Stížnost pracovního výboru dává podnět ke stíhání společnosti IMERYS, oznamuje odborová organizace PACE

NASHVILLE (USA) 29. února - Právě doručená stížnost Národního výboru pro pracovní vztahy (National Labour Relations Board, NLRB) představuje opodstatnění pro několik žalob ze strany odborů a zakládá první krok k případnému stíhání evropské firmy za protiodborové aktivity v jejím závodě v Sylacauze ve státě Alabama. To alespoň tvrdí odborový svaz dělníků v papírenském a přidružených průmyslech, chemii a v energetice (Paper, Allied- Industrial, Chemical & Energy Workers Union, PACE), která realizuje celosvětovou kampaň za solidaritu, jež má podpořit dělníky ze společnosti ECCA Calcium Carbonates, Inc., v Sylacauze, aby nepřestávali uznávat odbory.

"Není pochyb o tom, že společnost se ve svém mohutném úsilí zlikvidovat odbory dokonce dopouští přezíravého porušování zákonů USA chránících dělníky před obtěžováním," říká Joe Drexler, ředitel zvláštních projektů PACE. "Náš odborový svaz spolupracuje s pobočkami společnosti v Anglii a Francii a nachází ostrý kontrast v jejím chování v USA oproti bezproblémovým pracovním vztahům, které praktikuje blíže ke své evropské centrále."

"Podání této stížnosti ze strany výboru přivádí do pozadí žaloby podané loni v září PACE a zaměstnanci v Sylacauze autoritu vlády USA," říká právní zástupce Robert Weaver ze společnosti Nakamura, Quinn & Walls z Birminghamu ve státě Alabama, který žalobu jménem PACE podal. "Společnost již měsíce tvrdí, že žaloba je nepodložená, a v poslední době také, že je ,nepodstatná'. Šetření výboru a tato stížnost přesně ukazují, jak vysoko v žebříčku této společnosti se porušování zákonů dostalo."

Ve stížnosti NLRB z 16. února jsou jmenováni viceprezident ECCA Ray Barker, manažer závodu v Sylacauze Randy Sandrik a pět dalších vedoucích pracovníků. NLRB tvrdí, že Barker vydal vedoucím pokyn, aby si vedli záznamy o sympatiích jednotlivých zaměstnanců k odborům; že Sandrik vyhrožoval zaměstnancům, kteří podporovali akce odborů a že dva vedoucí vyslýchali zaměstnance o jejich aktivitách v odborech. To vše porušuje paragraf 8(a)(1) národního zákona o pracovních vztazích, který zakazuje, aby se zaměstnavatel vměšoval do práva zaměstnanců sdružovat se, omezoval ho nebo zakazoval.

ECCA je stoprocentní dceřinou společností Imerys USA, Inc., která vznikla v roce 1999 fúzí společností Imetal a English China Clays, Inc. Před fúzí provozovaly společnosti Imetal a ECC sousedící závody v Sylacauze, přičemž závod společnosti Imetal plně uznával PACE. V okamžiku, kdy fúze společností nabyla právní moci, se společnost Imerys přestala k PACE hlásit a vypověděla pracovní smlouvu uzavřenou mezi Imetalem a PACE.

PACE a mezinárodní federace odborových svazů dělníků v chemickém, energetickém, hornickém a dalších průmyslech (International Federation of Chemical, Energy, Mine & General Workers' Unions, ICEM) sídlící v Bruselu budují podpůrnou síť odborů přidružených k ICEM v závodech Imerys ve Francii, Velké Británii a Belgii. Dopisy společnosti a sdělovacím prostředkům otevřeně obviňují pobočku společnosti v USA, že najímá profesionální rváče, kteří se snaží násilně potlačovat snahy PACE organizovat dělníky v Alabamě a dalších místech na jihovýchodě USA.

Další součástí kampaně proti odborům jsou povinné schůzky, na nichž jsou zaměstnancům promítány protiodborové videosnímky, ke kterým zaměstnancům není dovoleno vznášet dotazy. Dělník ze Sylacaugy Keith Fulbright při své nedávné konzultaci situace s evropskými předáky odborových svazů řekl, že promítání videosnímků, vměšování a vyhrožování společnosti zkrácením platů a odebráním dávek "vyděsilo spoustu dělníků k smrti".

"Našim lidem se tady otloukají o hlavu protiodborová hesla, zatímco v Evropě společnost mluví o zlepšení svých pracovních vztahů," říká Drexler. "Naši tamní spojenci se nám snaží pomoci upozornit na tuto skutečnost vrchní vedení společnosti Imerys, neboť tento rozpor je jednoduše nepřijatelný."

Společnost Imerys sídlí v Paříži a zaměstnává po celém světě 10 000 lidí ve výrobě keramiky a keramických materiálů. Kontakt: Robert Weaver, právní zástupce ze společnosti Nakamura, Quinn & Walls, +1 205 323 8504, nebo John Enagonio z oddělení zvláštních projektů PACE, +1 615-834-8590 Internetové stránky: http://www.imerys-workers.org

Klíčová slova PROTEXT-PACE-IMERYS

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.