Povodně ve Spolaně

Dne 10. března 2000 v 10:30 hodin vyhlásila Spolana na svém území 2. stupeň povodňové aktivity, protože voda v Labi začala nebezpečně stoupat. Podniková povodňová komise začala organizovat přípravné práce pro omezení případných škod. Na základě předpovědi vodohospodářských orgánů o blížící se nebezpečné vlně vodního živlu po Jizeře a následně po Labi, se společnost připravila dostatečně včas na 3. stupeň povodňové aktivity.

Do bezpečných prostor byly přestěhovány všechny nebezpečné chemikálie. Do ohrožených prostor byly připraveny a umístěny pytle s pískem, omezena byla výroba na všech výrobních souborech a hlavní části technologie byly odstaveny. Třetí stupeň byl vyhlášen v pátek 10. března 2000 ve 21:30 hodin.

Povodňová komise pravidelně každé tři hodiny vyhodnocovala aktuální stav a prováděla potřebná regulační opatření. V pohotovosti byly všechny složky podnikové civilní ochrany, hasičského záchranného sboru a další útvary. Po odeznění největších náporů vody v neděli večer mohla povodňová komise konstatovat, že nedošlo k žádným škodám na majetku. Výpadek ve výrobě zboží činil 36,5 miliónu Kč. Třetí stupeň ohrožení trvá i nadále.

Ing. Zdeněk Joska, tiskový mluvčí Spolana a.s.

Klíčová slova PROTEXT-Spolana-záplavy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.