Rakousky P.S.K. pořádá konferenci o Eurogiru

Rakouská poštovní spořitelna P.S.K. pozvala zástupce poštovních bank ze střední a východní Evropy do Vídně na konferenci pod názvem Eurogiro Central and Eastern European Conference. Cílem schůzky je rozšířit transakční platby poštovních bank pomocí Eurogira směrem do střední a východní Evropy. Konkrétně to znamená zahájení spolupráce s Maďarskem, Chorvatskem, Slovinskem, Rumunskem, Polskem a Českou republikou. P.S.K. navrhuje sjednocení již existující prodejní sítě poštovních bank, aby rozvinula rychlý a účinný systém platebních transakcí k doplnění celosvětově dostupného bankovního systému S.W.I.F.T., který není využíván všemi poštovními bankami.

Eurogiro je spojenectvím poštovních bank a žiro poštovních spořitelen v Evropě i jinde a je elektronickou sítí pro přenos dat pro peněžní převody po celé Evropě stejně jako do Japonska. Cílem Eurogira je urychlit zahraniční transakce, stabilizovat náklady a učinit náklady předem vypočítatelné pro zákazníky.

Přehled výhod Eurogiro:

- Náklady, včetně těch zahraničních, jsou stanoveny Eurogirem. To znamená, že zákazníci mohou vypočítat svoje náklady předem.

- Doba převodu v rámci Eurogira je omezena na maximálně čtyři pracovní dny.

- Eurogiro je dostupné na všech 2300 poštách (v Rakousku), pobočkách P.S.K. a v sídle P.S.K..

- Příkazy do zahraničních zemí mohou být provedeny v hotovosti na všech poštách (jak na formulářích P.S.K., tak pro ostatní zákazníky) úhradou z účtů vedených u P.S.K. (poslanými z bankovního žiro úvěru příkazem v neorazítkované obálce P.S.K., přes fax nebo do P.S.K. pomocí telefonu.

- Od roku 1996 je P.S.K. jedinou bankou v Rakousku, která provádí transakce v hotovosti pro příjemce v ostatních zemích.

ots Original Text Service: P.S.K. Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Wolfgang Roiser Vedoucí zahraničních peněžních transakcí Tel: (Rakousko) 51400-2920 Fax: 51400-1711 e-mail: wolfgang.roiser@mail.psk.co.at, nebo Dieter Pietschmann P.S.K. Press Office Tel: 51400-2085 Fax: 51400-3015 e-mail: dieter.pietschmann@mail.psk.co.at

Klíčová slova Eurogiro

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.