Global Crossing rozšiřuje panevropskou síť

Global Crossing rozšiřuje panevropskou síť na 24 měst a zajišťuje dodatečná cestní práva. - Německá expanze přidává k Panevropské křižovatce šest nových měst, včetně Berlína, Mnichova, Stuttgartu. - Zajištění francouzských a britských cestních práv je hlavním krokem vpřed při rozvoji celosvětové globální sítě křižovatek. - Panevropská křižovatka se rozšiřuje na 11.000 kilometrů, spojuje 24 obchodních center v Evropě s hlavními telekomunikačními trhy světa.

Global Crossing Ltd. dnes oznámil, že ke své dříve nazývané Panevropské síti přidá východní prstenec šesti nových měst včetně Berlína, Mnichova a Stuttgartu. Společnost Global Crossing Ltd. dále oznámila, že smluvně podchytila práva na spojení a kanály na čtyřech klíčových cestách v systému Panevropské křižovatky ve Francii, a rozšíří se tak zhruba o 1300 kilometrů cest.

Ve Velké Británii svěří Global Crossing stavbu některých klíčových cest společnosti McNicholas Construction Company Limited, která bude zajišťovat práva na cesty a postaví potrubí pro Global Crossing ve Spojeném Království.

Global Crossing je prvním nezávislým poskytovatelem integrovaných podmořských a pevninských sítí nutných pro telekomunikace a internetové služby poskytovatelům na celém světě," uvedl president Global Crossings pro Evropu Wim Huisman.

"Naše dnešní oznámení je hlavním krokem směrem k našemu pokračujícímu rozvoji této bezešvé globální sítě, spojující největší metropolitní centra v Evropě pomocí našich podmořských kabelů vedoucích do USA, Asie, a Latinské Ameriky. Hlavní města Evropy

Systém Panevropské křižovatky společnosti Global Crossing bude představovat více než 600.000 kilometrů vlákna, nataženého na geografických cestách na 11.000 kilometrech a bude spojovat 24 hlavních metropolitních center v Evropě s celosvětovou sítí. Společnost Global Crossing již dříve oznámila, že má smlouvy na práva na cesty a potrubí v Německu, Belgii a Nizozemsku.

Panevropská křižovatka se vyvíjí v několika fázích, nejdříve poskytne spojení 19 městům v roce 1999. Jsou to Londýn, Paříž, Amsterodam, Rotterdam, Antverpy, Brusel, Hamburk, Hannover, Düsseldorf, Kolín, Frankfurt, Berlín, Drážďany, Lipsko, Norimberk, Mnichov, Stuttgart, Strasbourg a Kodaň.

V roce 2000 by plánovaná expanze sítě měla zahrnovat spojení Lyonu, Marseille, Turína, Milána a Curychu. Dodatečná expanze Panevropské křižovatky by se mohla týkat Říma, Barcelony, Madridu, Vídně a hlavních měst ve Skandinávii, východní Evropě a Rusku.

Global Crossing má i projekty na instalaci komunikačních systémů s optickým vláknem v podzemních a podmořských cestách spojujících Asii, Latinskou Ameriku a USA, stejně jako pevninskou síť v Japonsku.

Francouzské cesty do Belgie a Německa

Muller Travaux Publics S.A. je smluvní stranou společnosti Global Crossing co se týče stavby prvních třech francouzských cest. Alcatel Contacting S.A. je smluvní stranou při stavbě čtvrté cesty, která je popsána níže. Smlouvy zahrnují práva na cesty a stavbu spojení v daných termínech a za předem stanovené ceny. Tyto nové cesty dokončí spojení v severní Francii a budou spojovat tři body, Paříž s Londýnem a Bruselem a významná města v Německu:

--Pařížský městský okruh, včetně Roissy, La Defense a La Bourse.

--Paříž s Kortrijkem, zajišťující spojení Francie s Belgií

--Paříž se Štrasburgem, spojující Francii s Německem.

--Paříž s Calais via Veules les Roses, spojující Paříž s francouzským pobřežím.

Východní prstenec rozšiřuje dosah do Německa

Společnost Global Crossing také oznámila nový východní prstenec v Německu, který přidá šest měst k síti Panevropské křižovatky: Berlín, Drážďany, Lipsko, Norimberk, Mnichov a Stuttgart. Obsluha těchto měst by měla začít v prosinci 1999.

Lucent dodává technologii vlákno-optika

Podle smlouvy na Panevropskou křižovatku to bude firma Lucent Technologies Inc., která obstará přední průmyslovou optickou síť, kterou je 80kanálová WaveStar(TM), hustá dlouhovlnná multiplexní divize (dense wavelength division multiplexing-DWDM) a WaveStar(TM) Bandwidth Manager. Součástí je i "state-of-the-art" vlákno G655. Podle širší dohody podepsané v lednu poskytne Lucent společnosti Global Crossing přednostní přístup k nejnovějším dostupným technologiím od firem Lucen a Bell Labs jak pro podmořské, tak i pevninské vlákenné optické systémy.

O společnosti Global Crossing

Global Crossing buduje a řídí největší světovou nezávislou globální vlákennou optickou platformu pro údaje, hlas, video a internet. Síť Global Crossing se rozšíří na čtyři kontinenty a osloví 80 procent mezinárodní světové dopravy. Operace společnosti Global Crossing mají ředitelství v Hamiltonu na Bermudách, a společnsot má ředitelství i v Los Angeles a další kanceláře v New Yorku, Morristownu, New Jersey, San Franciscu, Miami, Londýně, Amsterodamu a Buenos Aires. Tvrzení v této zprávě znamenají ze strany společnosti a jejího vedení úmysly, přesvědčení, očekávání a odhady pro budoucnost a jsou jen předběžná. Je důležité vědět, že stávající výsledky společnosti se mohou věcně lišit od plánovaných. Informace týkající se faktorů, které by mohly ovlivnit výsledky odlišné od plánovaných jsou obsaženy čas od času spolu s ostatními údaji o společnosti v U.S. Securities a Exchange Commission (SEC). Kopie těchto údajů mohou být k dispozici po kontaktování Global Crossing nebo SEC. Kontakt: Investor/analyst: Jensen Chow, tel California +1 310- 385-5283, jchow@globalcrossing.com; nebo Press: For European reporters, Nguyen Le v Amsterdamu, tel +31-6-223-82623 (Mobile Phone), nguyen@PlanetAll.com, nebo Tom Goff v Los Angeles, tel +1 310-385-5231, tgoff@globalcrossing.com, všichni z Global Crossing Ltd. Web site: http://www.globalcrossing.bm

Klíčová slova Global Crossing

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.