Společnost Wision A.I. docílila schválení značky CE-MDR pro diagnostický software s umělou inteligencí využitelný při kolonoskopii

Společnost Wision A.I. Ltd, startup v oblasti diagnostiky gastrointestinální endoskopie s využitím umělé inteligence, dnes oznámila, že její software pro detekci polypů během kolonoskopie využívající umělou inteligenci EndoScreener získal evropskou značku CE. Jedná se o první značku CE třídy II podle nového nařízení o zdravotnické technice (MDR 2017/745).

Vynikající účinnost výrobku a přesvědčivé klinické důkazy

Zařízení pro automatickou detekci polypů během kolonoskopie označená dle prohlášení výrobců třídou I[1] EndoScreener nesporně předčí, což dokládají klinické důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT). EndoScreener prokázal svou účinnost při zlepšování detekce adenomů u více než 5000 pacientů v šesti důkladných randomizovaných kontrolovaných studiích (RCT), konkrétně ve třech otevřených RCT[2], [3], jedné dvojitě zaslepené RCT[4] a dvou RCT s tandemovou kolonoskopií[5], [6]. V poslední publikované multicentrické studii s tandemovou kolonoskopií provedené ve čtyřech předních amerických akademických lékařských institucích snížil EndoScreener míru přehlédnutí prekanceróz (adenomů a SSL) o 41 % (19,13 vs 32,52 p=0,0047) a zlepšil počet adenomů na kolonoskopii (APC) o 33 % (0,9000 vs 1,1947 p=0,323 ). I přes vysokou průměrnou míru detekce adenomů (ADR) 43,64 % v populaci, která se podrobuje screeningu/sledování v rámci standardní péče, nebyl v této studii zjištěn žádný stropový efekt.

Pokročilá technologie umělé inteligence v oblasti medicíny vstupuje na evropský trh

Kolorektální karcinom (CRC) je v lidské populaci velmi rozšířeným zhoubným onemocněním. V roce 2020 bylo celosvětově evidováno více než 1,9 milionu nových případů a 935 000 úmrtí. Je také druhou nejčastější smrtelnou formou rakoviny v Evropě; každé 3 minuty na CRC zemře jeden Evropan. Detekce a odstranění adenomatózních polypů při včasné diagnóze a pravidelný kolonoskopický screening jsou nejúčinnějšími způsoby, jak snížit výskyt kolorektálního karcinomu a úmrtnost na něj. Otevření evropského trhu pro EndoScreener časem přispěje k prevenci kolorektálního karcinomu, ušetří prostředky ve zdravotnictví a sníží výdaje jednotlivých zemí. Společnost Wision A.I. je otevřena spolupráci na úrovni jednotlivých zemí, čímž chce urychlit zpřístupnění tohoto řešení v různých regionech EU.

Vysoká kompatibilita a snadné používání

EndoScreener je software pro počítačem podporovanou diagnostiku v reálném čase, který během kolonoskopie pomáhá endoskopistům v detekci polypů díky simultánnímu vizuálnímu upozornění a zvukovém alarmu. EndoScreener je čistě softwarovým zdravotnickým prostředkem (SaMD) s relativně nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO) a je kompatibilní s většinou běžných endoskopických systémů. V kombinaci s vhodným běžně dostupným hardwarem lze toto řešení využívající umělou inteligenci flexibilně využít pro kolonoskopii v různých klinických prostředích

O společnosti Wision A.I.

Společnost Wision A.I. má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti matematiky a vývoje algoritmů. Znalosti z oblasti medicíny integruje do flexibilních a škálovatelných modelů, které využívají nejmodernější konvoluční neuronové sítě a univerzální výpočetní techniku k dosažení stabilně účinné detekce v diagnostickém zobrazování.

Pro další informace o společnosti Wision A.I. napište na adresu ai@wision.com

[1] Kudo SE, Mori Y, Misawa M a kol. Umělá inteligence a kolonoskopie: Současný stav a výhledy do budoucna. Digestive Endoscopy. 2019;31(4):363-371. DOI:10.1111/den.13340

[2] Wang P, Berzin TM, Glissen Brown JR a kol. Automatický systém detekce v reálném čase zvyšuje míru rozpoznání kolonoskopických polypů a adenomů: prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie. Gut. 2019;68(10):1813-1819. DOI:10.1136/gutjnl-2018-317500

[3] Liu P, Wang P, Glissen Brown JR a kol. Studie s jedním monitorem: vestavěný systém CADe zlepšil detekci adenomů během kolonoskopie: prospektivní randomizovaná studie. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2020;13:1756284820979165. Publikováno 15. prosince 2020. DOI:10.1177/1756284820979165

[4] Wang P, Liu X, Berzin TM a kol. Vliv systému počítačového rozpoznávání využívajícího hluboké učení na detekci adenomů během kolonoskopie (studie CADe-DB): dvojitě zaslepená randomizovaná studie [oprava publikována v Lancet Gastroenterology Hepatology. 2020 Apr;5(4):e3]. Lancet Gastroenterology and Hepatology. 2020;5(4):343-351. doi:10.1016/S2468-1253(19)30411-X

[5] Wang P, Liu P, Glissen Brown JR a kol. Nižší míra nedetekovaných adenomů při kolonoskopii s počítačovou asistencí oproti běžné kolonoskopii bílým světlem v prospektivní tandemové studii. Gastroenterology. 2020;159(4):1252-1261.e5. DOI:10.1053/j.gastro.2020.06.023

[6] Glissen Brown JR, Mansour NM, Wang P a kol. Počítačové rozpoznávání polypů využívající hluboké učení snižuje míru nedetekovaných adenomů: Multicentrická randomizovaná tandemová studie kolonoskopie provedená v USA (CADeT-CS Trial) [před tištěnou publikací vyšlo online, 2021 Sep 14]. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2021;S1542-3565(21)00973-3. DOI:10.1016/j.cgh.2021.09.009

KONTAKT: Ruizhi Cheng, +86-15680816053

Klíčová slova Čína-zdraví-počítače-Wision A.I.

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.