Známe vítěze soutěže Ambasador kvality České republiky za rok 2021

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně uděluje tituly Ambasador kvality České republiky. Letos byly výsledky odtajněny 1. prosince. Vítězství si odnesly Kaufland Česká republika v. o. s., a město Hranice, Městský úřad Hranice. Partnerem soutěže se pro letošní rok stala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Cena je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Tradičně jsou ceny slavnostně předávány během Dnů kvality, které letos připadají na 1. a 2. prosince, konají se však online. Proto se předání cen uskuteční až v dubnu roku 2022. Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti zveřejnění výsledků uvedla: "Jsme velice potěšeni, že i navzdory nepříznivým okolnostem v ČR působí organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování."

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2021 společnost Kaufland Česká republika v.o.s., která provozuje maloobchodní řetězec. Hodnotitelé ocenili zejména právě realizované i již dokončené projekty zlepšování, které mají prokazatelně pozitivní dopady na ty nejdůležitější zainteresované strany – zejména na zákazníky, zaměstnance, lokální dodavatele, ale i na komunity občanů, jež v okolí prodejen žijí. Pozitivně byly dále vnímány aktivity akcentující kvalitu potravinářských výrobků.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stalo město Hranice, Městský úřad Hranice, které leží v Olomouckém kraji. Hodnotitelé pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Úřad cílí svoje aktivity do oblasti "smart city" s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracovníci se navíc osobně podílejí na projektech, díky nimž dochází ke sdílení zkušeností a nástrojů řízení kvality.

Na druhé příčce v se ve veřejném sektoru umístil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Hodnotitelé ocenili systematický přístup v oblastech kvality a společenské odpovědnosti a zapojení pracovníků úřadu do projektů zlepšování včetně využívání modelu EFQM.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten říká: "Gratuluji všem oceněným. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje nejen v podnikání. Současně byly také hodnoceny ekonomické výsledky a efektivita procesů a nastavených přístupů ke kvalitě."

Ambasador kvality České republiky nasazuje laťku hodnocení vysoko. Jde zde o výsledky a realitu, s jakou je kvalita ve všech svých ohledech naplňována. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 procent. Tuto hranici bohužel ostatní účastníci letos nepřesáhli.

Kontakt:

Česká společnost pro jakost

https://www.csq.cz/

Klíčová slova ČR-hospodářství-ocenění-firmy-Česká společnost pro jakost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.