Chicagská burza se změní na ziskovou společnost

První významnější burza v USA přichází s plánem jak se změnit z organizace vlastněné jejími členy na ziskovou společnost.

Chicagská komoditní burza (Chicago Mercantile Exchange - CME) dnes oznámila komplexní plán vlastní transformace z instituce vlastněné jejími členy na ziskovou společnost. Zatímco mnohé burzy uvažují o podobném kroku, plán CME, představený jejím členům na výroční schůzi dnes odpoledne, představuje první takový program významné finanční burzy v USA.

Plán, který jednomyslně schválilo představenstvo CME po rozsáhlých diskusích, počítá s převedením členských podílů na akciové podíly a usiluje o umožnění nové podnikatelské strategie a strategických vztahů a také zlepšit a zjednodušit vlastnické řízení a řídící strukturu burzy.

"Vzhledem k naší historii vyznačující se novátorstvím a čelním postavením není překvapením, že jsme první větší americkou burzou, která podniká tento kriticky důležitý krok v přípravě na úspěšnou budoucnost, uvedl předseda představenstva CME Scott Gordon. "Úspěšně jsme převedli obecné záměry přeměny družstva s členskými podíly na akciovou společnost do konkrétního návrhu."."

Gordon řekl, že plán je výsledkem komplexního strategického plánu burzy, který byl oznámen na výroční schůzi v loňském roce a který byl připraven s cílem reagovat na hluboké změny, ke kterým dochází v odvětví finančních služeb. Komise pro strategické plánování zkoumala možnost přeměny družstva na akciovou společnost už více než rok ve spolupráci s finančním poradcem CME, společností Salomon Smith Barney.

Druhý místopředseda představenstva CME, Jim Oliff, který je předsedou Komise pro strategické plánování, uvedl pět hlavních cílů, které si plán klade za cíl dosáhnout:

- Zlepšit vlastnické řízení

- Vytvořit silný systém rozhodování v oblasti financí

- Usnadnit realizaci nových podnikatelských strategií

- Uvolnit podíly členů burzy

- Poskytnout signál a měnu pro spolupráci se strategickými partnery.

"Finanční svět se pohybuje rychlostí internetu," prohlásil Oliff. "Náš plán oddružstevnění (demutualizace) nám poskytne schopnost rychlého rozhodování a další nástroje, které potřebujeme, abychom mohli účinně konkurovat a zachovat pozici burzy jako předního globálního trhu."

Po schválení členů a po realizaci transakce oddružstevnění se CME stane ziskovou akciovou společností státu Delaware, v níž budou členové vlastnit dvě třídy kmenových akcií. Obdrží akcie "třídy B", které budou představovat jejích dosavadní obchodní práva a výsady plus podíl na vlastním jmění, a dále akcie "třídy A", které budou představovat čistý podíl na vlastním jmění burzy. Získání výsad pro obchodování s akciemi v třídě B bude podléhat stejnému procesu schvalování členy, který v současné době burza používá.

Äkcie třídy A v nové ziskové společnosti budou rozděleny členům CME, Mezinárodního měnového trhu (IMM) a Indexového a opčního trhu (IOM) v poměru 3:2:1.

Akcií třídy B bude více sérií, aby tak odrážely stávající divizní strukturu a zachovaly práva pro obchodování na parketu a elektronické obchodování pro majitele těchto akcií. Členové divizí CME, IMM, IOM a Growth and Emerging Markets (Rostoucí a vznikající trhy - GEM) obdrží akcie třídy B, které budou představovat obchodní výsady a dále příděl vlastního jmění třídy B v poměru 3:2:1:1/6.

Podle plánu se výrazně zjednoduší vlastnické řízení. Dosavadní představenstvo s 39 členy bude nakonec omezeno zhruba na polovinu s 19 členy po dvouletém přechodném období. Představenstvo bude mít podobné odpovědnosti jako představenstva jiných veřejných korporací a tyto odpovědnosti budou zahrnovat méně každodenní běžné agendy. V čele nové ziskové společnosti bude výkonný ředitel, který bude najat představenstvem. Kromě toho bude zrušeno více než 200 členských výborů a ty budou nahrazeny podstatně zjednodušenou strukturou výborů, s cílem efektivně řídit klíčové funkce burzy.

Vzhledem k legislativě týkající se podniků proběhne přeměna na ziskovou společnost ve dvou fázích. Bude zahrnovat také souběžnou akvizici PMT Limited Partnership, ziskové dceřiné společnosti CME, která má na starosti systém elektronického obchodování GLOBEX2. Členové burzy, kteří mají podíly v obchodní společnosti PMT, obdrží za tyto podíly akcie třídy A anebo hotovost. Poměr 3:2:1 pro celkové rozdělení vlastního jmění v novém plánu odpovídá původnímu rozdělení vlastnictví PMT.

Realizace přeměny družstva na akciovou společnost vyžaduje uskutečnění celé řady činností, k nimž patří příprava, podání a účinnost žádosti o registraci, předložené Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC), schválení ze strany členů burzy, obdržení pozitivního rozhodnutí ze strany Internal Revenue Service (Finančního úřadu USA) pokud jde o daňové důsledky navrhovaných transakcí. Očekává se, že k hlasování členů dojde počátkem roku 2000 a že transakce budou realizovány v první polovině roku 2000. Hlasy při hlasování o klíčových otázkách burzy jsou váženy podle divizí. U této otázky je zapotřebí dvoutřetinový souhlas.

Chicago Mercantile Exchange provozuje termínové obchody typu futures a s opcemi na futures u zemědělských komodit, deviz, úrokových měr a akciových indexů a úvěrových a meteorologických indexů.

Jakákoli nabídka cenných papírů popsaných v tomto dokumentu bude uskutečněna pouze prostřednictvím prospektu, který bude podán jako součást žádosti o registraci v souladu se Zákonem o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933.

ots Original Text Service: Chicago Mercantile Exchange

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Ellen G. Resnick, Chicago Mercantile Exchange (USA) 312-930-3435, nebo e-mail eresnick@cme.com

Webová stránka: http://www.cme.com

Klíčová slova PROTEXT-Chicago Mercantile Exchange

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.