Poříčí u Litomyšle je zlaté v soutěži Entente Florale Europe 2018!

Českou republiku v roce 2018 v soutěži reprezentovala malá obec z Litomyšlska – Poříčí u Litomyšle. A ze soutěže si odnáší ocenění nejvyšší – zlatou medaili, kterou si přivezla ze slavnostního předávání cen v Irském městě Tullamore. Navázala tak na loňský úspěch města Brna, a stala se v historii české účasti teprve čtvrtou obcí, která na zlato dosáhla. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, jako český garant a organizátor soutěže, se připojuje s velkou gratulací.

Poříčí u Litomyšle bylo do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (EFE) nominováno jako vítěz Zelené stuhy České republiky 2017, která je organizována v rámci soutěže vesnice roku. Obec se na hodnocení téměř rok pečlivě připravovala, s odbornou podporou našich komisařů a samozřejmě s podporou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Krajského úřadu Pardubického kraje. V měsíci červenci obec navštívilo 9 komisařů – zástupců všech letos se účastnících zemí. Hodnocení probíhá podle předem daných kritérií, ve kterých Poříčí dosáhlo až na hranici pro udělení zlaté medaile. Rozsáhlá škála kritérií je shrnuta do 10ti hodnocených oblastí:

1. Plánování a rozvoj obce

2. Životní prostředí - přírodní prostředí,

3. zastavěné prostředí

4. Krajina

5. Veřejná prostranství a zeleň

6. prvky zeleně – trvalé i sezónní

7. Environmentální výchova, vzdělávání

8. Zapojení obyvatel

9. Turistika a volný čas

10. Prezentace a komunikace

A co komisi v obci nejvíce zaujalo, a čím si zasloužila tak vysoké hodnocení?

Obec se problematikou tvorby životního prostředí a práce v krajině věnuje systematicky již od devadesátých let. V obci byl uspořádán mezinárodní workshop studentů architektury, z něhož řadu výstupů se podařilo realizovat. Obec při řešení zelených prvků v sídle i krajině postupuje nápaditě a přitom s citem pro tradiční ráz. Využívají zde moderních trendů - například při zakládání květinových záhonů v centru obce jsou využity letničkové druhově bohaté směsi z výsevu, či v centru obce zakládány květnaté trávníky různých skladeb, kde nejlepší směsi si obec sama vyhodnocuje a poté dále využívá.

Příkladný je přístup obce k urbanistickému rozvoji, kdy ke tvorbě nových struktur v obci přistupují aktivně, se zřetelí k pěší prostupnosti a ke komfortu života v obci.

Mezi nejatraktivnější prostranství v obci patří nově rekonstruovaný sklípek v centru obce s návaznou turistickou a cyklistickou odpočívkou, či nově vytvořený památník bezpráví – místo paměti obce k válkám i obětem totalitních režimů v minulém tisíciletí.

Účast v soutěži je pro obec především oceněním dlouholeté práce vedení obce, ale i všech občanů, kteří se do společného života hojně zapojují. Soutěž je však pro obec přínosná také z mnoha dalších ohledů. Důležité je také to, že díky přípravě na hodnocení a pohledu „zvenku“ mohou zástupci vedení obce na některé věci získat nový pohled a nové impulsy. Jde tedy nejen o pohled zpět, ale především o impuls do budoucna. V neposlední řadě díky mezinárodnímu partnerství se obec stává členem velké rodiny oceněných měst a obcí, které Entente Florale Europe již od roku 1975 spojuje.

Jaroslav Brzák

Kontakt:

http://www.entente-florale.eu/

Klíčová slova ČR-společnost-stavby-příroda-trendy-život

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Služby, cestovní ruch
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.