První letošní TRADE NEWS je věnováno Visegrádské skupině. Nejen kvůli 30. výročí

"Ekonomický význam V4 ukazuje i postavení jednotlivých zemí v našem zahraničním obchodě. Aktuálně je Slovensko naším druhým nejvýznamnějším exportním trhem - Polsko v tomto ohledu zaujímá třetí a Maďarsko devátou pozici. Proto je potřeba věnovat pozornost bilaterálním hospodářským a obchodním vztahům s těmito zeměmi. Přes značná utlumení aktivit v důsledku koronavirové pandemie bylo dosaženo i vloni poměrně slušných výsledků, o kterých se dočtete na následujících stránkách," zmiňuje v úvodníku Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu.

Více než na Slovensko vyvážíme jen do Německa. O silných vztazích Čechů a Slováků hovoří v čísle mimo jiné velvyslanec Slovenské republiky v ČR Rastislav Káčer. Podle něj tyto vztahy definují láska i rozum, tedy opírají se o kombinaci emocí a pragmatismu. "Možná jsme se za těch třicet let samostatného vývoje v turbulentním světě o trochu víc přiklonili k pragmatismu, ale jsem přesvědčen, že potřebujeme jeden druhého," uvedl. Rastislav Káčer: Česko-slovenské vztahy definují láska i rozum | iTradeNews.cz

Jak se koronavirová krize promítá do našich obchodních vztahů s Polskem a jaké šance nabízejí probíhající změny v dodavatelských řetězcích podnikatelům na obou stranách hranice, na to se redaktorka TRADE NEWS ptala Iva Šipla a Magdaleny Okenicové ze zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Polsko. Polsko vyhlíží globální oživení | iTradeNews.cz

A o rozvoji česko-maďarských vztahů hovoří velvyslanec Maďarska v ČR Miklós Boros. Miklós Boros: Česko-maďarské vzájemné vztahy jsou velmi intenzivní | iTradeNews.cz Nebo ředitelka kanceláře CzechTrade Maďarsko Dóra Egressy: Maďarsko je nám blíž, než si myslíme | iTradeNews.cz

Aktuální vydání se dále zaměřuje mimo jiné na zdravotnictví a export zdravotnické techniky. Představí vám několik významných českých firem, například společnosti Lasak ( Jakub Strnad: Chceme zůstat českou jedničkou se zahraničním renomé Covid nás zocelil | iTradeNews.cz ), Beznoska ( Pavel Milata: Doba je těžká, ale flintu do žita neházíme | iTradeNews.cz ), Proma Reha ( Radek Jakubský: Splnit slovo a dodržet kvalitu, to je to, co se nám vyplácí | iTradeNews.cz ), Oční centrum Praha a Očné centrum Sokolík ( Adam Janek: Ve strachu před covidem nezapomínejme na další zdravotní péči a hlavně na prevenci | iTradeNews.cz ). V čísle najdete jako vždy mnoho dalších exkluzivních rozhovorů, článků, původních infografik a zkušeností českých exportérů. TRADE NEWS, který vydává agentura ANTECOM jako magazín o obchodu a exportu, vychází tentokrát na 84 stranách tištěným nákladem 8000 kusů.

Magazín AMSP ČR je distribuován bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti a instituce. Je připravován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a institucemi podporujícími český vývoz, jako jsou například CzechTrade, EGAP, ČEB, ČMZRB, TA ČR, ICC ČR, a s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Online si ho přečtete zde: www.itradenews.cz

Více informací: www.tradenews.cz

Kontakt:

ANTECOM s.r.o.

TRADE NEWS

Redakční servis: +420 602 313 176

produkce@antecom.cz

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz

priloha

priloha

priloha

Klíčová slova ČR-obchod-hospodářství-Trade News-firmy-Antecom

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.