SERAMIS(R) - ozelenění interiérů

Seramis(R) - jílový expandovaný granulát je tvořen porézními zrny, která pro růst rostlin vytváří ideální klima. Substrát nasává vodu a živný roztok jako houba, množství, které odpovídá potřebě rostlin. Velké množství pórů stačí jak ke značnému předzásobení vodou tak k dostatečnému přístupu kyslíku ke kořenům. Přístup vzduchu je rozhodujícím faktorem, který přímo ovlivňuje zdravý vývoj a růst rostlin. Rozklad - mineralizace - klasických organických substrátů u pokojových rostlin je pravým důvodem častého přesazování. Substrát při rozkladu postupně ztrácí právě vzduchové prostory a omezený přístup kyslíku ke kořenům zhoršuje příjem vody a živin, což se na rostlinách projeví omezeným růstem, nezdravým vzhledem a v poslední fázi, kdy kořeny začnou zahnívat, i odumíráním.

Voda se v seramisu pohybuje horizontálně i vertikálně, tak se velmi rychle dostává do všech částí nádoby a rostliny ji mají včas a v dostatečném množství k dispozici. Díky vysoké vertikální kapilaritě vlhkost v substrátu vystoupá až do 30 cm.

Jemná zrnitost a vysoká nasáklivost dovoluje použít tento substrát i pro malé rostliny nebo kvetoucí rostliny. Výsadba rostlin trvá pár minut. Zvolíme vhodnou nádobu (vodotěsný a současně dekorativní obal), její objem musí odpovídat poměru 1:2 - jeden díl zemní bal a dva díly seramisu(R), tzn. objem nádoby musí být 3x větší nežli objem zemního balu. Zemní bal opatrně oklepeme, zbavíme přebytečné země a zasypeme seramisem(R). Díky nízké hmotnosti je práce s tímto substrátem velmi snadná a příjemná. Rostliny do seramisu(R) můžeme přesazovat bez ohledu na roční období.

Zemní bal po mírném oklepání ztratí zejména volnou, kořeny nespojenou zem v horní části. To nám umožňuje zakrýt bal dostatečnou vrstvou substrátu a zabránit tak kontaktu půdy s vnějším prostředím, což bývá často zdrojem nepříjemného zápachu, uvolňování spor půdních hub anebo výskyt různého hmyzu. Pečlivým zasypáním se všech těchto problémů zbavíme. U rostlin ve seramisu se také nevyskytují škůdci, jejichž rozmnožování a vývoj je spojený s půdou.

Do seramisu(R) můžeme sázet všechny druhy rostlin - pokojové rostliny ozdobné listem i květem, kaktusy, sukulenty nebo orchideje. Tento systém je vhodný pro přesazení rostlin, které již delší dobu rostou v interiéru, stejně jako pří realizaci nových výsadeb. Mladé rostliny, které opustily produkční plochy, mají ještě poměrně malé pěstební nádoby, není tedy třeba příliš velkého obalu. Starší, již přesazované rostliny, mají velké květináče a proto nádoba pro přesazení je velká, zvětší se i objem potřebného Seramisu a tak se přesazení prodraží.

Použití minerálních substrátů - zeolitového nebo Seramisu, by mělo být při profesionálním ozeleňování interiérů samozřejmostí. Potřeba přesazování, rozvoj houbových chorob a uvolňování škodlivých spor do vzduchu, výskyt nepříjemného hmyzu, který vyletuje z nekvalitních organických substrátů, by mělo být minulostí. Rostliny by měly přinášet do našich interiérů uklidnění, zlepšení vzduchu a tím celkovou pohodu. Pěstební systém nesmí vyžadovat přemíru péče. Snadná péče, zdraví a intenzivní růst rostlin vytváří nový prostor pro ozeleňování interiérů. Trpící a nezdravé rostliny působí v interiéru naopak chmurnou a nepříjemnou atmosféru a v konečném důsledku odrazuje naše zákazníky od nákupu a pěstování rostlin. Je to jistě Seramis(R), který je tou nejlepší cestou pro květiny v interiéru.

autor: Ing. Martin Matouš

Kontakt:

centrála

Říčanská 392, 25243 Průhonice

Ing. Martin Matouš

e-mail: info@hydroponie.cz

e-mail: hydroponie@hydroponie.cz

tel.: +420 267 750 909

fax.:+420 267 750 217

prodejna

Modletice (naproti Hotelu Zvon, směr Herink)

Hana Fliegerová

otevírací doba: po - pá 8:00 - 12:00

(v jiné hodiny po telefonické domluvě: tel.: +420 602 314 231)

mobil.: +420 602 223 310

e-mail: obchod@hydroponie.cz

pobočka Ostrava

SHOWROOM ZELENÝ INTERIÉR

Nádražní 197, 702 00 Ostrava

otevírací doba: po - st 13:00 - 18:00, čt - pá 9:00 - 14:00

Ing. Zuzana Přečková

mobil.: +420 606 564 051

e-mail: ostrava@hydroponie.cz

pobočka pro Jižní Moravu

Ing. Alena Šmídová

mobil.: +420 602 352 177

e-mail: brno@hydroponie.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-pěstování-trh-RETEL.cz

Oblast
Středočeský (sc)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.