Quintiles zveřejnil rekordní zisk za 1. čtvrtletí

Společnost Quintiles Transnational Corp. (Nasdaq: QTRN) dnes zveřejnila rekordní finanční výsledky za první čtvrtletí roku 1999. Čistý příjem za čtvrtletí dosáhl 408,1 miliónu USD, což je 32procentní zvýšení čistého příjmu ve srovnání s příjmem 309,1 miliónu za první čtvrtletí roku 1998. Bez započtení amortizace získaných nehmotných aktiv a transakčních nákladů stoupl čistý příjem o 38 procent na 33,8 miliónu USD ve srovnání s 24,5 miliónu za první čtvrtletí 1998. Rozdělený čistý zisk na akcii vzrostl o 36 procent na 0,31 USD versus 0,23 USD zisku na akcii za stejné období roku 1998. Se započtením amortizace získaných nehmotných aktiv a transakčních nákladů byl čistý zisk 7,7 miliónu USD versus 18,9 miliónu USD za 1. čtvrtletí roku 1998 a rozdělený zisk na akcii tak činil za 1. čtvrtletí tohoto roku 0,7 USD proti 0,17 USD za stejné období roku 1998. K 31. březnu 1999 byla tato získaná nehmotná aktiva v plné výši amortizována. Výsledky za 1. čtvrtletí byly přehodnoceny kvůli akvizicím dokončeným během roku 1999, které byly zaúčtovány jako rezervy zisku.

"Tyto perfektní výsledky za první čtvrtletí odrážejí silné základy společnosti Quintiles a pokračující úspěch v rozšiřování našeho vůdčího postavení na trhu," sdělil předseda Quintiles Transnational Corp. Dennis Gillings, Ph.D. "Vůdci farmaceutického průmyslu stále více používají náš přístup, orientovaný na výsledky při vývoji produktů a komercionalizaci, jako strategické nástroje k dosažení úspěchu na globálním tržišti."

"Díky kombinaci nedávných akvizic firem ENVOY a Scott-Levin s naší globální platformou QUINTERNET (TM) můžeme nyní našim zákazníkům poskytnout aktuální informace o tom co děje ve farmaceutickém a medicínském sektoru amerického zdravotnického trhu." Rychlost, s níž jsme schopni poskytnout hloubkový tržní průzkum - který doručíme za hodiny namísto týdnů a měsíců - nabízí důležité strategické výhody v každé fázi vývoje léku a marketingu. Naše skupina QUINTERNET Informatics, která zahrnuje firmu ENVOY a její skupinu Synergy Health Care a Scott-Levin, zakouší obrovský zájem zákazníků o naše produkty informatiky.

"Právě minulý týden jsme představili nový výrobek, který srovnává regionální vzorce ošetřování s celonárodním standardem. Zjistili jsme například, že na jednom specifickém trhu, který nás zajímá, byla mnohem vyšší náhodnost používání terapie s jedním určitým lékem než byl celonárodní průměr mezi staršími pacienty s určitými stejnými zdravotními podmínkami."

QUINTERNET Informatics již pracuje na maximalizaci výkonu velké prodejní síly Innovexu poskytováním strategických prodejních a marketingových průzkumů sloužících k optimalizaci prodejní síly. QUINTERNET Informatics také pomáhá uspíšit nábor pozorovatelů posledních fází klinických testů státní identifikací lékařů, kteří se starají o největší počet pacientů s ohledem na přísná kritéria pro jejich zařazení.

QUINTERNET Informatics navíc poskytuje každodenní údaje o obratu na trhu právě uvedených produktů, které zahrnují recepisy vydané do 36 hodin od doby, kdy byly vystaveny. Nová data také zahrnují počet pacientů, kteří začínají brát lék poprvé, celkový počet pacientů používajících tento lék a počet pacientů, kteří od tohoto léku přešli na jiný. Tyto pacientské trendy jsou popsány bez identifikace individuálních pacientů.

