s Covid-19, už přesáhly 10 milionů korun. Celkově Pojišťovna od srpna eviduje měsíčně zhruba 8 tisíc nároků od zdravotnických zařízení a celkové náklady na péči cizinců se zdvojnásobily a přesáhly 135 milionů Kč. Maximálně vyplácená provize činí 10 % a trh celkově se zkultivoval.

Od 2. srpna tohoto roku získala PVZP přechodnou exkluzivitu na pojišťování cizinců s pobytem nad 90 dní. Důvodem byly především dluhy špatně pojištěných cizinců za zdravotnickými zařízeními a extrémně vysoké provize za sjednání zdravotního pojištění cizinců.

"Trh s pojištěním cizinců byl plný nekalých a nežádoucích praktik. Některé pojistky se prodávaly pouze jako formalita nutná pro získání dlouhodobého pobytu, některé do pojišťoven vůbec nedoputovaly. Většinu trhu ovládly ruskojazyčné zprostředkovatelské skupiny, které prodávaly pojištění i za cenu 4200 korun na rok. Provize za zprostředkování mnohdy dosahovaly až 80 %. Na nějaké léčebné výlohy se přitom často nemyslelo,“ říká předseda představenstva PVZP Robert Kareš.

Pojišťovna VZP má smlouvy s celkem 4323 zdravotnickými zařízeními. Těm už letos vyplatila za ošetření cizinců více než 135 milionů korun.

Ruskojazyčné zprostředkovatelské skupiny, které každý rok vydělaly na pojistkách pro cizince až 250 milionů korun, už proti novele zákona protestují. Například společnost Strachovka (česky pojištění) rozjela kampaň a petici v ruském jazyce v pražském metru. „Zprostředkovatelé, kteří v tuto chvíli spolupracují s PVZP, mají provize do 10 % z ceny pojistky. Nedivím se proto společnostem, které přišly celkem o stovky milionů korun, že jsou v tuto chvíli nespokojené. Jejich peníze však skončí ve zdravotnických zařízeních a cizinci konečně získají důstojnou zdravotní péči,“ říká Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP.

Ruskojazyčné zprostředkovatelské skupiny bohužel opět aktivovala skupina senátorů, kteří chtějí přechodnou exkluzivitu PVZP zrušit a pojišťování cizinců vrátit do stavu před 2. srpnem 2021. Svoji aktivitu přitom vysvětlují ideologickou snahou o zrušení monopolu. "Tento návrh neobsahuje dostatečné regulační mechanismy a vrátí na trh nekalé a nežádoucí praktiky, především ruskojazyčných skupin. Co se týká diskusí o monopolu, tak připomínám, že v České republice funguje už přes 20 let monopol na povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu. Tuto službu mohou poskytovat pouze dvě konkrétní zahraniční pojišťovny. Po kritice EU byla sice tato zákonná úprava zrušena, ale platí do doby úpravy nové, která doposud nebyla přijata. Pojistné ve výši miliard korun ročně odvádějí přímo čeští zaměstnavatelé zahraničním pojišťovnám, přitom schodek z tohoto pojištění garantuje stát, a nikomu to nevadí. Chápu, že Česká republika je v současném globalizovaném světě otevřenou ekonomikou ovlivněnou navíc členstvím v EU, ale kromě podpory zahraničních zájmů a rizika návratu nekalých ruskojazyčných skupin na trh by zde měl být dle mého názoru prostor i pro české zájmy. Po novele zákona o pobytu cizinců v srpnu 2021 jsme si nechali zpracovat dva nezávislé posudky a konzultovali problematiku na evropské úrovni a rozpor s právem EU nebyl potvrzen, oponenti vycházejí ze špatného zadání a úhlu pohledu. Netvrdíme, že provozování pojištění cizinců je možné jedině v gesci PVZP, nicméně bychom se přimlouvali za uvážlivé, komplexní a systémové řešení na vládní úrovni, aby se uspokojily zájmy všech účastníků pojištění - státu, klientů, zdravotnických zařízení a samotných pojišťoven, a ne pouze ruskojazyčných zprostředkovatelů,“ říká předseda představenstva PVZP Robert Kareš.

Pojišťovna VZP, a.s., (PVZP) je univerzální neživotní pojišťovna. Od roku 1994 byla součástí VZP ČR, po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 působí samostatně. Poskytuje cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, občanů, podnikatelů, zdravotnických zařízení, pojištění profesní odpovědnosti a majetku lékařů a farmaceutů, pojištění běžné občanské odpovědnosti, úrazové pojištění, komerční zdravotní pojištění cizinců a další pojistné produkty. Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. V roce 2020 navýšila základní kapitál na 318 mil. Kč a dosáhla předpisu pojistného ve výši 830 mil. Kč.

Více informací o PVZP najdete nawww.pvzp.cz.

Klíčová slova ČR-pojišťovny-koronavirus-cizinci-očkování-Pojišťovna VZP-Ekonomický magazín

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.