S prezenční výukou se počítá, zájem o on-line kroužky je velký

Zatím se nezdá, že by mělo od září dojít k omezení prezenční výuky ve školách ani v zájmových kroužcích. Zájem o on-line varianty kurzů digitálních dovedností vzdělávací organizace makeITtoday ale i tak výrazně převyšuje počty registrací na kurzy prezenční. Důvodů je podle majitelky Jany Vyhlídalové několik.

Společnost makeITtoday pro nadcházející pololetí vypsala zhruba polovinu svých kurzů v prezenční formě a druhou polovinu on-line. Registrace na on-line kurzy ovšem aktuálně tvoří 72 % všech přihlášek. "Jsme si vědomi, že naše kurzy jsou specifické tím, že v nich děti pracují na počítači a on-line varianta se v kvalitě výuky neliší od té prezenční. Přesto nás takovýto převis zájmu o dálkové kurzy oproti prezenčním překvapil,” uvádí Jana Vyhlídalová.

Hlavní důvody jsou podle ní tři. "Rodiče sází na jistotu. On-line kurzy budou probíhat ve stejné podobě, ať přijde další vlna, nebo ne. Zároveň ze zpětné vazby víme, že mnoho rodičů preferuje on-line formu proto, že jim ušetří cestování,” vysvětluje majitelka makeITtoday s tím, že téměř polovina dětí přihlášených na on-line kurzy je stále z Prahy, kde společnost sídlí. On-line varianta kurzů nicméně nově zpřístupňuje digitální vzdělávání dětem z celé republiky, včetně malých měst a venkova. "Po Praze a Středočeském kraji máme nejvíce přihlášek z jižní Moravy a dokonce se hlásí i děti ze Slovenska a Německa,” dodává.

Distanční forma kurzů, která vznikla jako nouzové řešení v době pandemie, tak společnosti nakonec přinesla nové studenty a dokonce přispěla k 25% meziročnímu růstu tržeb navzdory tomu, že učebny v Pražské tržnici i nové prostory v Magenta Experience Center v Arkádách Pankrác byly většinu školního roku zavřené. "Mám z toho radost, protože v přechodu do on-linu vidím velký potenciál, co se týká rovného přístupu ke vzdělání. Tento směr tedy chceme jednoznačně rozvíjet,” uzavírá Jana Vyhlídalová.

V on-line formě makeITtoday nabízí kurzy programování v jazyce Scratch a Python, Minecraft modding, 3D grafika a animace, tvorba webových stránek nebo vývoj her. Všechny probíhají živě s lektorem a na jedné lekci je maximální počet 8 žáků. Výhradně prezenční formu má například nový kurz Mini coders pro předškolní děti, které se učí základy programování v doprovodu rodinného příslušníka.

O makeITtoday:

Inovativní vzdělávací projekt makeITtoday vznikl v roce 2017. Vedle systematického vzdělávání v technických oborech se zaměřuje na rozvoj soft skills u studentů ve věku 5-18 let. Nabízí pololetní kurzy a workshopy zaměřené na programování, robotiku, vývoj mobilních aplikací, her, webu a mnohé další. Od roku 2019 pořádá také příměstské tábory. makeITtoday vychází z myšlenky, že v dnešním světě se již většina profesí neobejde bez znalosti digitálních technologií a do budoucna bude těchto povolání jen přibývat. Studenti by si proto měli osvojit digitální dovednosti, aby mohli plně využít potenciál současného světa, ať už budou dělat cokoli.

www.makeittoday.cz

Klíčová slova ČR-vzdělání-počítače-Alžběta Trusinová

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.