TESLA Investiční společnost se připravuje na další strategické akvizice

TESLA Investiční společnost na konci února prodala jednu z nemovitostí spravovaného fondu REALITA. Jednalo se o komerční nemovitost v ulici Budějovická v Jesenici u Prahy, kterou měl fond v majetku od roku 2012. Připravuje se tak na další investice, které podílníkům fondu přinesou vyšší výnos a stabilitu.


Nemovitost v Jesenici u Prahy TESLA pronajímala za účelem provozování výuky plavání pro děti a z menší části i jako ubytovací zařízení. "K prodeji jsme přistoupili z důvodu budoucích rozsáhlých investic do moderních bazénových technologií a stavebních rekonstrukcí. Současný stav již nebyl pro daný účel nemovitosti plně vyhovující," popsal člen představenstva investiční společnosti TESLA Martin Folprecht. Dodal také, že nemovitost prodali se ziskem za cenu 24 mil. Kč.


Investice, na které se TESLA tento rok připravuje, budou významně doplňovat rozložení nemovitostního portfolia fondu REALITA. Jedná se o pozemky v Praze. Celková výše akvizice dosahuje částky více než 500 mil. Kč. Jejich nákup bude dokončen ve druhé polovině roku 2020.


TESLA Investiční společnost je 100 % česká společnost, která na českém trhu investování do českých komerčních nemovitostí působí již více než 10 let. Prostřednictvím nemovitostního fondu REALITA vlastní a dlouhodobě pronajímá 27 nemovitostí. Z pronájmu nemovitostí generuje stabilní výnos. Zájemcům o investování nabízí možnost podílet se na vlastnictví a na výnosech z pronájmu všech těchto nemovitostí, a to formou nákupu podílových listů. Zájemce neplatí žádné vstupní poplatky. Investorem může být každý, kdo měsíčně uspoří alespoň 500,- Kč. Zhodnocení je konzervativní a dlouhodobé. Výše výnosu pro podílníky fondu v roce 2019 dosáhla 3,15 %, což představuje vyšší výnos ve srovnání s výnosy na běžných vkladech a spořících účtech a je jejich vhodnou alternativou. Nemovitostní fond REALITA je regulovaný Českou národní bankou.

Posledními významnými investicemi společnosti byly nákup lázeňského komplexu Lázně Bohdaneč nebo zdravotnického zařízení Alzheimer centra ve Svobodě nad Úpou.


Kontakt:

TESLA investiční společnost, a.s.

Konviktská 291/24

110 00 Praha 1 - Staré Město

T: +420 222 312 624

E: info@teslainvest.cz

Fcb: @TESLAinvesticni

Mgr. Monika Dvořáková

Public Relations

E: dvorakova@teslainvest.cz

Klíčová slova ČR-reality-trh-finance-peníze-firmy-TESLA Investiční společnost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.