Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic s mozkovými metastázami: Nové údaje o významných výzvách, na které lékaři nejsou připraveni

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) tvoří 85% případů rakoviny plic, přičemž u 40 % pacientů se vyskytuje v pokročilém stadiu, což zahrnuje i pacienty s metastatickým onemocněním. [1]

Podle nového průzkumu, který provedla společnost Ipsos MORI ve spolupráci s Evropskou organizací pro boj proti rakovině (ECO), má 40 procent dotázaných poskytovatelů zdravotní péče (onkologů a respiračních specialistů) v pěti zemích Evropy a ve Spojených státech pocit, že jsou nedostatečně vybaveni (což znamená, že jsou poněkud hůře, spíše špatně nebo velmi špatně vybaveni) pro péči o pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mozkovými metastázami. Zpráva byla předložena na zasedání ECO Kulatý stůl Community 365 zabývající se metastázujícím nádorovým onemocněním dne 27. října.

„Tato zjištění potvrzují to, co si bohužel komunita zabývající se rakovinou plic uvědomuje již příliš dlouho," uvedl Dr. Matti Aapro, prezident Evropské organizace pro rakovinu. „S rozšiřujícími se možnostmi léčby NSCLC je velmi důležité, abychom včas řešili složité problémy spojené s koordinací péče o pacienty, kteří mají i mozkové metastázy. Totéž platí i pro jiné druhy rakoviny, kde jsou přínosné možnosti buď ignorovány, nebo nejsou k dispozici."

Navzdory nedávným pokrokům má mnoho lidí s NSCLC špatnou prognózu a pětiletá míra přežití se v pokročilejších stadiích nemoci výrazně zhoršuje. Pacienti s metastázami NSCLC v mozku potřebují speciální péči, jejíž zajištění je pro pacienty, pečující i poskytovatele zdravotní péče výrazně složitější.

„Léčba pacientů s mozkovými metastázami je podstatně složitější než léčba pacientů bez mozkových metastáz, potřebují značnou podporu," uvedla Kathy Oliverová, spolupředsedkyně Poradního výboru pacientů ECO a předsedkyně a spoluzakladatelka Mezinárodní aliance pro nádory mozku (IBTA).

„Musíme spolupracovat s propagátory, klinickými pracovníky a tvůrci politiky a zajistit tak poskytovatelům zdravotní péče a lidem s mozkovými metastázami přístup k vysoce kvalitní léčbě a multidisciplinární péči. Musíme se více zaměřit na to, jak společně lépe řešit spoustu neuspokojených potřeb spojených s náročnou duální diagnózou pokročilého NSCLC a mozkových metastáz," dodala Dr. Anne-Marie Bairdová, členka Poradního výboru pacientů ECO a prezidentka Evropského centra pro rakovinu plic.

Výsledky průzkumu, který provedla společnost Ipsos MORI v září 2021 a kterého se zúčastnilo 350 onkologů a respiračních specialistů ze Spojených států, Evropské unie (ze čtyř zemí EU: Německa, Francie, Itálie, Španělska) a Spojeného království, potvrdily složitost NSCLC a problémy, kterým poskytovatelé zdravotní péče a jejich pacienti čelí:

– 40 % dotázaných poskytovatelů zdravotní péče (HCP) má pocit, že jsou nedostatečně vybaveni (spíše/docela a velmi špatně) pro léčbu pacientů s NSCLC s mozkovými metastázami a 39 % uvádí, že včasné vyšetření biomarkerů je náročné.

– Tři ze čtyř dotázaných HCP se shodli, že koordinace lékařské péče je větší výzvou pro pacienty s NSCLC s mozkovými metastázami než pro pacienty s NSCLC bez mozkových metastáz.

– Pro dva z pěti lékařů (41 %) je těžké být k pacientovi otevření a upřímní, pokud jsou jim kladeny obtížné otázky (např. na prognózu, pravděpodobnost recidivy atd.).

– Polovina HCP (51 %) uvádí jako výzvu poskytování emocionální a/nebo morální podpory pacientovi, pečujícím a rodině.

– Kromě léčby je podle 30 % dotázaných HCP pro pacienty důležitý plán po ukončení léčby, ale ne natolik jako důraz na psychologickou podporu pro pacienty (např. přístup k psychoterapeutům/psychologům/poradenství) (55 %), praktickou podporu pro pečující (46 %) a emocionální podporu pro pečující (43 %).

– 52 % dotázaných poskytovatelů zdravotní péče uvedlo, že nemají dostatek času na diskusi s pacienty/pečujícími a 44 % upozornilo, že léčbu těchto pacientů ztěžuje také nedostatek kvalitních informací.

