Vstup jednotné značky Euro Express na evropský trh balíků a expresních zásilek v celé Evropě

Deutsche Post a její holdingové společnosti se budou prezentovat na německém i evropském balíkovém a distribučním trhu pod novým názvem Euro Express. Používání jednotné evropské značky bude signalizovat obchodním zákazníkům, aktivním na národním i mezinárodním trhu, že spolupracují se silným mezinárodním partnerem.

Cílem této strategie je jít vstříc požadavkům zákazníka a Deutsche Post je nyní připravena nabídnout kvalitní a především komplexní řešení, orientovaná na specifická přání a potřeby konkrétních zákazníků v jednotlivých zemích.

Deutsche Post vybudovala v Evropě z vlastních dceřiných společností a prostřednictvím podílu v předních zasílatelských a spedičních firmách moderní plošnou distribuční síť. Ve všech důležitých zemích v Evropě má Deutsche Post kompetentní partnery, kteří dobře znají potřeby místních zákazníků. V České republice je to společnost quickstep Parcel Service, která vstoupila na domácí trh v roce 1998. Spojení těchto firem do jedné celoevropské distribuční sítě pod záštitou Deutsche Post je pro obchodní zákazníky navíc garancí jistoty a spolehlivosti.

Německo, Švýcarsko a ČR začnou již v říjnu 1999 s jednotnou prezentací pod názvem Deutsche Post Euro Express. Ostatní evropské země se připojí na jaře roku 2000.

Zákazníci v České republice tak získají jako jedni z prvních v Evropě komplexní nabídku služeb v oblasti balíkové, expresní a mezinárodní přepravy.

Kontaktní osoba: PhDr. Marie Víznerová

tel:(02)33901059

mviznerova@quickstep.cz

Klíčová slova PROTEXT-Deutsche Post-Euro Express

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.