Prohlášení

Harvardský průmyslový holding se nachází v patové situaci.

Na jedné straně se podařilo vyvinout tlak na dlužníka, na druhé straně skupině spekulantů se daří paralyzovat jednání společnosti.

Podařilo se přimět Viktora Koženého k pokračování v jednání, které bylo přerušeno na počátku roku. Naše pracovní schůzka se uskutečnila v minulých dnech a o jejím výsledku mohu oznámit že:

1) Viktor Kožený, jehož firma HCMW není schopna proplatit směnky, uznává plně dluh, který HCMW má vůči HPH.

2) Riskantní investice v Rusku a Ázerbájdžánu nejsou ještě zcela ztraceny a Kožený podniká kroky, aby zajistil jejich návratnost.

3) Pokud jde o investici v Rusku do firmy Sidanko, tam se podařilo odvrátit nepřátelské převzetí a sporné strany dospěly k dohodě. Návratnost investice je nyní již závislá více na obchodně ekonomických podmínkách, než na právních či politických.

4) Pokud jde o investici v Ázerbájdžánu, tamní vláda konečně přijala opatření k vybudování trhu s akciemi a k přeměně kupónů (voucherů) na akcie privatizovaných firem. Je však stále otázkou, které podniky budou do privatizace zařazeny a kdy se tak stane. Teprve pak bude možno investici zpeněžit.

5) Z informací, které jsem získal, se zdá, že minoritní američtí investoři si chtějí své ztráty na východních trzích hojit na úkor vkladu od českých akcionářů. To souvisí se skutečností, že v současné době byl soudně obstaven Koženého osobní i firemní majetek, se kterým do rozhodnutí soudu nesmí nakládat.

6) Byly zvažovány možnosti zvýšení právní jistoty HPH, např. cestou prodloužení splatnosti směnek.

7) Podařilo se vyjasnit si rámec dohody, na základě které by Viktor Kožený umožnil podrobnější informace likvidátora HPH o osudu investice v Ázerbájdžánu a v Rusku a případně i poskytl možnost ovlivnit jednání s místními úřady.

Na druhé straně - žádné z uvedených dohod nebylo možno dát písemnou formu a nejsou tedy právně závazné. Byly stvrzeny jen podáním ruky a záleží na smyslu pro čest každé ze stran, jak dané slovo dodrží. Musím s odstupem času prohlásit, že největší překážkou dalšího postupu vpřed není Kožený, ale skupina spekulantů, která se vydíráním snaží o to, aby Kožený od nich za přemrštěnou cenu odkoupil akcie.

Skupině spekulantů se žalobami a stížnostmi podařilo dosáhnout toho, že i po 8 měsících není v Obchodním rejstříku zapsáno nové představenstvo a nová dozorčí rada společnosti. Čtyři měsíce od valné hromady není zapsán ani likvidátor. Nyní tedy není nikdo, kdo by za společnost mohl jednat. Vyděračům nahrává i těžkopádný postup soudu.

Spekulanti, kteří se vydávají za ochránce drobných akcionářů, ve skutečnosti jejich práva poškozují tím, že blokují činnost firmy, tím že se snaží o zastavení veřejného obchodování s akciemi HPH a pod. O škodách na majetku HPH nemluvě.

Podařilo se mi získat dokumenty, ze kterých je zřejmé, že k takovému vydírání a odkupu v minulých letech již došlo. Organizovaná skupina systematickým podáváním žalob, stížností a pod. se již tehdy snažila zablokovat činnost HPH. Výsledkem bylo, že jejich akcie odkoupily neznámé firmy, které jsou pravděpodobně v držení Koženého. K odkoupení došlo za příslib, že budou staženy žaloby, kterými tehdy blokovali činnost HPH. Přitom cena, kterou tito vyděrači dosáhli byla např. 480,- Kč za akcii, když v té době na trhu byla kolem 300- Kč.

Nyní je opět HPH terčem řady útoků, které fakticky zablokovaly jeho činnost. Mám obavy, že jde o stále stejný okruh osob jednajících ve shodě. Jsou to např. pánové Jiří Punar z Kolína, Daniel Jurča z Vidče, Ing. Aleš Hodina ze Starého Plzence, Dr. Ing. Zdeněk Častorál DrSc. z Prahy, Jakub Sedláček z Prahy 5 a MuDr. Jan Vokrouhlecký z Jílového u Prahy. Oklikou je mi naznačováno, že žaloby a oznámení mohou být opět staženy, když akcie této skupiny někdo vykoupí. Je dokonce vyhrožováno i mně osobně a členům mé rodiny. Proto veřejně žádám orgány státu o ochranu pokojného průběhu likvidace jedné z největších českých společností, která vydala cca 16,5 mil. akcií. Nebudu od vyděračů vykupovat jejich akcie, ani na to nemám žádné prostředky. Na úkor ostatních akcionářů tak činit nebudu.

Z četných dopisů vím, že jsem získal podporu tisíců drobných akcionářů harvardských fondů, kteří pochopili, že zastavení obchodování s akciemi holdingu přispěje ke ztrátě kontroly Komise pro cenné papíry nad hospodařením společnosti. Mnozí z nich mě také podpořili v jednání s panem Koženým, protože je to jediná reálná cesta vedoucí k úspěchu. Nebýt této podpory, nemohl bych práci likvidátora vykonávat.

JUDr. Michal Pacovský

likvidátor

Kontakt:

Advokátní kancelář JUDr. Michal Pacovský

Výstaviště Praha, Praha 7

tel.: (02)66712338, fax: (02)66712340

Klíčová slova PROTEXT-Harvardský průmyslový holding

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.