"Zastavme oligarchizaci lesů!", vyzývá Petr Vondráček, nový prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Petr Vondráček, nový prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Petr Vondráček, nový prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Na svém červnovém jednání si Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), která je nejstarší organizací hájící zájmy podnikatelů v oboru (od roku 1995), vybrala do svého čela jako prezidenta Ing. Petra Vondráčka, který jako své cíle, o jejichž prosazení bude usilovat, uvedl: "Posláním ČAPLH je zejména prosazování oprávněných zájmů středních a menších firem v lesnicko-dřevařském sektoru. Jako největší nebezpečí se jeví oligarchizace oboru a prolínání politiky do lesnického podnikání. Asociace rovněž musí bojovat za transparentní zakázky pro regionální firmy, např. požadavkem na znovuzavedení pravidla, že jedna majetková skupina nemá možnost u státních lesů ovládnout více jak 25 % objemu zakázek. Dále nesouhlasíme s rozšiřováním podnikání státních lesů a prodejem dříví předem vybraným partnerům bez soutěže, jelikož touto činností hrozí likvidace regionálních lesnických firem a zpracovatelů dříví. Rozhodně však chceme být konstruktivním partnerem a jsem připraven k jednání."

Ing. Petr Vondráček (50 let) je absolventem Fakulty lesnické a dřevařské Vysoké školy zemědělské v Brně. Celý svůj profesní život pracuje v privátních lesnických firmách. Od roku 2009 je spolumajitelem firmy DEBLICE–lesy s.r.o. Zároveň je pro letošní rok prezidentem Konfederace lesnických a dřevařských svazů.

Kontakt:

Petr Vondráček

prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

e-mail: vondracek@caplh.cz

www.caplh.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-lesy-ČAPLH-personální

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.