Dříve, než bylo plánováno - opětovné uvedení tauernského

Takřka přesně na den, tři měsíce po katastrofálním požáru (29. května 1999) se po posledních bezpečnostních a kontrolních zkouškách opět uvádí v sobotu 28. srpna 1999 v 18:00 hodin do provozu tauernský tunel. Soustředěným úsilím všech firem, které se pod vedením provozního podniku ÖSAG podílely na rekonstrukčních pracích, mohou být v 16:30 ukončeny rekonstrukční práce, a to o dva týdny dříve, než se plánovalo. Za tuto rychlou obnovu a s tím spojené snížení dalších hospodářských ztrát v Rakousku bylo ÖSAG propůjčeno Evropskou hospodářskou komorou pro obchod, živnosti a průmysl vyznamenání.

Srážka vozidel jako příčina následného katastrofálního požáru si 29. května vyžádala celkem 12 obětí. Čtyřicet vozidel (16 nákladních a 24 osobních) muselo být vyproštěno z místa havárie. Organizaci ÖSAG vznikly škody v miliónové výši.

Rekonstrukční a zlepšovací opatření ve výši cca 120 miliónů šilinků

Odstranění škod po požáru

Škody, které vznikly v důsledku katastrofálního požáru, si vyžádaly komplexní rekonstrukční opatření v místě neštěstí, které zasáhly oblast delší než 1,5 kilometru. Díky tříměsíční uzavírce tauernského tunelu a neúnavnému nasazení celkem stovky pracovníků, kteří působili 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, bylo možné rekonstruovat tunel v rekordním čase.

Před zahájením vlastních rekonstrukčních prací musel být tunel, včetně kanálu odvádějícího a přivádějícího vzduch, vyčištěn vysokým tlakem vody silným asi 1400 barů. Aby se rekonstrukční práce urychlily, bylo nutné optimálně koordinovat jednotlivé pracovní postupy.

Podhledy

Byly na třech místech zcela obnoveny v délce asi 350 metrů.

Betonové výztuže

K betonovému vyztužení na postranních stěnách tunelu byly použity betonové injekce.

Jízdní povrch

V místě neštěstí byl jízdní povrch stržen v délce zhruba jednoho kilometru (asi 4000 čtverečních metrů silničního povrchu) až do síly 10 centimetrů a poté byl nově vybetonován.

Zlepšovací opatření a opatření na údržbu

Během tříměsíční uzavírky tauernského tunelu byla uskutečněna také zásadní zlepšovací opatření.

Nejmodernější větrací systém Rakouska

Vestavěním odvětrávacích žaluzií (velkých 2,3 metry na 2,2 metry) ve vnitřním prostoru a v rozpětí 48 metrů (celkem 126 kusů) byl účinně posílen odvětrávací systém. Jejich využitím a důsledným odsáváním přímo nad případným ložiskem požáru je nyní možné dosáhnout o 25 procent vyššího odsávacího výkonu. Tauernský tunel tak nyní disponuje nejúčinnějším větracím systémem nejen v Rakousku, ale také daleko za jeho hranicemi.

Obložení

Kompletní zesvětlující obložení po celé 6,4kilometrové délce tunelu zvyšuje bezpečnost a opticky tunel zvětšuje.

Zásobování čerstvým vzduchem

Každé místo nouzového volání v tauernském tunelu je nyní v Rakousku poprvé zvlášť zásobováno čerstvým vzduchem. Tato investice drahá 2,5 miliónu šilinků výrazně zvyšuje v případě nouze šanci na přežití (již při katastrofálním požáru 29. května se mohly tři osoby zachránit útěkem do místa nouzového volání).

Komunikace

V zájmu zdvojeného jištění byl instalován dodatečný komunikační kabel, který slouží k uchování spojení. Jde o opatření navíc, jež stejně jako zvláštní zásobování vzduchem každého místa nouzového volání předpisy pro výstavbu silnic nenařizují.

Obrazové snímače

Do jara roku 2000 bude u tunelového vjezdu St. Michael/Lungau instalováno obrazové záznamové zařízení. To umožní nepřetržité zaznamenávání provozu až po dobu 24 hodin (každých pět sekund jeden snímek).

