Prezident USWA vyzývá ocelářské odboráře v celém světě, aby požadovali reformy Mezinárodního měnového fondu a Světové banky

Prezident United Steelworkers of America (USWA - Sjednocených ocelářských pracovníků Ameriky), George Becker vyzval při shromáždění odborářů z ocelářského průmyslu k jednotě při zpochybňování "politiky MMF a Světové banky, která zbídačuje celé společnosti".

Při úvodním projevu na světové ocelářské konferenci Mezinárodní federace kovodělníků Becker prohlásil, že současná filozofie "volného obchodu" stojící za politikou MMF a Světové banky "vystavuje rozvojové země - zejména země prodělávající krizi - bezohledné chamtivosti investorů z Wall Streetu." Označil naléhání MMF na "flexibilitu pracovních sil" v rámci politiky strukturálního přizpůsobení uplatňované v těchto zemích za "fíkový list neschopný zakrýt strategii celosvětového stlačování mzdových nákladů".

Becker vyjádřil pocity sympatie s útrapami rozvojových zemí sešněrovaných politikou MMF. "Jsou nuceny akceptovat tuzemské úsporné programy, které nevyhnutelně nastartují výprodej exportu v honbě za US dolary, aby zaplatily svým dlužníkům z Wall Streetu, " prohlásil.

"Ve svém úsilí o ochranu bank MMF trestá pracující namísto potrestání spekulantů, byť jejich investice byly třeba lehkovážné.

Prezident ocelářských pracovníků rovněž prohlásil, že v Kongresu musí dojít k zmaření politiky permanentně normálních obchodních vztahů s Čínou, aby se svět nadále nestavěl zády k některým z nejhorších případů útlaku dělníků na světě. "Kdo se bude přimlouvat za utlačované čínské pracující, když to neuděláme my?", tázal se. "Kdo zpomalí závody ve snižování mezd, když to nebudeme my?".

Becker rovněž naléhal na podporu iniciativy AFL-CIO k uvolnění dlužního břemene pro rozvojové země a vyzval účastníky konference, aby se sjednotili v požadavcích na reformy MMF a Světové banky, včetně politiky která povede k : Přinucení globálních finančních institucí k reinvestování, a tak nastolení sociální spravedlnosti, jakož i návratnosti investic; Zjednání respektu pro mezinárodně uznávaná a vynutitelná práva pracujících; Uznání nezbytnosti standardů životního prostředí za účelem udržení růstu ekonomiky; Restrukturalizaci dluhů na dlouhou lhůtu splatnosti a výhodnější podmínky a zajištění podílu na ztrátách v prvé řadě těch, kdož prováděli riskantní investice.

Becker prohlásil, že reformy by bylo možno provést, "kdybychom přesvědčili vlády, že sociální spravedlnost je jediným opravdovým opatřením vedoucím k ekonomickému pokroku". Kontakt: United Steelworkers of America Marco Trbovich, +1 412-418-7513 nebo +1 202-778-4384 Internetová adresa: http://www.uswa.org

Klíčová slova PROTEXT-USWA-MMF-Světová banka

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.