"Tyto údaje o trendech pacientů jsou komerčně velmi důležité," uvedl Gillings, "protože poskytují zákazníkovi okamžitou znalost toho, zda růst na trhu je způsoben novým nebo opakovaným používáním daného léku, a jak zákazníci získávají nebo ztrácejí svůj podíl na trhu. V současnosti poskytujeme zákazníkům agregátní údaje, které ukazují farmaceutický obrat konkurujících si výrobků podle diagnózy, věku a pohlaví. To dává zákazníkům včasnější a přesnější obrázek toho, jak je jejich lék používán."

"Nedávno jsme také začali nabízet dohled nad nekomplikovaným používáním léků ve spojení s produktem, který zkouší významné nepříznivé okolnosti, stejně jako nad profily průvodní okolnosti léku k ukázání toho, jak často je lék používán u stejného pacienta."

Společnost Quintiles Transnational Corp. je vůdcem na trhu v oblasti poskytování celého spektra integrovaného rozvoje produktů a komercionalizačních řešení farmaceutickému, biotechnologickému a zdravotnickému průmyslu. Quintiles je také vůdcem v oblastech výměny elektronických dat a informatice zdravotnického průmyslu a poskytuje konzultace ke zdravotnické politice vládám a dalším organizacím na celém světě. Quintiles má ředitelství poblíž Research Triangle Park v Severní Karolíně. Na celém světě má více než 16.000 zaměstnanců v celkem 31 zemích. Quintiles operuje přes specializované pracovní skupiny, které se věnují splňování individuálních potřeb zákazníků. Navštivte webovou stránku Quintiles Transnational na adrese: www.quintiles.com.

Informace obsažené v této tiskové zprávě obsahují výhled do budoucnosti. Prohlášení v sobě zahrnuje rizika a nejistoty, které mohou vyústit ve výsledky věcně odlišné od prohlášení. Nejistota plyne i z omezených informací, vnitřních rizik s rozvojem nových produktů, toho, jak trh výrobek přijme. Další rizika jsou spojena s novými produkty, které jsou představeny ve zprávách pro Securities and Exchange Commissions, které obsahují plně, ale neomezují se jen na registrační prohlášení S-3, S-4, a Výroční zprávu na formuláři 10 Qs.

Krácený konsolidovaný výkaz příjmů

(Neauditovaný)

Proforma**

Tři měsíce Tři měsíce

do 31.března do 31.března

1999 1998* 1999 1998* V tisících, kromě

údajů na akcii Čistý příjem 408,098 309,068 408,098 309,068 Náklady a výdaje:

Přímé 210,466 160,851 210,466 160,851

Obecné a administrativní 123,493 95,367 123,493 95,367

0dpisy a amortizace 25,129 21,879 21,408 16,814 Celkové náklady a výdaje 359,088 278,097 355,367 273,032 Příjmy u provozu 49,010 30,971 52,731 36,036 Náklady na transakce (22,363) (532) 0 0 Ostatní příjmy (výdaje) 426 (290) 426 (290) Celkové ost.příjmy (výdaje) (21,937) (822) 426 (290) Příjmy před daní z příjmu 27,073 30,149 53,157 35,746 Daně z příjmu 19,370 11,277 19,370 11,277 Čisté příjmy $ 7,703 18,872 33,787 24,469 Zákl.čistý příjem na akcii $ 0.07 0.19 0.32 0.24 Redukov.č.příjem na akcii $ 0.07 0.17 0.31 0.23 Akcie užité pro výpočet

čistého příjmu na akcii

Základní 107,027 101,499 107,027 101,499

Redukované 109,729 108,219 109,729 108,219 * Upraveno, aby obsahovalo ENVOY a Niehaus & Botha, které byly získány v roce 1999 v transakcích považovaných za spojení zájmů ** Nezahrnuje náklady na transakci a amortizaci získaných nehmotných aktiv ots Original Text Service: Quintiles Transnational Corp. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Pat Grebe, Media Relations, pgrebe@quintiles.com , nebo Greg Connors, Investor Relations, invest@quintiles.com , z Quintiles Transnational Corp., 919-998-2000 Webová stránka: http://www.quintiles.com

Klíčová slova Quintiles

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.