Čeští věřitelé vytvořili Asociaci na ochranu svých práv

Založení Asociace na ochranu věřitelů ČR (ANOV) je reakcí tuzemských podnikatelů na nedostatečnou ochranu věřitelů v platné české legislativě, zhoršující se platební morálku dlužníků a na další negativní jevy, jejichž význam v důsledku hospodářské krize dále roste.

Podle prezidenta Asociace na ochranu věřitelů ČR Mgr. Michala Moroze je cílem ANOV zejména obhajoba zájmů věřitelů v legislativním procesu a celkové zlepšení informovanosti věřitelů o způsobu ochrany jejich práv a dostupných prostředcích této ochrany. Působení ANOV povede podle Michala Moroze k pozitivnímu rozvoji a zvýšení transparentnosti oboru pohledávek i jeho jednotlivých segmentů. To se ve svém důsledku projeví ve zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Na adrese http://www.anov.cz naleznou věřitelé obšírný informační portál, na němž jsou umístěny komplexní analýzy zabývající se problematikou pohledávek a jejich řešením. Portál obsahuje odborné expertízy současné situace na trhu, profesionální hodnocení a srovnání používaných mechanismů a instrumentů, rozsáhlé informační katalogy či Černé listiny firem a podnikatelů. Návštěvníkům je k dispozici rovněž přehledné diskusní fórum.

V nejbližší době chystá ANOV několik aktivit, mezi nimiž bude patrně nejvýznamnější vyhlášení soutěží o Nejlepší firmu roku 2009 v oboru pohledávek a především zahájení činnosti Klubu věřitelů ČR. V březnu pak proběhne první Kulatý stůl věřitelů ČR. Tato akce by se do budoucna měla stát hlavním diskusním fórem českých věřitelů.

O Asociaci

Asociace na ochranu věřitelů České republiky, o.s. je občanským sdružením, jehož cílem je zlepšení postavení věřitelů, jakož i celkové úrovně vymahatelnosti práv v České republice.

Kontakt na ANOV:

Mgr. Michal Moroz

tel.: +420 724 088 808

e-mail: info@anov.cz

web: http://www.anov.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-právo-ANOV

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.