Advokátní kancelář Kříž a Bělina rozšiřuje okruh společníků

Poté, co v minulém roce změnila svou právní formu na společnost s ručením omezeným, rozšiřuje nyní advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o. okruh společníků o další čtyři právníky z řad vlastního týmu.

Kromě prof. JUDr. Miroslava Běliny, CSc. a prof. JUDr. Jana Kříže, CSc. se nyní stávají společníky advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o. také JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., Mgr. Martin Bělina, Mgr. Jakub Fröhlich a JUDr. Tomáš Bělina. Tito mladí, zkušení a odborně a jazykově vybavení právníci se budou kromě advokátní činnosti samotné věnovat i některým oblastem řízení a prezentace advokátní kanceláře v nejrůznějších formách a zaměřeních.

Advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o. byla založena v roce 1991 - tehdy ještě jako sdružení fyzických osob, prošla postupným vývojem a stupňovitým růstem, takže dnes patří mezi přední advokátní kanceláře v České republice. Poskytuje komplexní právní služby tuzemské i zahraniční klientele v širokém spektru odvětví platného práva a její právnický tým je složen z více než 30 zkušených odborníků. Tým kanceláře je složen z právníků erudovaných na špičkové úrovni nejen po stránce odborné, ale i jazykové. Kancelář je tak schopna poskytovat veškeré služby v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, ruštině a případně v dalších jazycích. Většina z právníků kanceláře Kříž a Bělina s.r.o. studovala v zahraničí a značná část má zkušenosti i z jiných oborů právní praxe a rovněž působí v akademické sféře. Řada právníků působících v této kanceláři vystupuje aktivně i jako rozhodci u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Prof. JUDr. Jan Kříž, který je společně s prof. JUDr. Miroslavem Bělinou zakladatelem AK Kříž a Bělina, je advokátem již od roku 1991. Dlouhodobě zaměřuje svoji pozornost na oblast autorského práva a práv na ochranu duševního vlastnictví v širším smyslu, a to jak v advokátní praxi, tak i ve sféře akademické, kde je ředitelem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního na Právnické fakultě UK v Praze. Je členem celé řady mezinárodních společností a mimo jiné je i členem konzultativního poradního sboru právníků svolávaného prezidentem republiky. V roce 2007 mu byla udělena cena Právník roku v oboru práva duševního vlastnictví.

Dosavadním jediným dalším společníkem byl prof. JUDr. Miroslav Bělina, který působí v kanceláři Kříž a Bělina od roku 1991. Významně se podílel na profilování a strukturování vnitřního chodu kanceláře. Zaměřuje se zejména na oblast pracovního a sociálního práva a na sféru práva obchodního. Rovněž prof. Bělina je aktivně činný v akademické sféře a dlouhodobě působí jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Prof. Bělina je členem celé řady mezinárodních společností a je již od počátku 90. let členem Legislativní rady vlády ČR. Titul právníka roku mu byl udělen za oblast pracovního práva za rok 2009.

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. spolupracuje s AK Kříž a Bělina od roku 1999. Dlouhodobě se specializuje na oblast práv k duševnímu vlastnictví, zabývá se také právem pracovním a trestním, ochranou osobnosti, tiskovým právem a obchodním smluvním právem.

JUDr. Tomáš Bělina spolupracuje s AK Kříž a Bělina od roku 2007. Věnuje se zejména právu občanskému, obchodnímu, pracovnímu a evropskému. Má bohaté zkušenosti s účastí na fúzích a akvizicích zahraničních investorů v ČR a na vedení právních auditů významných českých i zahraničních společností.

Mgr. Jakub Fröhlich s AK Kříž a Bělina spolupracuje od roku 2004. Zabývá se především oblastí práv k nehmotným statkům a právem hospodářské soutěže. Dále se věnuje sporné a smluvní agendě práva občanského a obchodního, účastní se vedení projektů právních auditů a procesů vymáhání pohledávek.

Mgr. Martin Bělina s AK Kříž a Bělina spolupracuje od roku 2003. Specializuje se hlavně na obchodní a občanské právo a na právo hospodářské soutěže. Má bohaté zkušenosti s vedením projektů týkajících se vymáhání pohledávek a právních auditů významných českých i zahraničních společností.

Případné doplňující informace týkající se kanceláře či jednotlivých prezentovaných osob je možno vyžádat na e-mailové adrese lucie.olejnickova@akkb.cz.

Více informací:

Helena Šebestová

TALK PR

tel.: +420 241 740 471

e-mail: h.sebestova@talkpr.cz

Internet: http://www.akkb.cz

Klíčová slova ČR-právo-TALK PR-AKKB

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.