Stanovisko Českého rozhlasu

V uplynulých týdnech přinesla některá média zprávu o údajném vědomém neoprávněném užívání počítačového softwaru v Českém rozhlasu. Tato zpráva se objevila v období probíhající inventury rozsáhlého softwarového vybavení, která je mimo jiné přípravou pro reorganizaci v oblasti informačních technologií. K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že v Českém rozhlase není žádný nelegálně držený software, nicméně bylo přijato i systémové opatření - centralizování správy softwarových licencí, které by mělo do budoucna zvýšit její transparentnost.

Český rozhlas a jeho krajská pracoviště jsou uživateli značného množství jak velmi specializovaného, tak i běžného kancelářského softwaru a přísně dbají o dodržování licenčních podmínek jeho výrobců a autorů. Vždyť i sám Český rozhlas je v mnoha případech poskytovatelem autorskoprávních licencí a ví, jak je ochrana autorských práv důležitá. Není proto bez zajímavosti, že od roku 1990 investoval Český rozhlas do nákupu počítačového softwaru částku v objemu mnoha desítek miliónů korun.

Kontakt: Český rozhlas, Martin Zadražil, tel./fax: (02)24222261, 24222223.

Klíčová slova PROTEXT-Český rozhlas-software

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.