AGA-vytváření předpokladů dalšího růstu (Kapitálová spojení umožní zvýšit operativnost a kvalitu služeb pro zákazníky)

Švédská společnost AGA, která na českém trhu s technickými a medicinálními plyny působí jako AGA GAS, s. r. o. znovu od roku 1991 (původně už od 20. let tohoto století) dosáhla v České republice za první pololetí letošního roku, navzdory panující recesi v českém průmyslu, velmi dobrých ukazatelů. Prodeje AGA GAS, s. r. o. vzrostly na 109,5 procent oproti roku 1998 a podle slov výkonného ředitele firmy, ing. Iva Lukase, jsou vytvořeny všechny předpoklady pro pokračování v započatém trendu. V tomto období došlo také k nárůstu provozního zisku o 65,9 procenta oproti roku 1998. Za posledních 12 měsíců dále rozšířila společnost svou prodejní síť ze 102 na 161 prodejních míst. AGA má nyní na území České republiky nejen pevnou koncepci, ale i velice dobře fungující obchodní síť.

Zatímco o stoupajícím nárůstu zájmu o technické plyny a nové technologie v řadě oborů průmyslu (strojírenství, potravinářství, sklářství a další klíčová odvětví národního hospodářství) není třeba ve spojení se značkou AGA rozsáhle hovořit, v poslední době se velmi dynamicky rozvinuly obchodní aktivity divize zdravotnictví. Přestože se v absolutním objemu dodávek jedná přibližně o 15 procent celkové produkce, jde o velmi intenzivní nárůst prodejů. AGA se stala vlastníkem společnosti Gemma 92 (a Aries 94 na Slovensku) působící v oboru oxygenoterapie a založila společný podnik AGA JAPE v oblasti zdravotnických instalací.

Obchodní aktivity budou navíc podpořeny připraveným kapitálovým vstupem do mateřské švédské společnosti AGA AB. Nedávno zveřejněná tisková zpráva o uzavření této majetkové dohody mezi společnostmi AGA a LINDE je jedním z typických příkladů opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti nadnárodních společností působících ve stejném oboru. Jedná se v podstatě o dohodu o koupi akcií a tím vytvoření adekvátní protiváhy podobným nově utvářeným skupinám ve světě. Nové uskupení poskytne dostatek kapitálu a prostoru pro zvýšení operativnosti a rozšíření služeb pro zákazníky nejen na světovém trhu, ale i v České republice.

Kontakt: Mgr. Jiří Šádek

Š + Š

Mikulova 1574

149 00 Praha 4

tel./fax: (02)7927804

0602-314863

Klíčová slova PROTEXT-AGA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.