Osobní vyjádření generálního ředitele společnosti Microsoft pro Českou a Slovenskou republiku Jana Mühlfeita

Vzhledem ke skutečnosti, že se na českém internetu objevily informace zpochybňující moji důvěryhodnost, protože jsem pracoval na federálním Ministerstvu vnitra, cítím potřebu se k tomuto vyjádřit.

Na federálním Ministerstvu vnitra jsem pracoval v letech 1987 - 1991 v oblasti informačních technologií na vědecko-technické a později ekonomické sekci FMV, což jsem vždy uváděl ve svém životopise i v několika rozhovorech, jež jsem poskytl hromadným sdělovacím prostředkům.

Moje působení na FMV bylo polistopadovým vedením kladně hodnoceno včetně toho, že jsem byl jako bezúhonná osoba doporučen k další službě na tomto ministerstvu.

Za celou dobu mé kariéry nikdo nezpochybnil mou důvěryhodnost ani moji práci, a to jak v rámci FMV, tak i následně. Je velmi těžké bránit se nepodloženým útokům a domnívám se, že výsledky a hodnocení mé osoby na veřejnosti jsou tou nejlepší odpovědí.

Mám velkou víru v rozvoj České republiky, v Microsoft i sám v sebe a hodlám pokračovat v naplnění poslání společnosti Microsoft na českém trhu, jímž je vybudování české informační společnosti, která se stane dlouhodobou konkurenční výhodou naší země.

Kontakt: Jozef Belvončík

Telefon: +420 (02)61197111

E-mail: jozefb@microsoft.com Informace o společnosti MicrosoftŽ naleznete na http://www.microsoft.com/cze

Posláním společnosti Microsoft v ČR je přinášet pozitivní změny do každodenního života našich lidí. Kdekoliv lidé pracují, učí se nebo si hrají, usilujeme o usnadnění jejich života prostřednictvím informačních technologií nejvyšší světové úrovně, které jsou lokalizovány nebo přizpůsobeny našemu trhu. Microsoft je připraven přispět ke zkvalitnění vzdělání, zvýšení produktivity práce, pozvednutí konkurenceschopnosti našich firem a umožnění integrace našeho státu do NATO a EU podporou rozvoje dovedností v oblasti informačních technologií a počítačové gramotnosti v naší zemi.

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.