SAP Infoden pro veřejný sektor se zaměřil na občana, data a efektivitu

Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR a Martin Ferenec, generální ředitel slovenské pobočky SAP

Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR a Martin Ferenec, generální ředitel slovenské pobočky SAP

Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR (zákulisí)

Hlavním tématem virtuální konference SAP Infoden pro veřejný sektor 2021 byla modernizace veřejného sektoru postavená na třech pilířích: občan v centru zájmu, datově řízený stát a efektivní organizace. Konferenci uspořádaly české a slovenské pobočky SAP za podpory společnosti IBM jako hlavního partnera.


V úvodu Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR, shrnula roli IT během pandemie. Společnost SAP podle ní například velmi rychle upravila eNeschopenku tak, aby podporovala COVIDové programy a ošetřovné. V rámci pomoci organizacím postiženým pandemií SAP již v březnu celosvětově zdarma uvolnil celou řadu řešení, například pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců pracujících z domova. "Zmínit můžeme také německou aplikaci na způsob e-Roušky, která během uzávěry pomáhala promptnímu návratu turistů a má přes 20 milionů stáhnutí, anebo platformu, kterou jsme vyvinuli spolu s Evropskou komisí s cílem propojit národní eRouškové aplikace," uvedla Hana Součková. Loňský rok tak podle ní umožnil informačním technologiím potvrdit své místo na slunci a ukázat svoji důležitost.


Tři pilíře moderní veřejné správy


Moderní veřejný sektor z pohledu SAP stojí na třech pilířích. Prvním je Občan v centru zájmu neboli "Citizen Experience" s důrazem na dostupnost a přívětivost veřejné služby. Na základě zpětné vazby je potřeba poskytované služby neustále vylepšovat, kontinuálně pracovat na satisfakci občana, stejně jako měřit a v reálném čase vyhodnocovat jeho zkušenosti s úřady. Procesy nesmí být komplikované, služby by měly být personalizované a samoobslužné a mělo by platit pravidlo "řekni mi to jednou", aby občan nemusel jednomu úřadu dokládat informace, kterými již disponuje jiný úřad.


Druhý pilíř, Datově řízený stát, řeší data a datově řízené organizace i samotný stát. V dnešní technologické době je využívání všech relevantních zdrojů informací a jejich vyhodnocování v reálném čase s pomocí technologií, jakými jsou strojové učení, automatizace a inteligentní predikce, prakticky nutností.


Třetím pilířem je Efektivita, která definuje komplexní systémy jako plně integrované, s jednoduchým nasazením a správou. Jen pokud budou úřady používat moderní, uživatelsky přívětivé a automatizované systémy, budou moci díky jejich efektivitě zaměřit svoji energii na specifické a užitečné činnosti.


Příležitosti pro digitální stát


V Čechách a na Slovensku dodává SAP veřejnému sektoru spolehlivá řešení již téměř 30 let nejen jako ekonomický systém pro organizace státní správy, zdravotnictví, školství, ale i jako platformu pro kritické systémy státu, jakými jsou státní pokladna, výplatní stroj pojistných i nepojistných dávek, dotační systémy či daňový systém. Software SAP také podporuje personalistiku pro statisíce zaměstnanců státní správy. Stále ale existuje mnoho příležitostí k digitalizaci a inovacím i v jiných v oblastech.


Martin Ferenec, generální ředitel slovenské pobočky SAP, zhodnotil situaci na Slovensku a přiblížil stav informatizace slovenské veřejné správy i některé zajímavé projekty. Václav Provazník z IBM Česká republika hovořil mimo jiné o tom, že již 4 dny po vyhlášení nouzového stavu IBM připravila chatbota Anežku, který pomáhal návštěvníkům webu ministerstva zdravotnictví s orientací ve složité situaci. Během prvního týdne odbavila Anežka 50 tisíc interakcí a umožnila lidem v callcentrech soustředit se na složitější problémy.


Vladimír Dzurilla, poradce předsedy vlády a zmocněnec vlády pro oblast IT, a Milan Ištván, prezident Partnerstvá pre prosperitu, se během panelové diskuse zaměřili na digitální stát z pohledu České republiky i Slovenska a na to, jaké výzvy obě země čekají v oblasti digitalizace. Diskutovali také o cloudových technologiích, umělé inteligenci a v závěru představili svoji vizi fungování moderního státu v roce 2030. V navazující panelové diskusi se Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicko-správní v ČSSZ, a Ivo Rosypal, ředitel odboru provozu a rozvoje EKIS na Ministerstvu vnitra ČR, zabývali vybranými projekty české veřejné správy z IT pohledu, například elektronickou neschopenkou či portálem občana.


V odpoledním bloku vystoupili odborníci ze společností SAP a IBM ve třech separátních sekcích s dalšími příspěvky, v nichž se věnovali automatizaci agendových systémů, flexibilní realizaci inovativních procesů moderní veřejné správy, ekonomickému systému nové generace, personalistice pro 21. století a dalším tématům.


Záznamy prezentací jsou dostupné na www.sapevents.cz.


Více informací pro novináře:

SAP ČR: Jitka Valoušková, jitka.valouskova@sap.com

Agentura PRCOM: Kamil Pittner, kamil.pittner@prcom.cz

Klíčová slova ČR-Slovensko-počítače-správa-služby-firmy-SAP ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.