Tisková zpráva k dopravní nehodě Aleše Trpišovského

V posledních dnech jsem se stal objektem zájmu médií v nepříliš lichotivých souvislostech dopravní nehody. Považuji proto za vhodné některé informace uvést na pravou míru.

Především musím poznamenat, že není mou ctižádostí mít na autě exkluzivní poznávací značku. Nicméně některý z mých zaměstnanců mi zařídil tento danajský dar v domnění, že se mi zavděčí. Není tomu tak. Nemám takové značky rád, ani řidiče, kteří si na nich zakládají. Ve firmě mám další vozidla, která také užívám, ale podobné značky (až na jedinou výjimku) nemají.

K nehodě samotné: Jsem rád, že policie sama vyzvala případné svědky, aby se přihlásili.

Jediným nezpochybnitelným faktem zůstává, že druhý účastník, který jel za mnou, nepřizpůsobil rychlost, nedodržel bezpečnou vzdálenost a zezadu do mě narazil. Za této situace je pochopitelné, že jeho výklad nehody je jiný než můj. Na druhé straně nerozumím tomu, proč policie zároveň s výzvou zveřejnila jen jeho verzi jako jedinou možnou?

Stejně tak nerozumím tomu, proč jsem byl zadržen policií na více než 24 hodin s návrhem na uvalení vazby, zatímco viník nehody po sepsání protokolu odjel domů?

Proč jsme nebyli do objasnění zadrženi oba?

Věřím, že policie vše objektivně zjistí. K samotným obviněním se však vyjadřovat podrobněji nemohu, abych další šetření neovlivňoval. Mohu jen dodat, že zveřejněný příběh se nezakládá na pravdě.

Kontakt:

Vavřinová Simona

sekretariát

Advokátní kancelář JUDr. Michal Pacovský

tel: 286 840 480

Klíčová slova ČR-kriminalita-nehoda-Advokátní kancelář JUDr. Michal Pacovský

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.