Někteří dotázaní poskytovatelé zdravotní péče (24 %) také uvedli, že nejsou spokojeni s množstvím informací, které jsou pacientům a pečujícím k dispozici. To je zásadní oblast, kde je třeba pracovat na zlepšení a řešení neuspokojených potřeb pacientů. HCP se v průzkumu vyjádřili, že by pacienti a pečující uvítali další informace o svém zdravotním stavu, především o následujících tématech:

– Průměrná délka dožití (64 %)

– Zvládání nežádoucích účinků (52 %)

– Radiační terapie (52 %)

– Paliativní péče a péče na konci života (52 %)

– Přínosy a rizika léčby, aby mohli učinit informované rozhodnutí (47 %)

– Dostupná systémová léčba (46 %) Další informace o průzkumu naleznete zde.

Poznámky pro redakci:

1. O Evropské organizaci pro boj proti rakovině

Evropská organizace pro boj proti rakovině je největší evropskou organizací zabývající se rakovinou. Jejím cílem je snížit dopady rakoviny a zlepšit výsledky a kvalitu péče o pacienty s rakovinou pomocí multidisciplinárního a multioborového přístupu. Jako nezisková federace členských organizací zabývajících se rakovinou na evropské úrovni sdružuje Evropská organizace pro boj proti rakovině odborníky a pacienty za účelem vzájemného sladění postupů, prosazování pozitivních změn a vystupování ve prospěch evropské onkologické komunity. Další informace jsou k dispozici zde

.

2. O průzkumu

Potřeba řešit přístup k metastázujícímu karcinomu byla na evropské a národní úrovni do značné míry zanedbávána. Evropská organizace pro pro boj proti rakovině se pyšní spoluprací s mnoha členskými organizacemi a sítěmi. Společně řeší výzvy a využívají příležitosti týkající se zlepšení péče o pacienty s metastázujícím nádorovým onemocněním. V rámci příprav na kulatý stůl Community 365 o metastatickém karcinomu provedla společnost Ipsos MORI on-line průzkum mezi 350 účastníky, kteří se rozhodli průzkumu zúčastnit (onkologové nebo respirační specialisté s praxí 3-30 let, kteří se v posledních 6 měsících přímo podíleli na léčbě minimálně pěti pacientů s NSCLC, z nichž alespoň jeden má mozkové metastázy) v USA (100), Velké Británii (50), Německu (50), Francii (50), Španělsku (50) a Itálii (50) v období od 3. do 27. září 2021.

Kromě toho, že společnost Ipsos poskytla výsledky pro každou ze šesti zemí zvlášť, sestavila také celkový součet založený na průměrech pro jednotlivé země. V tomto případě mají výsledky z každé země stejnou váhu, nejde o skutečný poměr populace každé z těchto šesti zemí. Výsledky průzkumu najdete zde

.

Tento průzkum financovaly společnosti Regeneron a Sanofi, aby zjistily, jaké potřeby pacientů s metastázami NSCLC v mozku je třeba řešit.

3. O kulatém stolu Community 365 o metastázujícím nádorovém onemocnění

Na tomto setkání, které se uskutečnilo ve středu 27. října od 10:00 do 12:30 hodin středoevropského času, se sešli přední tvůrci politik, politici, onkologičtí odborníci a propagátoři zájmů pacientů. Diskutovali o implementaci Evropského plánu boje proti rakovině a Mise proti rakovině i o dalším vývoji politiky EU v oblasti metastatické rakoviny.

Kulatý stůl poskytl příležitost prezentovat výsledky průzkumu mezi zdravotnickými pracovníky v Evropě a ve Spojených státech zaměřeného na neuspokojené potřeby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mozkovými metastázami. Kromě toho se zabýval nejdůležitějšími strategiemi potřebnými ke zlepšení kvality péče poskytované pacientům s metastázujícím nádorovým onemocněním a přezkoumal také technologický a praktický vývoj. Poukázal přitom na příklady rakoviny prsu, prostaty a plic. Další informace jsou k dispozici zde

.

4. O nemalobuněčném karcinomu plic (NSCLC)

NSCLC je nejčastějším typem rakoviny plic, který tvoří 85 % všech diagnostikovaných případů rakoviny plic.[2]

Karcinom plic má nejnižší pětiletou míru přežití ze všech ostatních častých nádorů: pouze 18 %. U rakoviny prostaty je to přitom 99 %, u rakoviny prsu 89 % a u rakoviny střev 65 %.[3]

U některých pacientů s NSCLC se vyskytují mozkové metastázy. Ve studii z roku 2018 byly mozkové metastázy pozorovány u 10,4 % z více než 450 000 pacientů s NSCLC.[4]

1 Ali, A., Griffin, J., Arnold, A. a Ellis, P, 2021. Přežití pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic po diagnóze mozkových metastáz

2 Ali, A., Griffin, J., Arnold, A. a Ellis, P, 2021. Přežití pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic po diagnóze mozkových metastáz

3 Lung Cancer Europe. https://www.lungcancereurope.eu/lung-cancer/

4 Waqar et al, 2018, Nemalobuněčný karcinom plic s mozkovými metastázami při prezentaci

Kontakt pro média

Agnese Abolina, manažerka pro komunikaci a komunitu, Evropská organizace pro rakovinu agnese.abolina@europeancancer.org

Klíčová slova Belgie-zdraví-European Cancer Organisation

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.