MascoTech, Inc. oznámila výsledky prvního čtvrtletí

Prodeje MascoTech (NYSE: MSX) za první čtvrtletí 1999 stouply za podpory akvizicí o 12 procent na 449 miliónů USD ze 401 miliónů USD v roce 1998. Příjmy v prvním čtvrtletí 1999 činily 23,9 miliónu USD neboli 0,47 USD na akcii v porovnání s 32,7 miliónu USD neboli O,60 USD na akcii v roce 1998. Výsledky prvního čtvrtletí v roce 1999 a 1998 profitovaly z jednorázových zisků před zdaněním ve výši přibližně 8 miliónů USD, resp. 12 miliónů USD. Příjmy na akcii, bez těchto jednorázových zisků, pro první čtvrtletí 1999 a 1998 budou 0,46, resp. 0,48 USD.

K 22. lednu 1998 MascoTech získal 63 procent TriMas Corporation, která jí už nepatří. Za předpokladu konsolidace výsledků MascoTech a TriMas za celé první čtvrtletí 1998: fiktivní prodeje by stouply přibližně o tři procenta na 449 miliónů USD v porovnání s 437 milióny USD za první čtvrtletí 1998 a provozní zisk za první čtvrtletí 1999 byl 59 miliónů USD (bez dispozičního podnikatelského zisku) v porovnání s provozním ziskem na fiktivní bázi 64 miliónů USD za první čtvrtletí 1998.

Společnost realizovala prodej své činnosti na následném trhu a provozu vakuové metalizace za celkovou agregátní částku 105 miliónů USD, včetně 90 miliónů USD v hotovosti, které byly použity na snížení zadluženosti společnosti. Výsledkem těchto transakcí byl čistý zisk před zdaněním přibližně 25 miliónů USD, z nichž 10 miliónů čistého bylo zaúčtováno v prvním čtvrtletí 1999 na základě revidovaného odhadu správné tržní hodnoty některých z těchto činností, určených na prodej, k 31. březnu 1999. Zbývající disponibilní zisk před zdaněním ve výši asi 15 miliónů USD bude uznán ve druhém čtvrtletí 1999. Agregovaný čistý zisk před zdaněním ve výši 25 miliónů USD částečně znovu pokryje náklady před zdaněním na příjmy ve druhém čtvrtletí 1998, zaúčtované s ohledem na plán odprodeje těchto činností. Výsledky prvního čtvrtletí 1999 byly negativně ovlivněny nákladem přibližně 3 miliónů USD (zahrnutým v ostatních výdajích), vztahujícím se k poklesu hodnoty základního jmění pobočky společnosti a mimořádně vysokou daňovou sazbou, vyvolanou rozdělením společnosti.

Generální ředitel MascoTechu Frank M.Hennessey uvedl: "Jsme potěšeni realizací prodeje našich činností na následném trhu a provozu vakuové metalizace. Jsme rovněž rádi, že si můžeme udržet v těchto společnostech minoritní podíl, který nám umožní podílet se na jejich budoucím úspěchu. Ačkoliv naše výsledky za první čtvrtletí byly negativně ovlivněny měkkostí některých našich trhů, způsobenou hlavně světovými hospodářskými podmínkami a vyloučením některých programů, uchováváme si i nadále optimismus, že růstové iniciativy, které podnikáme, budou mít za výsledek dlouhodobou tvorbu hodnot."

MascoTech je diverzifikovaná zpracovatelská společnost s významnými světovými kovotvářecími kapacitami a s patentovanými výrobky, která působí na trzích dopravních, průmyslových a spotřebních produktů.

Tisková prohlášení jsou k dispozici prostřednictvím tiskové služby společnosti na faxu 800-758-5804, linka 535375, nebo http://www.prnewswire.com. Tisková prohlášení MascoTechu a další informace jsou k dispozici na novém bezplatném čísle 800-474- 8324. Navštivte webovou stránku MascoTechu na http://www.mascotech.com.

Prohlášení v těchto tiskových sděleních, které nejsou historickými fakty, jsou prohlášeními zaměřenými na budoucnost, která obsahují určitá rizika a nejistoty, včetně rizik souvisejících s nejistotou budoucích finančních výsledků, podmínek na trzích, na kterých společnost soutěží, pracovních vztahů společnosti a některých jejích zákazníků a dalších nejistoty upřesněných v záznamech společnosti u Komise pro cenné papíry.

MASCOTECH, INC. OZNAMUJE VÝSLEDKY PRVNÍHO ČTVRTLETÍ

Tři měsíce končící

31.března

1999 1998

Čisté prodeje $448,660 $400,760

Náklady na prodeje (332,640) (296,370)

Hrubý zisk 116,020 104,390

Prodejní, obecné a

administrativní výdaje (57,150) (45,560)

Dispoziční zisk z

podnikání, čistý 10,010 --

Provozní zisk 68,880 58,830

Ostatní příjmy(výdaje),čisté(22,140) (3,810)

Zisk před daní z příjmu 46,740 55,020

Daň z příjmu 22,880 22,280

Čistý zisk $23,860 $32,740

Redukované příjmy na akcii $.47 $.60

Částky jsou v tisících, kromě údajů na akcii. ots Original Text Service: MascoTech, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Kenneth J. Zak, Investor Relations of MascoTech, 313- 792-6386 Tisková služba společnosti: http://www.prnewswire.com/comp/535375.html nebo fax, 800-758- 5804, linka 535375 Webová stránka: http://www.mascotech.com

Klíčová slova MascoTech

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.