Dětský katechismus trochu jinak

Koncem listopadu byla na český trh uvedena kniha YOUCAT pro děti. Jde o sedmé pokračování úspěšné řady YOUCATů, jež vycházejí v Karmelitánském nakladatelství. Originální uvedení do katolické víry a morálky oslovuje v souladu s moderními principy pedagogiky děti na I. stupni základní školy i jejich rodiče. Čeština je teprve čtvrtý jazyk, v němž publikace vychází.

Na úvod knihy si bere slovo sám papež František: "Neúnavně se ptejte a mluvte spolu o své víře! Nemlčte, až na vás děti začnou dotírat svými otázkami, ale buďte silní a předávejte víru, stejně jako jste ji přijali vy od svých rodičů. Staňte se živým poutem, které z pokolení na pokolení umožňuje, aby bylo evangelium stále přítomné v našich rodinách, společenstvích i v církvi."

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhla na půdě Arcibiskupského semináře v Praze-Dejvicích oficiální prezentace YOUCATu pro děti. Účastnili se jí ředitel Katechetické sekce České biskupské konference Mariusz Kuzniar, ředitel Sekce pro mládež při ČBK Kamil Strak a také vedoucí redaktor Karmelitánského nakladatelství Pavel Mareš.

Spíše rodina než škola

Kuzniar ocenil grafické zpracování knihy a srozumitelný, nikoli však zjednodušující jazyk knihy. Zdůraznil přitom význam předávání víry v rodinách, nikoli ve školních institucích: "Řada lidí je přesvědčena, že katechetická výchova probíhá ve školách. Nejlepší však je, když se odehrává v rodinách." Přesto se domnívá, že "YOUCAT pro děti může velmi dobře fungovat i jako katechetická pomůcka."

Kniha si zachovává klasické uspořádání katechismů. Člení se do 4 částí: obsah víry (Krédo), slavení víry (svátosti), důsledky života z víry pro morálku (Desatero) a zdroje síly pro život ve víře (modlitba). YOUCAT pro děti je složen z otázek a odpovědí současných dětí na život kolem nás, na věci víry i morálky. Důležitá je přitom jak aktuálnost otázek, tak poctivost odpovědí.

Katechismus otestovaný samotnými dětmi

Tým autorů pracoval na knize od roku 2013. Zvolili přitom moderní způsob tzv. community writing: testování textu přímo na adresátech a zohlednění zpětné vazby do knihy. Autory v širším smyslu slova jsou tak i rodiče, učitelé, kněží, moderátoři dětských společenství z Rakouska, Slovenska a Německa a také přibližně 60 dětí, které dávaly zpětnou vazbu.

*

Nakladatelské údaje

YOUCAT pro děti vydalo Karmelitánské nakladatelství v listopadu 2018. Z německého originálu YOUCAT for Kids: Katolischer Katechismus für Kinder und Eltern přeložila Jindra Hubková.

239 stran. Doporučená cena: 499 Kč.

web titulu: https://www.ikarmel.cz/produkt/youcat-pro-deti

Kontakty:

Odpovědná osoba: vedoucí redaktor KNA Pavel Mareš, mares@kna.cz , 721 285 237

Grafické podklady na vyžádání, vedoucí marketingu: Monika Dvořáková, dvorakova@kna.cz, 734 649 231

Ukázka z knihy:

Desatero přepsané do dětského jazyka

DESET PRAVIDEL HRY

1. Bůh se skvěle vyzná. On říká věci tak, jak jsou. Není nikdo důležitější než on.

2. Nevykládej o Bohu hloupé vtipy a nikoho neposílej k čertu!

3. Vydechni si u Boha!

4. Měj úctu k rodičům!

5. Nesnaž se nikoho vyřídit. Nebo dokonce zabít. Nemávej pěstí! Nevracej ránu!

6. Žiješ-li v manželství, dodržuj svůj slib věrnosti.

7. Nekraď!

8. Nelži! Neudávej! Už žádné nelegální stahování!

9. & 10. Prostě nemůžeš mít všechno, jasný?!

Klíčová slova ČR-literatura-církve-víra-trh-děti-firmy-Karmelitánské nakladatelství

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.