VŠVSMV - škola bez bariér

V úterý 9. ledna 2007 v 17 hodin se v Denním centru Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů - VŠVSMV, Praha 10, Dubečská 900/10 uskuteční za přítomnosti paní Livie Klausové a dalších významných hostů slavnostní zahájení provozu výtahu pro studenty s handicapem v rámci programu "Škola bez bariér".

Uvedená vysoká škola je první soukromá vysoká škola disponující dvěma zcela bezbariérovými budovami, které jsou plně otevřené studentům s handicapem.

Denní centrum při VŠVSMV v budově v Dubečské 900/10 v Praze 10 vzniklo před čtyřmi lety pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a stejně jako vybudování nového výtahu bylo finančně podpořeno Magistrátem hlavního města Prahy.

Druhou budovu v Praze 3 na Žižkově v Prokopově ul. 16 zrekonstruovala a zcela bezbariérově upravila VŠVSMV na vlastní náklady včetně výtahu, na který přispěla Nadace Charty 77 částkou 100.000 Kč.

Na škole dnes studuje 41 vozíčkářů, z nichž většina je velmi aktivní i v mimoškolních činnostech. Pracují jako dobrovolníci v Denním centru školy, účastní se krátkodobých i celosemestrálních stáží v zahraničí (univerzity v zemích EU, studijní pobyty v Bruselu), prostě se snaží žít aktivně, což je velká zásluha vedení školy, které jim maximálně pomáhá.

Rektorem a prorektorem školy jsou renomovaní politologové (prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. a PhDr. Jan Bureš, Ph.D.). VŠVSMV má nyní více než 1300 studentů v bakalářském i magisterském studiu, kde je možno studovat i v angličtině a která nyní chystá otevření dvou až tří mimopražských poboček. Více informací naleznete na http://www.vsvsmv.cz.

Kontakt:

Mgr. Anna Benešová, kvestorka školy, mobil: 602 144 873

Keywords ČR-školy-menšiny-vysoké-handicapovaní-Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze-PRO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.