Konvergence: Naděje pro telekomunikační průmysl? * Podle nové studie evropského telekomunikačního trhu, kterou provedli přední poradci z firmy A.T. Kearney, musejí poskytovatelé přijmout společná opatření

Evropský telekomunikační trh se v současné době zásadně mění: agresivní konkurence vede k poklesu cen a tržeb. Rostoucí regulace na evropské úrovni situaci mnoha poskytovatelů telekomunikačních služeb zhoršuje. Tento průmyslový obor nyní hledá nová řešení. "Je vidět, že evropští poskytovatelé služeb se snaží na měnící se základní podmínky na trhu reagovat mnoha různými způsoby. Firmy neustále inovují a hledají nové zdroje příjmů a současně pokračují ve snižování nákladů. Na některých evropských trzích, například ve Velké Británii nebo ve Švýcarsku se aktuálním trendem stává konsolidace," řekl Hagen Götz Hastenteufel z A.T. Kearney.

Robert Kremlicka, spoluautor studie, věří, že dravá konkurence bude pokračovat. "Lidé již nemají moc prostoru k tomu, aby telefonovali více než dnes. A i kdyby se datové přenosy zvýšily, kvůli cenové válce by byly výnosy pro provozovatele minimální. V mobilních komunikacích klesají tržby za minutu volání tak rychle, že do roku 2013 tato cena možná pokryje pouze náklady provozovatelů," uvedl.

Boj o rostoucí trhy

Současná situace na trhu nejvíce ohrožuje poskytovatele, kteří nabízí pouze standardní telekomunikační služby, tedy provozovatelé sítí pro pevné linky i mobilní komunikaci. "Očekáváme, že do roku 2013 budou tržby v oblasti širokopásmových aplikací a online služeb představovat 22 procent z celkových tržeb, oproti dnešním 5 procentům," řekl Hastenteufel. Nicméně právě v této oblasti se nyní zostřuje konkurence.

Pozitivní pákový efekt konvergence

Autoři studie věří, že konvergence přinese pozitivní pákový efekt. S tím souvisí integrace v oblasti mobilních a pevných sítí, a to nejprve v oblasti prodeje a služeb zákazníkům a následně také v oblasti marketingové a provozní. "V Evropě se téměř všichni bývalí státní poskytovatelé telekomunikačních služeb snaží konvergence využít, a získat tak výhody před konkurencí," řekl Hastenteufel. Je to vidět na konkrétních produktech. Úspěšné konvergentní produkty spojují tradiční telefonní služby s novými službami, jako je například televize.

Konvergence v souladu s přáním zákazníků

Integrace mobilní komunikace s pevnými linkami otevírá cestu ke zvýšení věrnosti zákazníků a nabízí možnost úspěšnějšího získávání nových zákazníků. "Příklady ukazují, že konvergentní produkty mohou snížit ochotu zákazníků ke změně poskytovatele o více než 50 procent," říká Hastenteufel. Potenciál křížového a navyšovacího prodeje roste, což zvyšuje konkurenční výhodu oproti čistým provozovatelům sítí pro mobilní a pevné komunikace. "Konvergence uspokojuje touhu zákazníků po technicky vyspělých telekomunikačních službách, které lze ovšem snadno používat. Integrace obou technologií tak otevírá dveře další produktové inovaci," dodal.

Společnost A.T. Kearney nicméně souhlasí s tím, že konvergence není univerzálním lékem a že bude úspěšná pouze tehdy, pokud bude zaváděna citlivým a promyšleným způsobem.

http://www.atkearney.de/content/presse/pressemitteilungen_practices_detail.p hp/id/50997/practice/telekomm

Pro získání více informací kontaktujte:

Hagen Götz Hastenteufel

A.T. Kearney GmbH

Charlottenstrasse 57

10117 Berlín, Německo

Telefon: +49 30 2066 0

E-mail: hagen.goetz.hastenteufel@atkearney.com

Robert Kremlicka

A.T. Kearney Ges.m.b.H.

Trattnerhof 1

1010 Vídeň, Rakousko

Telefon: +43 1 53667 0

E-mail: robert.kremlicka@atkearney.com

Klíčová slova Německo-komunikace-firmy-A.T. Kearney

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.