Měsíc environmentální výchovy Středočeského kraje

V rámci spolupráce odboru životního prostředí Středočeského kraje a krajských středisek environmentální výchovy (ČSOP Vlašim, NSEV KLADNO – ČABÁRNA, o.p.s., Domov fauny Hrachov, Ekocentrum Huslík a Ekologické centrum Orlov, o.p.s.) byl měsíc červen vyhlášen jako měsíc environmentální výchovy.

Krajská střediska připravila na červen širokou nabídku pestrých programů zaměřených na přírodu a její ochranu, zvířata a krajinu. "Připravené akce obohatí nabídku environmentální výchovy, která byla kvůli koronavirovým opatřením ochuzena," uvedla radní pro životní prostředí SčK Jana Skopalíková.

První z plánovaných aktivit zrealizovalo Ekologické centrum Orlov již na den dětí. Pro základní školy byl připraven program Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři v Domě NATURA. Byla spuštěna Úniková hra "OBOJŽIVELNÍCI", kterou si můžete zahrát ze svého počítače nebo přímo v Domě NATURA v Příbrami. Do aktivit se zapojil Národní geopark Barrandien svými akcemi v rámci Týdne geoparků. Jde o geologické vycházky pro školy a veřejnost. První z nich již absolvovaly dvě třídy geoškoly Bratří Čapků Příbram, které tak navázaly na zahájenou spolupráci s Národním geoparkem Barrandien.

Nabídka dalších krajských středisek je také velmi zajímavá. Z připravovaných aktivit můžeme zmínit večerní komentovanou prohlídku ČSOP Vlašim v paraZOO, která je součástí expozice Záchranné stanice pro živočichy. Prohlídka proběhla 4. června. O den později Ekocentrum Huslík připravilo pro zájemce workshop na téma Permakultura v zeleninové zahradě.

11. června se uskuteční v 10 hodin v Domě NATURA křest knihy Jana Sováka Expedice badatele Věnceslava Brábka do temných hlubin silurských moří setkání s autorem spojené s autorským čtením.

Ve stejný den v podvečer od 17 hodin bude vernisáží zahájena výstava Brdy reálné i mýtické malíře Václava Šestáka.

Na tyto i další akce měsíce environmentální výchovy Středočeského kraje se zváni a plánované akce najdete na webových stránkách https://www.stredoceska-evvo.cz/ nebo FB EVVO Středočeského kraje. Nabídka akcí je průběžně aktualizována.

Kontakt:

MVDr. Luboš Gardoň

Národní geopark Barrandien org. složka Ekologického centra Orlov o.p.s.

e-mail: gardon@eco-centrum.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-příroda-správa-vzdělání-Ekologické centrum Orlov

Oblast
Středočeský (sc)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.