Finanční gramotnost obyvatel ČR neustále pokulhává!

Společnost ACEMA Credit realizovala prostřednictvím svého partnera AMOS Service průzkum kvality úvěrového trhu. Do šetření se zapojilo 24 095 respondentů z celé ČR, kteří zodpovídali celkem 13 otázek sestavených finančními experty. Z dotazování je zřejmé, že nejčastěji si lidé berou úvěr na investici do bydlení a stále nenavykli možnosti vyřizovat půjčku z pohodlí domova přes internet, ale raději navštíví vybraného poskytovatele úvěru osobně na pobočce. Jaké další zvyklosti z průzkumu vyplynuly?

Úvěrový trh hraje na finančním trhu České republiky zásadní roli. Skrz úvěry jsou u nás financovány téměř všechny firmy a převážná většina domácností. Je tedy primárním zájmem všech, aby byla kvalita úvěrového trhu na co nejlepší úrovni.

Sledování jeho vývoje je dnes velmi aktuální zejména kvůli dopadu globální finanční krize, která měla a dosud má vliv na ekonomiku ČR. Už proto má šetření společnosti ACEMA Credit své opodstatnění. Jaké je tedy všeobecné chování potenciálních žadatelů o úvěr?

Lidé jsou ochotni půjčit si částku nepřevyšující 100.000 Kč (40% dotázaných), nejčastěji z ní financují náklady na renovaci bydlení (42% dotázaných) a většinou nejsou ochotni ručit svou nemovitostí (40% dotázaných). Pouze 4% dotázaných uvedlo, že by za poskytnutí úvěru bylo ochotno ručit svou nemovitostí. Z průzkumu také vyplynul jeden velmi nežádoucí fakt, lidé nemají základní znalosti o finančních ukazatelích, které je nutno znát alespoň pro základní orientaci ve finančním světě. Co je RPSN nevědělo plných 42% respondentů a nechalo by si v této otázce poradit odborníkem. U poskytovatelů půjček si respondenti nejvíce cení férového jednání (80%), neméně důležitá je pro ně výše poplatků (79%) a nízký úrok (78%).

Prověřování registrů je důležité pro polovinu z dotazovaných. Nutno dodat, že 32% respondentů aktuálně využívá nějakou půjčku a zároveň 80% z nich neuvažuje o žádosti o půjčku novou nebo navýšení té stávající. Respondenti se rekrutovali z řad středoškoláků s maturitou (40%), s výučním litem (25%) a s vysokoškolským vzděláním (25%). Nejčastěji odpovídali lidé ve věkové struktuře 30 - 50 let (54%) tedy ekonomicky aktivní podíl obyvatelstva.

Zadluženost domácností a vývoj jejich spotřeby spolu úzce souvisí. Například podle České národní banky dluhy domácností vzrostly od roku 2006 do letošního ledna o 600 miliard Kč (údaj se týká zadluženosti domácností v souvislosti s bydlením).

"Domácnosti s vysokým příjmem mají možnost půjčit si až do výše 100% kupní ceny nemovitosti, domácnosti s příjmy nižšími musí velkou část kupní ceny hradit z vlastních zdrojů,“ vysvětluje Petr Šíma, marketingový ředitel společnosti ACEMA Credit, a. s. "U naší nebankovní společnosti také zaznamenáváme zvýšený zájem o úvěry sloužící k financování úvěru na bydlení s tím rozdílem, že požadovaná částka přesahuje 500 000 Kč,“ dodává Šíma.

ikona ACEMA

Kontakt:

PETR ŠÍMA

Head of Marketing Department, dp

ACEMA Credit Czech, a.s.

U Libeňského pivovaru 63/2

180 00 Praha 8

mob.: +420 734 448 893

tel.: +420 234 635 551

e-mail: sima@acema.cz

www.acema.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-finance-ACEMA Credit Czech

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.