InfoTrac Web bude jediným propojením pro knihovny a

školy

FARMINGTON HILLS (USA) 9.dubna (PROTEX/ots) - "Tři populární on-line služby nabízené hlavním mezinárodním vydavatelem informačních a odborných knih, společností Gale Group, které jsou využívány veřejnými knihovnami, školami a univerzitami ve více než 100 zemích, budou sjednoceny pod jednu značku 'InfoTrac Web'," oznámily dnes zástupci společnosti Gale Group.

Ohromná nabídka časopisů, informačních zdrojů a původních dokumentů nyní dostupných díky oddělené webové knihovně a vzdělávacích služeb InfoTrac, Search Bank a GaleNet budou přestěhovány na vylepšený InfoTrac Web.

Online služby poskytované SearchBank a GaleNet budou odpojeny a InfoTrac Web bude jediným webovým propojením společnosti Gale Group a programem na vyhledávání informací (search engine) na trhu se vzděláním a akademické půdě a v rámci knihoven.

Přestěhováním služeb pod jednu webovou značku pod divizi vzdělání a knihoven byl zahájen hlavní program na zdokonalení InfoTrac Webu. Nová služba bude dodávána, aby umožnila knihovnám, školám a univerzitám objednat si zprovoznění připojení InfoTrac Webu, které jim dovolí podpořit svoji značku. Lepší a jasnější podoba bude přidána k informačním zdrojům, které již jsou součásti InfoTrack Webu. Nová služba "InfoMarks" bude přidána a umožní návštěvníkům knihoven a studentům založit si svoje poznatky pro opakované použití. Ověřovací služby vzdálených návštěvníků, přes které se návštěvníci a studenti budou moci napojit na InfoTrac Web, budou také vylepšeny.

"Naše současné spojení nám dává příležitost k tomu, abychom vzali tyto tři výborné služby a sjednotili je do nejlepších online vyhledávacích a informačních služeb pro knihovny, školy a univerzity," prohlásila Dedria Bryfonská, která byla jmenována prezidentkou divize knihoven a vzdělání společnosti Gale při vytvoření společnosti loni v říjnu, když došlo ke spojení společností Gale Research, Information Access Company (IAC) a Primary Source Media. "Kombinací rozsáhlých a spolehlivých informačních materiálu společnosti Gale Research s databází článků z novin a časopisů společností IAC vytváříme jedinečný a lehce použitelný online vyhledávací nástroj, který pomůže knihovnám dodat více obsáhlejších výsledků pro své návštěvníky a studenty," řekla Bryfonská.

Bryfonská dodala, že vybrané původní odborné materiály a vědecké dokumenty shromážděné a publikované společností Primary Source Media bude obsahovat InfoTrack Web v roce 2000. Bryfonská také poznamenala, že všichni zákazníci GaleNet a SearchBank budou přímo kontaktování zástupci společností Gale, aby zdarma modernizovali technologií. V Severní Americe SearchBank kontaktuje své zákazníky během jara, aby je začala přemísťovat na InfoTrac Web, zatímco zákazníci GaleNet budou převedeni na nový systém na podzim. Přesunutí zákazníků z Evropy, Asie, Pacifiku a Jižní Ameriky bude následovat a může probíhat ještě v roce 2000. Zástupce společnosti Gale bude přidělen zákazníkovi, aby s ním prošel každý krok zavedení nové technologie.

O InfoTrac

InfoTrac byl poprvé představen v roce 1985 ve formě CD-ROM, který byl užíván v knihovnách k rychlému a přesnému nahrávání a vyhledávání periodických dokumentů. Původně byl navržen, aby sloužil k dodávání všeobecných informací. InfoTrac byl zdokonalen ke zpracovávání širšího okruhu odborných úkolů, včetně zdravotnických, vědeckých námětů, vládních i právních zadání. Když získalo popularitu vyhledávání na internetu, InfoTrac přidal internetové služby se stejně jednoduchým užitím intuitivního vyhledávacího programu (search engine). V současné době se služby společnosti staly první svého druhu, když poskytují databázi ve Španělštině pod názvem Informe!.

Dnes si veřejné knihovny, školy a univerzity předplácejí InfoTrac, který umožňuje svým návštěvníkům a studentům vést výzkum skrz širokou řadu vědeckých, akademických, obchodních a populárních témat.

O Gale Group

Společnost Gale Group (www.galegroup.com) je jedním z prvotřídních vydavatelů akademických, vzdělávacích, obchodních prací, které slouží knihovnám, školám a podnikům na všech rozhodujících trzích. Stovky adresářů, informací a výzkumných produktů a online služeb jsou dostupné pomocí celosvětové počítačové sítě, stejně jsou dostupné na CD-ROM, mikrofilmech, ve výtiscích a online formátech. Společnost byla založena v září roku 1998 díky fúzi Gale Research, Information Access Company a Primary Source Media. Publikujícími nakladatelstvími jsou UXL, Taft Group, St.James Press a Visible Ink Press. Další divize Graham&Whiteside Ltd. se sídlem v Londýně, je vedoucím vydavatelem v oblasti vydávání informací o jednotlivých společnostech a přímých marketingových materiálů. Sídlo společnosti Gale Group je v Farmingtonu Hills v Michiganu, další pobočky jsou po celé Severní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Společnost Gale Group je dceřinou společností Thomson Corporation.

Kontakt: Velká Británie, Heather Taylor, tel: 0171-747- 2903, nebo heather.taylor@gale.com, nebo U.S., Beth Dempsey, (USA) tel: 248-699-4253, ext. 1554, nebo beth.dempsey@gale.com, oba z Gale webová stránka: www.galegroup.com

Klíčová slova InfoTrac Web

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.