Společnost ABM Therapeutics oznámila podání studijního léčiva ABM-1310 prvnímu pacientovi v rámci klinického hodnocení ve fázi 1 ve Spojených státech amerických

ABM Therapeutics, biofarmaceutická firma, která vyvíjí novou generaci inhibitorů BRAF, dnes oznámila zařazení prvního pacienta s rakovinou do klinického hodnocení studijního léčiva ABM-1310 ve Spojených státech amerických. Studijní léčivo ABM-1310, které je hlavním kandidátním léčivem firmy ABM Therapeutics, prokázalo v preklinických modelech na zvířatech výborné vlastnosti, a jedná se o vysoce selektivní, ve vodě výborně rozpustný, perorálně podávaný malomolekulární inhibitor BRAF, který dobře prochází přes hematoencefalickou bariéru.


Podání první dávky studijního léčiva ABM-1310 prvnímu pacientovi ve Spojených státech amerických je důležitým mezníkem jak pro výzkumný program ABM-1310, tak pro pacienty. "Jsme vděčni pacientům, jejich rodinám, zkoušejícím a centrům, kde klinické hodnocení probíhá, za jejich podporu," řekl Dr. Chen Chen, zakladatel a generální ředitel firmy ABM Therapeutics.


"Mnoho pacientů s nádorovým onemocněním má metastázy v mozku, ale stávající možnosti léčby jsou omezené. Studijní léčivo ABM-1310 v preklinickým modelech podstatně prodlužovalo střední dobu přežití a očekává se, že se stane novou generací inhibitorů BRAF pro léčbu různých druhů maligních nádorů a mozkových metastáz. Snažíme se ve Spojených státech maximálně urychlit klinický výzkum studijního léčiva ABM-1310 a doufáme, že případný léčebný potenciál tohoto léku budeme moci pacientům nabídnout co nejrychleji."


Klinické hodnocení studijního léčiva ABM-1310 v první fázi je multicentrické, otevřené klinické hodnocení zaměřené na bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetické vlastnosti a předběžnou protinádorovou účinnost studijního léčiva ABM-1310 u pacientů s pokročilými solidními nádory mozku s mutací BRAF a u pacientů s mozkovými metastázami. Cílem tohoto klinické hodnocení je stanovit optimální dávku pro klinický hodnocení fáze 1b/2.


"Klinické hodnocení ve fázi 1 jsme navrhli tak, abychom mohli postupně a pomalu zvyšovat dávku léku a zvýšili tak šanci, na co nejrychlejší zachycení časných známek klinické účinnosti, se zaměřením na pacienty s nádory s mutací genu BRAF. Těšíme se na získání důležitých klinických informací pro další fázi budoucího výzkumu tohoto léku," řekl Dr. Charles Zhao, lékařský ředitel firmy ABM Therapeutics. "Na základě preklinické účinnosti studijního léčiva ABM-1310 se domníváme, že tento lék může přinést pacientům, kteří urychleně potřebují nové způsoby léčby, podstatné výhody, a to jak při samostatném podání, tak v kombinaci s ostatními možnostmi léčby."


Společnost ABM Therapeutics je biotechnologickou společností, která vyvíjí robustní vlastní platformu pro výzkum a vývoj nových léků na onemocnění mozku. I nadále se budeme zaměřovat na výzkum a vývoj nových malomolekulárních léčiv na léčbu rakoviny, s důrazem na jejich dobrý průchod přes hematoencefalickou bariéru a na možnosti léčby mozkových metastáz. Těšíme se na spolupráci se zahraničními farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi tak, aby tento náš lék mohl pomáhat pacientům na celém světě.


Kontaktní informace:

Firmy:

info@abmtx.com

Investoři:

Charles Huang

Provozní ředitel (COO)

(858) 382-0522

chuang@abmtx.com


O studijním léčivu ABM-1310


ABM-1310 je prvním kandidátním léčivem firmy ABM Therapeutics. Jedná se o inhibitor BRAF, který dobře prochází hematoencefalickou bariérou, je velmi dobře rozpustný ve vodě a je určený pro léčbu nádorů s onkogenním markerem BRAF V600 a také pro léčbu mozkových metastáz. V preklinických modelech studijní léčivo ABM-1310 podstatně prodlužovalo střední dobu přežití u mozkových metastáz a očekává se, že se toto studijní léčivo stane novou generací inhibitorů BRAF pro léčbu maligních tumorů a mozkových metastáz. Žádost o povolení klinického hodnocení nového studijního léčiva (IND - Investigational New Drug) byla schválena 29. listopadu 2019 a nyní tak je možné tento lék poprvé testovat na lidech. (Informace o klinickém hodnocení: NCT04190628) Více informací o klinických hodnoceních studijního léčiva ABM-1310, které provádí firma ABM, najdete na webových stránkách www.ClinicalTrials.gov a na firemním webu www.abmtx.com.


O společnosti ABM Therapeutics


Společnost ABM Therapeutics je biofarmaceutická firma, která se zabývá výzkumem a vývojem klinicky využitelných nových malomolekulárních léčiv na léčbu rakoviny, se zaměřením na nádory mozku a metastázy. Ve spolupráci se Smluvními výzkumnými organizacemi (CRO) firma ABM Therapeutics buduje platformu pro výzkum a vývoj léků na onemocnění mozku. Společnost ABM má několik léků v různých fázích vývoje, z nichž většina dobře prochází hematoencefalickou bariérou a snaží se nabídnout nové, tolik potřebné možnosti léčby rakoviny mozku a mozkových metastáz.


Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1194131/ABM_Therapeutics.jpg


KONTAKT: Zhao Li, +86-18916360627, lzhao@abmtx.com

Klíčová slova USA-věda-zdraví-ABM Therapeutics

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.