KPNQwest aktivuje 'Channel' síť EuroRing(TM)

Společnost KPNQwest dnes oznámila aktivaci sítě 'Channel' EuroRing(TM), druhého ze svých šesti moderních soběstačných okruhů OC-192 10 Gbps, které mají být postaveny v Evropě do roku 2001.

Společnost KPNQwest, která jako první vstoupila na evropský širokopásmový trh, si je jista, že bude nabízet nejmodernější služby s nejvyšší kapacitou, aby vyhověla rostoucí poptávce hnané datovými a IP službami a aplikacemi (evropské země by se měly dočkat nárůstu o 100 procent mezi lety 1999-2003: zdrojem je IDC). Po dokončení bude síť EuroRings(TM) nabízet spolehlivé, velké, bezpečné a bezproblémové širokopásmové komunikační služby založené na IP svým zákazníkům a pokryje celkem 39 klíčových obchodních center v Evropě. Dokonalá a společností KPNQ zcela vlastněná evropská síť bude také napojena na 29.500 kilometrů dlouhou síť společnosti Qwest U.S., která bude dokončena v příštím měsíci.

"Vybudování sítě 'Channel' EuroRing(TM) znamená významný mezník v našem rozvoji a je vynikající zprávou pro naše zákazníky co se týče uspokojovaní jejich stávajících a budoucích potřeb zaměřených na kvalitu a inovativní kapacitu. Toto oznámení, spojené s důvěrou na finančních trhy v Evropě a ve Spojených státech ve vybudování nejvyspělejší panevropské sítě z optických vláken, znamená, že v Evropě začne KPNQwest náhle něco znamenat," uvedl hlavní výkonný manažer společnosti KPNQwest Jack McMaster.

První dvě sítě EuroRings(TM) spojí celkem 14 evropských obchodních center s neomezenou kapacitou a rychlostí: Amsterodam, Antverpy, Bonn, Brusel, Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Frankfurt, Karlsruhe, Lille, Londýn, Mannheim, Paříž, Rotterdam and Štrasburk.

Mimo vysokorychlostní kapacity EuroRings(TM) disponuje KPNQwest, prostřednictvím svých poboček EUnet International and Xlink IP brands, možností poskytovat internetové služby založené na národních osách na 14 evropských trzích( Rakousko, Belgie/Lucembursko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko), s více než 300 vstupními branami na Internet. Spolu s doprovodnými smlouvami společnosti KPNQwest tvoří tato aktiva unikátní, bezbariérovou sílu v oblasti IP.

Vytvoření podniku KPNQwest bylo oznámeno minulý listopad a dokončeno 13. dubna 1999. Analytici odhadují, že trh komunikačních služeb v západní Evropě, to je tam, kde se společnost na své aktivity soustřeďuje, vzroste do roku 2001 na přibližně 224 miliard USD.

Zákazníky společnosti budou nadnárodní a další firmy na celém světě, které chtějí komunikační hlasové, datové a vizuální služby; a další komunikační společnosti, které potřebují nakoupit síťovou kapacitu pro velkoobchody. Služby, primárně a do budoucna ověřené pro data a IP (internetový protokol), budou zahrnovat hlasovou komunikaci na bázi IP; vysokorychlostní přístup na Internet; intranet; extranet a webové hostování; virtuální soukromé sítě na bázi IP a ATM (asychronní přenosový režim) a tranzitní služby IP pro velkoobchodní trh. O společnosti KPNQwest KPNQwest je vlastněna rovným dílem společnostmi KPN a Qwest Communications Intenational Inc. a má ředitelství v Denveru v Coloradu ve Spojených státech. Nová společnost dává dohromady moderní sítě z optických vláken obou partnerů, zkušenosti s internetovými službami a zákaznickou základnu EUnet International. Společnost má 650 zaměstnanců původně pracujících u KPN INS a EUnet International. Společnost plánuje výstavbu a provoz vysokokapacitní evropské sítě z optických vláken, založené na internetovém protokolu, která pokrývá 3500 kilometrů a po dokončení v roce 2001 bude měřit 13.000 kilometrů. Tato síť bude vzájemně propojena s optickou sítí Qwest v USA o délce 29.500 kilometrů. KPNQwest bude nabízet plný rozsah širokopásmových a IP komunikačních služeb.

Tato tisková zpráva nenabízí cenné papíry pro prodej v USA. Cenné papíry KPNQwest nesmí být nabízeny nebo prodávány v USA bez registrace nebo výjimky z registrace. Jakákoliv veřejná nabídka cenných papírů KPNQwest, která by měla být učiněně v USA, bude provedena prostřednictvím burzovního prospektu, který může být získán od KPNQwest a který bude obsahovat podrobné informace o KPNQwest a managementu, stejně tak jako finanční výkazy. Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení, která zahrnují rizika a nejistoty. Tato prohlášení se mohou obsahově lišit o skutečných budoucích událostí nebo výsledků. Mezi důležité rizikové faktory, které mohou způsobit odlišnost skutečných výsledků od obsahu výhledových prohlášení, patří potenciální výkyvy čtvrtletních výsledků, závislost na vývoji nových produktů, rychlé technologické a tržní změny, neschopnost dokončit síť podle plánu a rozpočtu, řízení finančního rizika a budoucí růst podléhající rizikům, schopnost KPNQwest vyrovnat se s problémem roku 2000 a změny v předpisech a legislativě. KPNQwest nepřebírá povinnost přezkoumávat nebo potvrzovat očekávání analytiků nebo odhady ani publikovat revize výhledových prohlášení v reakci na události nebo okolnosti po datu této zprávy nebo v reakci na vznik neočekávaných událostí. ots Original Text Service: KPNQwest Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: James Doherty z KPNQwest, +31-20-530-5321, nebo James.Doherty@kpnqwest.com

Keywords KPNQwest

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.