Hippeau bude řídit mezinárodní expanzi Softbank Internetový průkopník bude hnací silou celosvětového rozvoje Internetu

Společnost Softbank Corp. dnes oznámila jmenování Erica Hippeaua prezidentem a vrchním ředitelem Softbank International Ventures (SBIV). V této funkci bude Hippeau dohlížet na iniciativní úsilí, které společnost Softbank v poslední době začala vynakládat na to, aby se internetové produkty a služby dostaly do více než sta zemí celého světa. V blízkém časovém výhledu mají potenciální investice vynaložené na tyto snahy pod vedením pana Hippeau převýšit 2 miliardy dolarů.

"Softbank má výjimečné štěstí, že má vedoucího pracovníka ráže pana Erica Hippeau", prohlásil Masayoshi Son, president a generální ředitel Softbank Corp. "Eric předvídal internetovou revoluci a uvedl Ziff-Davis do pozice první plně integrované společnosti pro media, zaměřené na Internet, včetně založení ZDNet, Yahoo! Internet Life, ZDTV a SmartPlanet. Kromě prokázaných řídících schopností má Eric ohromnou prozíravost v tom, jakým může být Internet přínosem pro ekonomiky v různých etapách vývoje, pro podnikatele i zavedené firmy. Jelikož budeme pokračovat v poznávání a zdokonalování internetových modelů podnikání, sehraje Eric neocenitelnou úlohu při mobilizaci těchto odborných znalostí a poznatků k celosvětovému rozšíření nejlepší kvality internetového podnikání."

Pan Hippeau bude odpovědný za expanzivní aktivity na všech trzích kromě Japonska a Spojených států, kde Softbank má své dobře zavedené investiční činnosti. K předním trhům patří: kontinentální Evropa a Velká Británie, Čína, Indie, Austrálie, Nový Zéland a Korea. Do rámce odpovědnosti pana Hippeaua budou spadat nedávno oznámené latinsko-americké podniky Latin America Ventures, které se soustředí na Brazílii, Mexiko a Argentinu. Hippeau bude rovněž dohlížet na Softbank Emerging Markets (nově vznikající trhy), společnou iniciativu Softbank a divize Světové banky IFC, která je určena péči o nové internetové podniky v desítkách rozvojových zemí, spočívající v investování dotací do zahájení činnosti a poskytování široké škály technické, právní a manažerské podpory. Mezinárodní expanze řízená panem Hippeauem bude spočívat v přenesení stávajících holdingových společností Softbank na nové trhy, jakož i v investování do nových místních internetových začátečníků.

Hippeau bude mít své sídlo v New Yorku. Bude odpovědný generálnímu řediteli Softbank Global Ventures Ronu Fischerovi a bude členem rady ředitelů Global, jejímiž dalšími členy jsou Masayoshi Son, prezident a generální ředitel Softbank Corp.; Ron Fischer, Gary Rieschel, prezident a vrchní ředitel Softbank Venture Capital; Jošitaka Kitao, prezident Softbank Finance Corporation a výkonný vice-prezident a finanční ředitel Softbank Corp. a Ken Mijauči, prezident a generální ředitel Softbank Commerce Corp.

Hippeau bude i nadále zastávat funkci generálního ředitele Ziff-Davis Inc. prostřednictvím procesu strategických alternativ této společnosti, který by měl být završen ke konci druhého čtvrtletí 2000. V té době se stane ne-exekutivním předsedou ZDNet, Inc. Eric Hippeau byl předsedou a generálním ředitelem Ziff-Davis Inc. od roku 1993. Pan Hippeau je ředitelem v řadě správních rad, včetně Yahoo! Inc., Global Crossing, Ltd., Asia Global Crossing, Ltd., Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. a ZDNet, Inc. Do Ziff-Davis nastoupil v roce 1989 jako vydavatel časopisu PC Magazine, v roce 1990 byl jmenován výkonným viceprezidentem Ziff-Davis Inc. a hlavním provozním ředitelem v roce 1991. Před nástupem do Ziff-Davis zastával pan Hippeau řadu funkcí ve společnosti IDG, včetně viceprezidenta Computer Publications v Latinské Americe a vydavatele časopisu společnosti IDG pod názvem InfoWorld. Hippeau žil v Evropě a v Jižní Americe, jakož i v Severní Americe. O společnosti Softbank Corp.

Softbank se projevila jako jedna z vedoucích světových internetových tržních sil. Díky svým majetkovým účastem ve více než 300 internetových společnostech a unikátní koncepci řízení je schopna vytvořit tržní synergie pro rodinu svých společností v celosvětovém měřítku. V Japonsku její aktivity zahrnují distribuci, publikování, prezentace internetových medií, široký rejstřík obchodování formou e-commerce, společné podniky se společnostmi jako Microsoft, Cisco, Yahoo!, Národní asociace obchodníků s cennými papíry a mnoha dalšími firmami s vedoucím postavením na trhu. V USA je Softbank největším akcionářem v předních internetových společnostech včetně Yahoo!, E*Trade a ZDNet, v Evropě založila internetové společné podniky s News Corp. a Vivendi a pomáhá s vytvořením internetových společností v Latinské Americe, Austrálii, Novém Zélandu, Indii, Číně a Koreji. Internet: www.softbank.com Poznámka pro novináře: U jména společnosti je mezi E a Trade hvězdička. Kontakt: SOFTBANK CORP. Oddělení pro styk s veřejností: +81 3-5642-8013 nebo SOFTBANK Inc., Corporate Communications: +1 617-558-6708

Klíčová slova PROTEXT-Softbank

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.