Opatření k údržbě

Během uzavírky tauernského tunelu mohla být provedena již dříve chystaná údržba, jako například rekonstrukce zčásti poškozeného středního odvodňovacího kanálu v tunelu, a to v délce zhruba 500 metrů.

Náklady

Rekonstrukční opatření: cca 80 miliónů šilinků

Zlepšovací opatření:

cca 30 miliónů šilinků

Opatření na údržbu: cca 10 miliónů šilinků

263 miliónů šilinků ztrát na mýtném

Konečné ztráty na mýtném ve výši 263 miliónů šilinků (48%) na všech trasách spravovaných ÖSAG během měsíců června, července a srpna byly poněkud nižší, než původní předpoklady ve výši 270 miliónů šilinků.

Podrobné vyhodnocení jednotlivých tras, na nichž se platí mýtné, vykazuje deficit ve výši 280 miliónů šilinků (80%)jen na tauernské dálnici A10. Také na dálnici A11 (pod hřebenem Karavanek do Slovinska) se provoz během tříměsíční uzavírky tauernského tunelu snížil asi o 37 procent, což vedlo k dalším ztrátám na mýtném ve výši asi 14 miliónů šilinků.

Jasné zvýšení provozu naopak ÖSAG zaznamenal na pyhrnské dálnici A9 (ve směru od Lince na Štýrský Hradec). Především těžká nákladní doprava si volila tuto náhradní trasu na jih.

Druhé tubusy v tauernském a katschberském tunelu

Po rozhodnutí spolkové vlády směřujícímu k naléhavé výstavbě druhých tunelových tubusů může nyní ÖSAG ve spolupráci se zemí Salcburskem aktivně plánovat:

- výstavbu druhých tubusů v tauernském a katschberském tunelu

- rozšíření mýtnice St. Michael/Lungau

- zlepšovací opatření v oblasti Zederhausu.

Výstavba druhých tunelových tubusů - časový plán

Plány jsou se zřetelem na projektový stav z roku 1988 hotovy zhruba ze 70 procent a v brzké době je bude možné ukončit. Za optimálních předpokladů (konsens se všemi úřady) by mohl plánovací a stavební plán vypadat následovně:

- nezbytná úřední řízení - ochrana přírody, vodní právo, lesní právo, skládky - trvání 6 až 12 měsíců

- plánování - nové propočty větrání tunelů, přepracování rozšířeného generálního projektu 1988, vypsání projektu - trvání šest měsíců

- fáze vypsání projektu - vypsání a odevzdání - trvání šest měsíců

- stavební fáze - stavební práce, elektrotechnické vybavení - trvání tři roky.

Celkové trvání výstavby cca čtyři až pět let.

Rozšíření mýtnice St. Michael/Lungau

Podstatně větší provoz po dokončení obou tunelů bude vyžadovat rozšíření mýtnice St. Michael/Lungau o předběžně deset odbavovacích pruhů. Dokončení nové mýtnice bude souviset se zprovozněním druhých tunelových tubusů.

Zlepšovací opatření v oblasti Zederhausu

Stejně jako u jiných úspěšných projektů ÖSAG se organizace pokusí ve spolupráci s obcí Zederhaus a zemí Salcburskem v rámci nákladové analýzy zvolit optimální variantu pro všechny zúčastněné. Při tomto společném postupu by se mohlo zhruba do roka rozhodnout o příslušném opatření pro Zederhaus.

Náklady:

Náklady na druhé tunelové tubusy, včetně rozšíření mýtnice St. Michael/Lungau budou činit asi dvě miliardy šilinků. Vzhledem k dosud chybějícím plánovacím úvahám v oblasti Zederhausu jsou příslušné odhady obtížné.

Celkové náklady na všechny tři součásti projektu by však mohly činit maximálně 2,8 miliardy šilinků. ots Original Text Service: ÖSAG Internet: http://www.newsaktuell.de Contact: Vorstandsdirektor DI Franz Lueckler (Mobile: +43 664 144 2419) Vorstandsdirektor DI Alois Schedl (Tel.: +43 1 53403 20) PR-Referat Mag. Anita Oberholzer (Tel.: +43 664 10 22 363)

Klíčová slova PROTEXT-ÖSAG

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.