Inso oznamuje uvolnění serveru Outside In(R) verze 2.0

Informační divize společnosti Inso Corporation (Nasdaq: INSO) dnes informovala o dostupnosti serveru 2.0 Outside In(R). Jedná se o významný pokrok díky vytvoření prvního průmyslového na webu založeného serveru, který představuje převodový software operující v reálném čase. Server Outside In zabezpečuje rychlou konverzi na HTML, GIF a JPEG jakéhokoliv virtuálního obchodního dokumentu a je aplikovatelný i na nejnovější soubory od Microsoftu, Lotusu či Corel Office. Vylepšení Outside In verze 2.0 znamená schopnost převádět souborové formáty Microsoft Office 2000; integraci s webovým serverem Apache NT (verze 1.3.4); a schopnost zveřejňovat cokoliv ze vzdálených virtuálních adresářů na internetovém informačních serveru 4.0. Microsoft. Server Outside In navíc posiluje zabezpečení Windows NT a IIS s ohledem na kontrolu přístupu k vašim dokumentům přes web. Prostřednictvím přímé integrace s webovými servery Netscape, Microsoft a Apache převádí server Outside In automaticky souborové formáty 200 Windows, UNIX, Mac a DOS na HTML, GIF a JPEG vysokou rychlostí "on-the-fly". Server Outside In také eliminuje manuální konverzi dokumentů na HTML a dává autorům více času na psaní a výrobcům webových stránek více času na soustředění se na technické a vnější aspekty webové stránky. "Sever Outside In se dále odlišuje od konverzních aplikací HTML tím, že překládá zdrojové soubory na požádání a v reálném čase," uvedl prezident divize výměny informací společnosti Inso Corporation Scott Norder. "Poskytuje výrazně výkonnější způsob jak zveřejnit obchodní dokumenty na webu než jsou tradiční metody tím, že umožňuje autorům používat různé aplikace a přesto chrání specialisty přes web před konverzí na HTML."

Server Outside In automaticky vytváří webové stránky na zakázku ze standardních obchodních dokumentů, takže společnosti mohou okamžitě přijímat kriticky důležité informace prostřednictvím World Wide Web. Díky okamžité integraci do serverového softwaru mohou mít weboví vývojáři neustále nastavené a pracovat po minutách. Koneční uživatelé publikují svou práci rychleji, protože se nemusí naučit nové aplikace. Informace jsou prezentovány v čistých a atraktivních vzorech, které splňují standard společností.

K oznámení o dostupnosti verze 2.0 se váže i dostupnost serveru Outside In na webové stránce outsideinserver. com. Outsideinserver.com nabízí internetovým manažerům a vedoucím výkonným ředitelům mikrosvět serveru Outside In, jeho prospěšnost a interaktivní použití. Nová přítomnost webu umožňuje Inso získat širší publikum díky plně interaktivní prezentaci schopností serveru Outside In.

Server Outside In je dostupný okamžitě pro Windows NT 4.0 a integruje se internetovými informačními servery Microsoft 3.0 nebo 4.0, servery Netscape Enterprise 3.0, 3.51 a 3.6 a se serverem Apache NT Web (verze 1.3.4). Za účelem získání informací o zvláštních cenách a informací o konfiguraci nebo více informací o efektivitě webu při umožnění obchodních dokumentů telefonujte přímo společnosti Inso na číslo 800-333-1395 nebo navštivte webovou stránku o serveru Outside In na adrese www.outsideinserver.com. O výměně informací Divize výměny informací (Information Exchange Division = IED) společnosti Inso Corporation reaguje na měnící se dynamiku přístupových důležitých obchodních informací. Expertíza IED se zakládá na znalostech struktury dat v rámci formátových standardů, diskrétních aplikací a platforem. Jak informační komplexnost neustále roste, IED bude pokračovat ve snaze být v čele při řešení překážek v přístupu k datům pro vývojáře softwaru a společnosti. O společnosti Inso Corporation Inso Corporation je předním poskytovatelem nástrojů pro obhospodařování, výměnu a rychlé rozšiřování důležitých obchodních informací. Oceněná technologie společnosti umožňuje velkým korporacím obhospodařovat, směňovat a zveřejňovat všechny typy informací nejjednoduššími počínaje a nejkomplexnějšími multimediálními dokumenty konče. Chcete-li získat více informací, navštivte webovou stránku společnosti Inse na adrese www.inso.com. Inso, logo Inso, Quick View Plus a Outside In jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Inso Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Všechna ostatní jména společnosti, produktů a služeb jsou obchodními známkami nebo registrovanými známkami jejich příslušných držitelů. ots Original Text Service: Inso Corporation Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Jeanne Sheehy ze společnosti Inso Corporation (USA) 312- 692-5321, jsheehy@inso.com Webové stránky: http://www.outsideinserver.com http://www.inso.com

Klíčová slova PROTEXT-Inso Corporation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.